Tájékoztatjuk Szajol község lakosságát, hogy április hónapban:

I. Háziorvosi Szolgálat (Mátyás király út 2.)
Dr. Piriczky Béla 2017.04.10-2017.04.13-ig, valamint 2017.04.24-én
szabadság miatt nem rendel.

II. Háziorvosi Szolgálat (Fő út 32/a.)
Kapásné Dr. Kardos Adél 2017.04.18-2017.04.21-ig
szabadság miatt nem rendel.

Szajol, 2017. április 11.

A  SZAJOLI  HOLTÁG  HORGÁSZ

BAJNOKA  2017

2017-ben ismét amatőr horgászversenyt hirdetünk a szajoli versenypálya területére.
Hat különböző időpontban meghirdetett versenyt szervezünk.
Az adott havi versenyeket külön is díjazzuk a már megszokott módon.
Továbbá a résztvevő horgászok három legjobb eredményét figyelembe véve nyerheti el a „SZAJOLI HOLTÁG HORGÁSZ BAJNOKA 2017” címet.

A cím birtokosának neve felkerül az adott évben a vándorkupára és mellé fődíjként a következő évi horgászengedélyt kapja jutalmul.
A versenyeken etetőanyag és élő csali korlátozás nincs. Bármilyen módszerrel (fenekezős, úszós) horgászhat az amatőr jelentkező. A rakós bot nem megengedett!
A versenyeken kifogott halak visszahelyezésre kerülnek a tóba, kivéve a tájidegen fajtákat.

A horgászverseny helyszíne:

a Szajoli Holt-Tiszai versenypálya (1-es tóegység)

A versenyek tervezett időpontjai szombati napokon:
Április 15.
Május 13.
Június 10.
Július 8.
Augusztus 12.
Szeptember 9.

Szélsőséges időjárás vagy más egyéb indokolt esetben a szervezők az időpont változtatás jogát fenntartják.

A versenyek külön is meghirdetésre kerülnek.

A „bajnokságot” támogatja: Szajol Község Önkormányzata, Fish-Coop Kft., Navara Gold Kft. – Horgász Büfé, Kökény József - Horgászbolt, Tiszakanyar Horgász Egyesület Szajol.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
február hónapban az I. sz. Háziorvosi Szolgálatnál (Mátyás király út 2.) a délelőtti rendelési idő 10:00 órakor kezdődik,
szerdai napokon a rendelési idő változatlan.

„A Szajoli Polgármesteri Hivatal állást hirdet

szociális ügyintézői munkakörben, határozott időre.
Jelentkezni 2017. február 15-ig önéletrajzzal lehet Szajol, Rózsák tere 1. szám alatt, vagy titkarsag@szajolph.t-online.hu.

Érd: Lévainé Rajki Orsolya 20/530-2589.”

Földgázfogyasztók közérdekű tájékoztatása

Tisztelt Jász-Nagykun-Szolnok megyei kéményhasználók!

Az év második felétől ismételten változik a kéményseprő-ipari közszolgáltatás. A FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. közérdekű közszolgáltatóként látta el az elmúlt másfél évben a feladatát. 2016. július 1-től a „természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlan és kizárólag a fenti tulajdonnal bíró társasház, lakásszövetkezeti lakóépület (lakossági ügyfélkör) esetén a kéményseprő-ipari közszolgáltatást a Katasztrófavédelmi Szerv látja el.

Az ingyenessé váló közszolgáltatás továbbra is kötelező, megrendelés nélkül, ütemezett sormunka keretében zajlik. A nyitott égésterű, szilárd tüzelésű fűtőberendezéssel üzemelő kémények (kandalló, kályha, vegyes tüzelésű kazán) esetén évente egy alkalommal, míg a gáz tüzelésű fűtőberendezésekkel üzemelő és a szilárd tüzelésű, de zárt égésterű (pl. pelletkazán) készülékekkel üzemelő kéményeket kétévente egy alkalommal ellenőrzik a jövőben. A négyévente előírt műszaki felülvizsgálat minden kéménytípusnál megmarad.

A gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként bejegyzett ingatlan esetében a Tűzvédelmi Hatóságnál bejegyzett kéményseprő-ipari szolgáltató végzi majd a kémény-ellenőrzést és –tisztítást. A jövőben minden kéményhasználónak büntetőjogi felelősségének tudatában nyilatkoznia kell, hogy a tulajdonában, használatában lévő ingatlan gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be van-e jegyezve.

