TÁJÉKOZTATÁS!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a rendelés a következőképpen alakul a héten:

2018. január 22. (hétfő) 15-17 óra Dr. Imre Anikó

2018. január 23. (kedd) 9-11 óra Dr. Imre Anikó

2018. január 24. (szerda) 13-16 óra Dr. Piriczky Béla

rendel a Szajol, Mátyás király úti rendelőben.Kérdőív a TOP-5.3.1-16, A helyi identitás és kohézió erősítése című pályázathoz kapcsolódóan

Tisztelt Kitöltő!


Nyomtatható változat...

Kétpó, Tiszatenyő, Kengyel, Szajol, Tiszapüspöki települések konzorciumban pályázatot kívánnak benyújtani a TOP-5.3.1-16, A helyi identitás és kohézió erősítése című felhívásra

A felhívás célja a települések, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősödése.

A kérdőív kitöltése név nélkül történik és csak 2-3 percet vesz igénybe. Köszönjük közreműködését!
Kérem minden kérdésre adjon választ!

1. Melyik település vonatkozásában tölti ki a kérdőívet? (Kérem húzza alá!)
Kétpó, Tiszatenyő, Kengyel, Szajol, Tiszapüspöki

2. Milyen erősnek érzi magában a településhez, térséghez való kötődést, identitást?
egyáltalán nem tartja erősnek
1
2
3
4
5
nagyon erősnek tartja

3. Fontosnak tartja a helyi identitást erősítő közösségi fejlesztési folyamatok erősítését?
Igen
Nem
Nem tudom

4. Milyen közösségfejlesztő programokban, eseményekben venne részt szívesen?
Kulturális (pl. színház, kiállítás, múzeum, ismeretterjesztés)
Gasztronómiai
Zenei
Közösségi/önkéntes munka
Egyéb

5. Milyen ötletei vannak, melyek a közösségfejlesztést, az összetartozás érzését, a helyi identitás erősítését szolgálnák a településen, térségben? Kérem írja le:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Köszönjük munkánk támogatását!
A kérdőívet a Polgármesteri Hivatalba kérjük leadni!

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. az Önkormányzattal közösen

2017. október 19-én, csütörtökön a közszolgáltatás keretében
ingyenes közterületi
LOMTALANÍTÁSI AKCIÓT szervez.

A háztartásokban nap, mint nap keletkező kommunális hulladék mellett selejtezések, nagy takarítások alkalmával, eseti jelleggel nagyméretű, a vegyes hulladéktól külön gyűjtendő, kidobásra szánt bútorok, lomhulladékok is felhalmozódhatnak. Ezek lakossági gyűjtése akciósorozatokkal valósítható meg a leghatékonyabban. Az akció során lehetősége van Szajol valamennyi ingatlan tulajdonosának, hogy a háztartásában keletkező lomokat, selejtezésre került használhatatlan bútorokat (szék, ágy, szekrény stb.) ingyenesen elszállíttathassa.

A lom hulladék elszállítása az egyes körzetekben az egyéb kommunális hulladék elszállításával azonos gyűjtőnapon történik. Ezért kérjük, hogy október 19-én, csütörtökön a szokott módon, a hulladékszállítással megegyező napon helyezzék ki a lom hulladékot.

Felhívjuk továbbá a figyelmüket, hogy a lomtalanítás miatt elképzelhető, hogy néhány utcában a gyűjtőjáratok késni fognak! A kellemetlenségekért elnézést kérünk!

A lomtalanítási akció során NEM adható át, illetve NEM kerül átvételre:

- Építési és bontási hulladék (Elszállítása külön megrendelhető az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodáján vagy információs pontján)

- Veszélyes hulladék (Ezek a típusú hulladékok átadhatók a hulladékgyűjtő udvarokban, illetve gyűjtésükről, elhelyezésükről tájékoztatást kap Társaságunk ügyfélszolgálati irodáján.)

- Kertgondozásból származó zöldhulladék

- Elektronikai hulladék (Ezek a típusú hulladékok átadhatók a hulladékgyűjtő udvarokban, illetve gyűjtésükről, elhelyezésükről tájékoztatást kap Társaságunk ügyfélszolgálati irodáján.)

Kérdéseikkel, problémáikkal kapcsolatban keressék bizalommal Ügyfélszolgálatunkat vagy az Információs Pontjainkat!

