Aktuális Hírek, Hirdetmények

HIRDETMÉNY!

A Szajoli Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy
2018. szeptember 13-án ( csütörtökön)

EBEK KÖTELEZŐ VESZETTSÉG ELLENI PÓT OLTÁSA lesz.

Helye:
"Faluban" 900 órától -1100 óráig a Polgármesteri Hivatal udvara,
(Tűzoltószertár előtt) Rózsák tere 1. sz.

Oltási díj 4.000,-Ft ebenként, amit a helyszínen kell megfizetni.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az eb tulajdonosa (eb tartó) köteles minden három hónapnál idősebb ebet veszettség ellen beoltatni, illetve az oltással egyidejűleg az eb széles spektrumú féreghajtó szerrel való kezeléséről gondoskodni. A féregtelenítés tablettával történik, amelynek darabszáma az eb súlyától függően változik, a tabletta árát az oltási díj tartalmazza.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény értelmében, aki fenti kötelezettségének nem tesz eleget, az szabálysértést követ el és élelmiszerlánc-felügyeleti bírsággal sújtható. A bírság legkisebb összege tizenötezer forint.

Szajol, 2018. augusztus 24.

Polgármesteri Hivatal Szajol

HIRDETMÉNY!

A Szajoli Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy
2018. szeptember 06-án ( csütörtökön)

EBEK KÖTELEZŐ VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSA lesz.

Helye:
"Faluban" 800 órától -1100 óráig a Polgármesteri Hivatal udvara,
(Tűzoltószertár előtt) Rózsák tere 1. sz.

"Újtelepen" 1500 órától-1700 óráig a Kölcsey Ferenc út 45. szám alatti
Altalános Iskola kazánház felőli udvara.

Oltási díj 4.000,-Ft ebenként, amit a helyszínen kell megfizetni.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az eb tulajdonosa (eb tartó) köteles minden három hónapnál idősebb ebet veszettség ellen beoltatni, illetve az oltással egyidejűleg az eb széles spektrumú féreghajtó szerrel való kezeléséről gondoskodni. A féregtelenítés tablettával történik, amelynek darabszáma az eb súlyától függően változik, a tabletta árát az oltási díj tartalmazza.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény értelmében, aki fenti kötelezettségének nem tesz eleget, az szabálysértést követ el és élelmiszerlánc-felügyeleti bírsággal sújtható. A bírság legkisebb összege tizenötezer forint.

Szajol, 2018. augusztus 21.

Polgármesteri Hivatal Szajol

Tájékoztatás a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos juttatásról

Tisztelt szajoli Lakosok!

A kormány előzetes felmérést folytat annak érdekében, hogy azok, akik földgáz, vagy távhőszolgáltatást nem vesznek igénybe és így nem részesültek a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben, háztartásonként megkaphassák az egyszeri természetbeni támogatást. A 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján 2018. szeptember 3-tól háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be a Szajoli Polgármesteri Hivatalnál legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő. Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni kell az igényelt fűtőanyag fajtáját, ez később már nem módosítható. Az igénylő személy csak akkor jogosult a támogatásra, ha az adott háztartás a bejelentett lakóhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye! Igénybejelentő nyomtatvány kérhető és benyújtható a Szajoli Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben az igazgatási ügyintézőknél. (Fsz. 10. iroda). A nyomtatvány letölthető hivatalunk honlapjáról is. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi m. törvény 4.§

(1) bekezdésének f) pontja szerint háztartás az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (II/.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (///.12.) Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó.
A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy az igénybejelentő nyomtatványt kitöltve, személyesen hozzák be hivatalunkba. A Hivatal dolgozói a rendelkezésre álló adatok alapján ellenőrzik, hogy az adott háztartásra vonatkozóan már nyújtottak-e be a 1364/2018. (VII.27) Korm. határozatra hivatkozással igénybejelentést. Az ugyanazon háztartásra benyújtani kívánt további igénybejelentést Hivatalunk nem fogadja be!