Szolnoki Információs Pont:
H-5000 Szolnok, József Attila út 85.
Telefon: 56/511-430, 56/511-440
E-mail: hulladek.szolnok@nhsz.hu

Szolnok - Belvárosi Ügyfélközpont:
H-5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
(Polgármesteri Hivatal épülete)
Telefon:(+36 56) 503-569

E-mail: ugyfelkozpont.szolnok@nhsz.hu

További hasznos információk elérhetők weboldalunkon a
www.nhszszolnok.hu oldalon.

M E G H Í V Ó

Szajol Községi Önkormányzat tisztelettel meghívja a község időskorú lakosait az

Idősek  napi  rendezvényére

A rendezvény ideje:  2017.  október  05. (csütörtök)

    13.00  óra

A rendezvény helye: Sportcsarnok

Belépődíj: 500,-Ft

Jelentkezni az Idősek Klubjában (Fő út 22.), a Házi Gondozó Szolgálat munkatársainál és a Polgármesteri Hivatalban (Rózsák tere 1.) lehet,

2017. szeptember 29-ig.

Minden időskorú lakost szeretettel várunk!

Szajol Községi Önkormányzat

F E L H Í V Á S

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy
Dr. Piriczky Béla háziorvos (5081 Szajol, Mátyás király út 2.)
rendelése szabadság miatt szünetel
2017. augusztus 28-tól 2017. szeptember 29-ig.

Helyettesít: Kapásné Dr. Kardos Adél
5081 Szajol, Fő út 32/a. szám alatti rendelőben!

Rendelési idő: H-Sz-Cs-P : 800-1130
Kedd: 1300-1530

Szajoli Polgármesteri Hivatal

HIRDETMÉNY

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a lovas fogatok találkozója

2017. augusztus 20-án az előre jelzett időjárási viszonyok miatt elmarad.

A rendezvény 2017. augusztus 26-án (szombaton) kerül megrendezésre.

Szajol Község Önkormányzata

FONTOS VÁLTOZÁS!

2017. augusztus 19-én szombaton az UTCABÁL
a Szabadidőpark területén kerül megrendezésre 20:00 - órától.
Sztárvendég a KEROZIN együttes.

Irodalombarátok figyelmébe

Németh László, a Tanú című folyóiratának bevezetőjében találóan sűrítve, így fogalmazott: „Az írás – erkölcs!”. Lelkünk karbantartásának egyik módja tehát a találkozás a példamutatóan tisztességes művekkel egy kizárólag szépirodalmi műveket közlő, az írások lélekmelengető szerepét a jó erkölcs terjedése érdekében hangsúlyozó folyóiratban.

Az Angyalszem címmel tervezett, évnegyedes, keresztény nemzeti konzervatív polgári szellemiségű folyóirat újdonsága lesz, hogy kizárólag szépirodalmi műveket közöl, lélekmelengető szerepét tartja fontosnak, s merít az emlékezet kútjából is, nemcsak friss termést arat. Nem szegődik irodalmi szekértáborok és különféle időleges ideológiák szolgálatába. Egyetlen szempontja élteti: emlékezik és emlékeztet az emberi jóság eleve elrendelve egyetemesen öntörvényű érzelmeire. A Gárdonyi-féle nemes eszmény jegyében ébren tartja a jó erkölcsöt őrző lángot, mert ahogyan William Butler Yeats vallotta: „A pusztán agyban fészkelő / eszméktől óvj, Uram; / úgy él a dal, ha a gondolat / a gerincben suhan.”

Ha előfizetőként és/vagy mecénási felajánlással szeretné támogatni az Angyalszem című folyóirat megvalósulását,
- nevét és pontos címét feltüntetve! -
az OTP 11773229-07732274 bankszámlaszámra
szíveskedjék befizetni a 4 lapszámra vonatkozó,
összesen 2000,- Ft előfizetési díjat,
vagy a támogatási összeget.


Köszönettel:
Zsirai László
főszerkesztő

TÜDŐSZŰRÉS

Helye: Szajoli Kölcsey Ferenc
Általános Iskola Tornaterme
Bejárat a Vörösmarty út felől
!

Ideje:
2017. június 15. csütörtök 8.00. – 13.00. óráig
2017. június 16. péntek 8.00. – 12.00. óráig
2017. június 19. hétfő 12.00. – 17.00. óráig
2017. június 20. kedd 8.00. – 13.00. óráig
2017. június 21. szerda 12.00. – 17.00. óráig

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a tüdőszűrés nemcsak a TBC megbetegedés kiszűrésére alkalmas, hanem más tüdőbetegségek, illetve egyes szív- és érrendszeri betegségek kimutatására is.

A tüdőszűrés díja 1700,- Ft.

A tüdőszűréshez a TAJ kártya, lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány szükséges!

A 40 év alatti személyeknek üzemorvosi beutaló (nem háziorvosi beutaló!) szükséges.
A 18 év alatti személyeknek üzemorvosi beutaló (nem háziorvosi beutaló!) és szülői beleegyező nyilatkozat kell a szűrés elvégzéséhez. A szülői beleegyező nyilatkozatot a szűrés helyén adják át, melyet a szülőnek ott alá kell írnia. Csekket a szűrés helyén lehet kérni, melyet a postán kell befizetni.

Azoknak a személyeknek, akik a szűrés idejéig betöltik a 40. életévüket, illetve 40 év felettiek részére a tüdőszűrés ingyenes.

Polgármesteri Hivatal

HIRDETMÉNY!

A Magyar Lipicai Lótenyésztők
Országos Egyesülete

2017. május 20-án (szombaton)
10,00 órai kezdettel

a szajoli Sportpályán és a Szabadidőparkban

lipicai kanca szemlét és bírálatot rendez.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Tájékoztatjuk Szajol község lakosságát, hogy április hónapban:

I. Háziorvosi Szolgálat (Mátyás király út 2.)
Dr. Piriczky Béla 2017.04.10-2017.04.13-ig, valamint 2017.04.24-én
szabadság miatt nem rendel.

II. Háziorvosi Szolgálat (Fő út 32/a.)
Kapásné Dr. Kardos Adél 2017.04.18-2017.04.21-ig
szabadság miatt nem rendel.

Szajol, 2017. április 11.

A  SZAJOLI  HOLTÁG  HORGÁSZ

BAJNOKA  2017

2017-ben ismét amatőr horgászversenyt hirdetünk a szajoli versenypálya területére.
Hat különböző időpontban meghirdetett versenyt szervezünk.
Az adott havi versenyeket külön is díjazzuk a már megszokott módon.
Továbbá a résztvevő horgászok három legjobb eredményét figyelembe véve nyerheti el a „SZAJOLI HOLTÁG HORGÁSZ BAJNOKA 2017” címet.

A cím birtokosának neve felkerül az adott évben a vándorkupára és mellé fődíjként a következő évi horgászengedélyt kapja jutalmul.
A versenyeken etetőanyag és élő csali korlátozás nincs. Bármilyen módszerrel (fenekezős, úszós) horgászhat az amatőr jelentkező. A rakós bot nem megengedett!
A versenyeken kifogott halak visszahelyezésre kerülnek a tóba, kivéve a tájidegen fajtákat.

A horgászverseny helyszíne:

a Szajoli Holt-Tiszai versenypálya (1-es tóegység)

A versenyek tervezett időpontjai szombati napokon:
Április 15.
Május 13.
Június 10.
Július 8.
Augusztus 12.
Szeptember 9.

Szélsőséges időjárás vagy más egyéb indokolt esetben a szervezők az időpont változtatás jogát fenntartják.

A versenyek külön is meghirdetésre kerülnek.

A „bajnokságot” támogatja: Szajol Község Önkormányzata, Fish-Coop Kft., Navara Gold Kft. – Horgász Büfé, Kökény József - Horgászbolt, Tiszakanyar Horgász Egyesület Szajol.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
február hónapban az I. sz. Háziorvosi Szolgálatnál (Mátyás király út 2.) a délelőtti rendelési idő 10:00 órakor kezdődik,
szerdai napokon a rendelési idő változatlan.

„A Szajoli Polgármesteri Hivatal állást hirdet

szociális ügyintézői munkakörben, határozott időre.
Jelentkezni 2017. február 15-ig önéletrajzzal lehet Szajol, Rózsák tere 1. szám alatt, vagy titkarsag@szajolph.t-online.hu.

Érd: Lévainé Rajki Orsolya 20/530-2589.”