Igénybejelentő nyilatkozat
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy mindenki büntetőjogi felelőssége tudatában adja le nyilatkozatát, tekintettel arra, hogy a 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adminisztratív vizsgálatot folytat le az igénybejelentésekkel kapcsolatban. Amennyiben a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő már korábban részesült a 12.000,-Ft összegű juttatásban a gáz-vagy távhőszolgáltató által, rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy-minősítő körülmény fennállása esetén büntetőeljárást kezdeményez.

2018. október 15-ig csak az igénybejelentés megtételére van lehetőség, az igényelt támogatás kiosztásáról, átvételi helyéről majd egy későbbi időpontban adunk tájékoztatást a Kormány további -később meghozandó -döntései értelmében.

Szajoli Polgármesteri Hivatal

HIRDETMÉNY!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
a II. számú Háziorvosi Szolgálat TELEFONSZÁMA MEGVÁLTOZOTT:

56/881-761

Háziorvos: Kapásné Dr. Kardos Adél
2018. július 30-tól a rendelés helye: Fő út 32/a.

Rendelési idő:

Hétfő:
800 - 1100
Kedd:
1300 -1600
Szerda:
800 - 11 00
Csütörtök:
800 - 11 00
Péntek:
800 - 11 00

Szajol Községi Önkormányzat

TÜDŐSZŰRÉS

Helye: Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola Tornaterme
Bejárat a Vörösmarty út felől!

Ideje:

2018. június 22.
2018. június 25.
2018. június 26.
2018. június 27.
2018. június 28.
péntek
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
8.00. - 13.00. óráig
12.00. - 17.00. óráig
8.00. - 13.00. óráig
12.00. - 17.00. óráig
8.00. - 13.00. óráig

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság jigyelmét, hogy a tűdőszűrés nemcsak a TBC megbetegedés kiszűrésére alkalmas, hanem más tüdőbetegségek, illetve egyes szív- és érrendszeri betegségek kimutatására is. A tüdőszűrés díja 1700,- Ft. A tüdőszűréshez a TAJ kártya, lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány szükséges!

A 40 év alatti személyeknek üzemorvosi beutaló (nem , háziorvosi beutaló!) szükséges. A 18 év alatti személyeknek üzemorvosi beutaló (nem , háziorvosi beutaló!) és szülői beleegyező nyilatkozat kell a szűrés elvégzéséhez. A szülői beleegyező nyilatkozatot a szűrés helyén adják át, melyet a szülőnek ott alá kell írnia. Csekket a szűrés helyén lehet kérni, melyet a postán kell befizetni.

Azoknak a személyeknek, akik a szűrés idejéig betöltik a 40. életévüket,
illetve 40 év felettiek részére a tüdőszűrés ingyenes.

Polgármesteri Hivatal

HIRDETMÉNY

önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a tulajdonában álló, 931/24 hrsz-ú, 1367 m2 nagyságú, természetben 5081 Szajol, Állami Gazdaság 1. szám alatt található ingatlant értékesítésre kijelöli.

A vételi ajánlatokat 2018. május 25-ig lehet benyújtani a Szajoli Polgármesteri Hivatalban.

Amennyiben ugyanazon ingatlanra több ajánlattétel érkezik, a képviselő-testület a magasabb összegű ajánlattévő javára dönt. Több azonos összegű ajánlat esetén az ajánlattevőknek lehetőséget kell biztosítani az előző ajánlatnál magasabb összegű árajánlat megtételére és ezután a legmagasabb ajánlatot tevő javára dönt a képviselő-testület.

A beérkezett vételi ajánlatokról a képviselő-testület az ajánlat beérkezését követő testületi ülésen dönt.

Szajol Községi Önkormányzat
Ügyiratszám: 1003-6/2018.

HIRDETMÉNY !

A Szajoli Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy a SZEMP AIR Légiszolgáltató Kft. (6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 43. mf. 5.) községünk közigazgatási területén légi és földi szúnyogirtást végez.

Irtás időpontja:

2018. május 03. napján (csütörtökön),
napnyugta előtt 1,5 órával.

Rossz idő esetén a permetezés május 04-05-06. napján ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Felhasználásra kerülő vegyszer: Coratrin, az engedélyezett dózisban.

A vegyszer emberre és melegvérű állatokra veszélytelen, méhekre viszont veszélyes, ezért megfelelő védelmükről gondoskodni kell.

Szajol, 2018. május 02.

Szajoli Polgármesteri Hivatal

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az NHKV Zrt. megbízásából a hulladékszállítási díjelmaradások rendezésére, a települési önkormányzatok együttműködésével a díjbeszedői felkeresésen túl, lehetőséget biztosítunk a személyes ügyintézésre, helyben.
Ügyintézés helye:
Szajoli Polgármesteri Hivatal
5081 Szajol, Rózsák tere 1.

Ügyintézés ideje:
2018. április 26. (csütörtök) 14,15 - 15,00
2018. május 8. (kedd) 14,1 5 - 15,00

NHKV Zrt. megbízásából:
területi koordinátor

HIRDETMÉNY

Elárusító helység hasznosítására

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hasznosításra meghirdeti
a tulajdonában álló,
Szajol, Kölcsey Ferenc úton (a volt pékség épülete)
található 930/3/A hrsz-ú árusító pavilonját.

A hasznosításra vonatkozó ajánlatokat a
Szajoli Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani
2018. június 30-ig, Szöllősi József polgármester részére
az alábbi címen:

5081 Szajol, Rózsák tere 1.

Felvilágosítást az alábbi telefonszámon lehet kérni:
Szöllősi József polgármester 56/446-000

A háziorvosi rendelés április 3-tól 6-ig:

2018. április 3. (kedd) 11-13 óra

2018. április 4. (szerda) 15-17 óra

2018. április 5. (csütörtök) nincs rendelés (Asszisztens tart ügyeletet.)

2018. április 6. (péntek) 15-17 óra

KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS!

Szajol Községi Önkormányzat képviseletében eljárva,
Szöllősi József polgármester tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,
hogy a Kölcsey Ferenc út felújítási munkálatai során
2018. április 04-én (szerdán) aszfaltozás miatt,
reggel 7 órától az aszfaltozási munkák befejezéséig
teljes szélességében lezárásra kerül

a gépjármű forgalom elől a Kölcsey Ferenc út 4-es számú főút és Táncsics Mihály út közötti szakasza, ezért a lezárt útszakaszra csatlakozó mellékutcákból sem lehet majd behajtani.

A munkálatok időtartama alatt a 4-es számú főútról az "Újtelepi" falurészt a Convoy City étterem parkolója felől, vagy a MOL Nyrt. bekötő út csatlakozásának igénybevételévellehet megközelíteni.

Az aszfaltozás időtartama alatt kérem a Tisztelt Lakosság megértését és türeImét. Az esetleges akadályoztatásért, illetve kellemetlenségekért előre is elnézést kérek.

Szajol, 2018. március 28.

Szajol Községi Önkormányzat

Közösségi Ház és Könyvtár Intézményvezetői Állás pályázati kiírás

SzKTT HSzK pályázat

SzKTT Zagyva menti Integrált Központ pályázat


TÁJÉKOZTATÁS!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a rendelés a következőképpen alakul a héten:

2018. január 22. (hétfő) 15-17 óra Dr. Imre Anikó

2018. január 23. (kedd) 9-11 óra Dr. Imre Anikó

2018. január 24. (szerda) 13-16 óra Dr. Piriczky Béla

rendel a Szajol, Mátyás király úti rendelőben.Kérdőív a TOP-5.3.1-16, A helyi identitás és kohézió erősítése című pályázathoz kapcsolódóan

Tisztelt Kitöltő!


Nyomtatható változat...

Kétpó, Tiszatenyő, Kengyel, Szajol, Tiszapüspöki települések konzorciumban pályázatot kívánnak benyújtani a TOP-5.3.1-16, A helyi identitás és kohézió erősítése című felhívásra

A felhívás célja a települések, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősödése.

A kérdőív kitöltése név nélkül történik és csak 2-3 percet vesz igénybe. Köszönjük közreműködését!
Kérem minden kérdésre adjon választ!

1. Melyik település vonatkozásában tölti ki a kérdőívet? (Kérem húzza alá!)
Kétpó, Tiszatenyő, Kengyel, Szajol, Tiszapüspöki

2. Milyen erősnek érzi magában a településhez, térséghez való kötődést, identitást?
egyáltalán nem tartja erősnek
1
2
3
4
5
nagyon erősnek tartja

3. Fontosnak tartja a helyi identitást erősítő közösségi fejlesztési folyamatok erősítését?
Igen
Nem
Nem tudom

4. Milyen közösségfejlesztő programokban, eseményekben venne részt szívesen?
Kulturális (pl. színház, kiállítás, múzeum, ismeretterjesztés)
Gasztronómiai
Zenei
Közösségi/önkéntes munka
Egyéb

5. Milyen ötletei vannak, melyek a közösségfejlesztést, az összetartozás érzését, a helyi identitás erősítését szolgálnák a településen, térségben? Kérem írja le:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Köszönjük munkánk támogatását!
A kérdőívet a Polgármesteri Hivatalba kérjük leadni!

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. az Önkormányzattal közösen

2017. október 19-én, csütörtökön a közszolgáltatás keretében
ingyenes közterületi
LOMTALANÍTÁSI AKCIÓT szervez.

A háztartásokban nap, mint nap keletkező kommunális hulladék mellett selejtezések, nagy takarítások alkalmával, eseti jelleggel nagyméretű, a vegyes hulladéktól külön gyűjtendő, kidobásra szánt bútorok, lomhulladékok is felhalmozódhatnak. Ezek lakossági gyűjtése akciósorozatokkal valósítható meg a leghatékonyabban. Az akció során lehetősége van Szajol valamennyi ingatlan tulajdonosának, hogy a háztartásában keletkező lomokat, selejtezésre került használhatatlan bútorokat (szék, ágy, szekrény stb.) ingyenesen elszállíttathassa.

A lom hulladék elszállítása az egyes körzetekben az egyéb kommunális hulladék elszállításával azonos gyűjtőnapon történik. Ezért kérjük, hogy október 19-én, csütörtökön a szokott módon, a hulladékszállítással megegyező napon helyezzék ki a lom hulladékot.

Felhívjuk továbbá a figyelmüket, hogy a lomtalanítás miatt elképzelhető, hogy néhány utcában a gyűjtőjáratok késni fognak! A kellemetlenségekért elnézést kérünk!

A lomtalanítási akció során NEM adható át, illetve NEM kerül átvételre:

- Építési és bontási hulladék (Elszállítása külön megrendelhető az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodáján vagy információs pontján)

- Veszélyes hulladék (Ezek a típusú hulladékok átadhatók a hulladékgyűjtő udvarokban, illetve gyűjtésükről, elhelyezésükről tájékoztatást kap Társaságunk ügyfélszolgálati irodáján.)

- Kertgondozásból származó zöldhulladék

- Elektronikai hulladék (Ezek a típusú hulladékok átadhatók a hulladékgyűjtő udvarokban, illetve gyűjtésükről, elhelyezésükről tájékoztatást kap Társaságunk ügyfélszolgálati irodáján.)

Kérdéseikkel, problémáikkal kapcsolatban keressék bizalommal Ügyfélszolgálatunkat vagy az Információs Pontjainkat!

Szolnoki Információs Pont:
H-5000 Szolnok, József Attila út 85.
Telefon: 56/511-430, 56/511-440
E-mail: hulladek.szolnok@nhsz.hu

Szolnok - Belvárosi Ügyfélközpont:
H-5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
(Polgármesteri Hivatal épülete)
Telefon:(+36 56) 503-569

E-mail: ugyfelkozpont.szolnok@nhsz.hu

További hasznos információk elérhetők weboldalunkon a
www.nhszszolnok.hu oldalon.

M E G H Í V Ó

Szajol Községi Önkormányzat tisztelettel meghívja a község időskorú lakosait az

Idősek  napi  rendezvényére

A rendezvény ideje:  2017.  október  05. (csütörtök)

    13.00  óra

A rendezvény helye: Sportcsarnok

Belépődíj: 500,-Ft

Jelentkezni az Idősek Klubjában (Fő út 22.), a Házi Gondozó Szolgálat munkatársainál és a Polgármesteri Hivatalban (Rózsák tere 1.) lehet,

2017. szeptember 29-ig.

Minden időskorú lakost szeretettel várunk!

Szajol Községi Önkormányzat

F E L H Í V Á S

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy
Dr. Piriczky Béla háziorvos (5081 Szajol, Mátyás király út 2.)
rendelése szabadság miatt szünetel
2017. augusztus 28-tól 2017. szeptember 29-ig.

Helyettesít: Kapásné Dr. Kardos Adél
5081 Szajol, Fő út 32/a. szám alatti rendelőben!

Rendelési idő: H-Sz-Cs-P : 800-1130
Kedd: 1300-1530

Szajoli Polgármesteri Hivatal

HIRDETMÉNY

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a lovas fogatok találkozója

2017. augusztus 20-án az előre jelzett időjárási viszonyok miatt elmarad.

A rendezvény 2017. augusztus 26-án (szombaton) kerül megrendezésre.

Szajol Község Önkormányzata

FONTOS VÁLTOZÁS!

2017. augusztus 19-én szombaton az UTCABÁL
a Szabadidőpark területén kerül megrendezésre 20:00 - órától.
Sztárvendég a KEROZIN együttes.

Irodalombarátok figyelmébe

Németh László, a Tanú című folyóiratának bevezetőjében találóan sűrítve, így fogalmazott: „Az írás – erkölcs!”. Lelkünk karbantartásának egyik módja tehát a találkozás a példamutatóan tisztességes művekkel egy kizárólag szépirodalmi műveket közlő, az írások lélekmelengető szerepét a jó erkölcs terjedése érdekében hangsúlyozó folyóiratban.

Az Angyalszem címmel tervezett, évnegyedes, keresztény nemzeti konzervatív polgári szellemiségű folyóirat újdonsága lesz, hogy kizárólag szépirodalmi műveket közöl, lélekmelengető szerepét tartja fontosnak, s merít az emlékezet kútjából is, nemcsak friss termést arat. Nem szegődik irodalmi szekértáborok és különféle időleges ideológiák szolgálatába. Egyetlen szempontja élteti: emlékezik és emlékeztet az emberi jóság eleve elrendelve egyetemesen öntörvényű érzelmeire. A Gárdonyi-féle nemes eszmény jegyében ébren tartja a jó erkölcsöt őrző lángot, mert ahogyan William Butler Yeats vallotta: „A pusztán agyban fészkelő / eszméktől óvj, Uram; / úgy él a dal, ha a gondolat / a gerincben suhan.”

Ha előfizetőként és/vagy mecénási felajánlással szeretné támogatni az Angyalszem című folyóirat megvalósulását,
- nevét és pontos címét feltüntetve! -
az OTP 11773229-07732274 bankszámlaszámra
szíveskedjék befizetni a 4 lapszámra vonatkozó,
összesen 2000,- Ft előfizetési díjat,
vagy a támogatási összeget.


Köszönettel:
Zsirai László
főszerkesztő

TÜDŐSZŰRÉS

Helye: Szajoli Kölcsey Ferenc
Általános Iskola Tornaterme
Bejárat a Vörösmarty út felől
!

Ideje:
2017. június 15. csütörtök 8.00. – 13.00. óráig
2017. június 16. péntek 8.00. – 12.00. óráig
2017. június 19. hétfő 12.00. – 17.00. óráig
2017. június 20. kedd 8.00. – 13.00. óráig
2017. június 21. szerda 12.00. – 17.00. óráig

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a tüdőszűrés nemcsak a TBC megbetegedés kiszűrésére alkalmas, hanem más tüdőbetegségek, illetve egyes szív- és érrendszeri betegségek kimutatására is.

A tüdőszűrés díja 1700,- Ft.

A tüdőszűréshez a TAJ kártya, lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány szükséges!

A 40 év alatti személyeknek üzemorvosi beutaló (nem háziorvosi beutaló!) szükséges.
A 18 év alatti személyeknek üzemorvosi beutaló (nem háziorvosi beutaló!) és szülői beleegyező nyilatkozat kell a szűrés elvégzéséhez. A szülői beleegyező nyilatkozatot a szűrés helyén adják át, melyet a szülőnek ott alá kell írnia. Csekket a szűrés helyén lehet kérni, melyet a postán kell befizetni.

Azoknak a személyeknek, akik a szűrés idejéig betöltik a 40. életévüket, illetve 40 év felettiek részére a tüdőszűrés ingyenes.

Polgármesteri Hivatal

HIRDETMÉNY!

A Magyar Lipicai Lótenyésztők
Országos Egyesülete

2017. május 20-án (szombaton)
10,00 órai kezdettel

a szajoli Sportpályán és a Szabadidőparkban

lipicai kanca szemlét és bírálatot rendez.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Tájékoztatjuk Szajol község lakosságát, hogy április hónapban:

I. Háziorvosi Szolgálat (Mátyás király út 2.)
Dr. Piriczky Béla 2017.04.10-2017.04.13-ig, valamint 2017.04.24-én
szabadság miatt nem rendel.

II. Háziorvosi Szolgálat (Fő út 32/a.)
Kapásné Dr. Kardos Adél 2017.04.18-2017.04.21-ig
szabadság miatt nem rendel.

Szajol, 2017. április 11.

A  SZAJOLI  HOLTÁG  HORGÁSZ

BAJNOKA  2017

2017-ben ismét amatőr horgászversenyt hirdetünk a szajoli versenypálya területére.
Hat különböző időpontban meghirdetett versenyt szervezünk.
Az adott havi versenyeket külön is díjazzuk a már megszokott módon.
Továbbá a résztvevő horgászok három legjobb eredményét figyelembe véve nyerheti el a „SZAJOLI HOLTÁG HORGÁSZ BAJNOKA 2017” címet.

A cím birtokosának neve felkerül az adott évben a vándorkupára és mellé fődíjként a következő évi horgászengedélyt kapja jutalmul.
A versenyeken etetőanyag és élő csali korlátozás nincs. Bármilyen módszerrel (fenekezős, úszós) horgászhat az amatőr jelentkező. A rakós bot nem megengedett!
A versenyeken kifogott halak visszahelyezésre kerülnek a tóba, kivéve a tájidegen fajtákat.

A horgászverseny helyszíne:

a Szajoli Holt-Tiszai versenypálya (1-es tóegység)

A versenyek tervezett időpontjai szombati napokon:
Április 15.
Május 13.
Június 10.
Július 8.
Augusztus 12.
Szeptember 9.

Szélsőséges időjárás vagy más egyéb indokolt esetben a szervezők az időpont változtatás jogát fenntartják.

A versenyek külön is meghirdetésre kerülnek.

A „bajnokságot” támogatja: Szajol Község Önkormányzata, Fish-Coop Kft., Navara Gold Kft. – Horgász Büfé, Kökény József - Horgászbolt, Tiszakanyar Horgász Egyesület Szajol.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
február hónapban az I. sz. Háziorvosi Szolgálatnál (Mátyás király út 2.) a délelőtti rendelési idő 10:00 órakor kezdődik,
szerdai napokon a rendelési idő változatlan.

„A Szajoli Polgármesteri Hivatal állást hirdet

szociális ügyintézői munkakörben, határozott időre.
Jelentkezni 2017. február 15-ig önéletrajzzal lehet Szajol, Rózsák tere 1. szám alatt, vagy titkarsag@szajolph.t-online.hu.

Érd: Lévainé Rajki Orsolya 20/530-2589.”