A FILANTROP Kft. tájékoztatja ügyfeleit, hogy kéményseprő kollégáink június 23-ig végeznek sormunkát, a hónap utolsó hetében ügyeleti rendszert tartunk fenn. Ügyfélszolgálati irodáink június 28-ig tartanak nyitva a korábban megismert rendben.

A felmerülő kérdések, problémák, panaszok esetén a kecskeméti központunk nyújt segítséget. Elérhetősége: 6000, Kecskemét Ipar utca 2. Telefon: 06/76 481-057. E-mail: filantrop@filantrop.org.

A FILANTROP Kft. arról nem rendelkezik információval, hogy ki fogja a jövőben elvégezni a tervegyeztetéseket, kéményvizsgálatokat Jász-Nagykun-Szolnok Megyében. A FILANTROP Kft. 2016. június 14-e után nem fogad be kérelmeket, az odáig beérkező kérelmek esetében a munkát elvégezzük.


H I R D E T M É N Y

önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a tulajdonában álló, alábbi helyrajzi számú ingatlanokat értékesítésre kijelöli:

a Bem apó út 13. szám alatt található, 1430/4 hrsz-ú, 620 m2 területű

a Bem apó út 15. szám alatt található, 1430/3 hrsz-ú, 620 m2 területű

a Bem apó út 17. szám alatt található, 1430/2 hrsz-ú, 621 m2 területű

Az ingatlanok vételára helyrajzi számonként bruttó 3.000.000.-Ft.

Amennyiben ugyanazon ingatlanra több ajánlattétel érkezik, a képviselő-testület a magasabb összegű ajánlattévő javára dönt. Több azonos összegű ajánlat esetén az ajánlattevőknek lehetőséget kell biztosítani az előző ajánlatnál magasabb összegű árajánlat megtételére és ezután a legmagasabb ajánlatot tevő javára dönt a képviselő-testület.

A beérkezett vételi ajánlatokról a képviselő-testület az ajánlat beérkezését követő testületi ülésen dönt.

Szajol Községi Önkormányzat

H I R D E T M É N Y

önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a tulajdonában álló, alábbi helyrajzi számú ingatlanokat értékesítésre kijelöli:

               a Mikszáth Kálmán út 2. szám alatt található, 959/6 hrsz-ú, 1036 m2 területű

               a Mikszáth Kálmán út 4. szám alatt található, 959/7 hrsz-ú, 1020 m2 területű

               a Mikszáth Kálmán út 6. szám alatt található, 959/8 hrsz-ú, 877 m2 területű

a Vásárhelyi Pál úton található

                                                   372/27 hrsz-ú, 856 m2 területű

                                                   372/28 – 372/35 hrsz-ú, egyenként 855 m2 területű

                                                   372/36 hrsz-ú, 835 m2 területű

a Vécsey Károly úton található

                                                   372/37 hrsz-ú, 825 m2 területű,

                                                   372/38 – 372/45 hrsz-ú, egyenként 855 m2 területű

                                                   372/46 hrsz-ú, 854 m2 területű

Az ingatlanok vételára helyrajzi számonként 2.000.-Ft/m2 + 27% ÁFA.

Amennyiben ugyanazon ingatlanra több ajánlattétel érkezik, a képviselő-testület a magasabb összegű ajánlattévő javára dönt. Több azonos összegű ajánlat esetén az ajánlattevőknek lehetőséget kell biztosítani az előző ajánlatnál magasabb összegű árajánlat megtételére és ezután a legmagasabb ajánlatot tevő javára dönt a képviselő-testület.

A beérkezett vételi ajánlatokról a képviselő-testület az ajánlat beérkezését követő testületi ülésen dönt.

Szajol Községi Önkormányzat

H I R D E T M É N Y

A lakossági tűzgyújtási szabályok változásáról

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelembe véve az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásait, a 4/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletében újraszabályozta a lakossági hulladékok elégetésének szabályait. Az új szabályok értelmében az alábbi időszakokban van lehetőség a kerti hulladékok (levágott gallyak, nyesedékek, stb.) elégetésére:

március 1. – május 31. között
és október 1. – november 30. között

ünnepnapok kivételével, kizárólag

pénteken 8,00 – 21,00 óra között,
szombaton 8,00 – 20,00 óra között

Égetni csak telken belül, a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, szélcsend idején, a tűzvédelmi szabályok betartásával lehet.

Az égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket és más veszélyes anyagokat.

Az égetést végző teljes felelősséggel tartozik az égetés következtében más tulajdonában álló épületben, létesítményben keletkezett károkért.

Szajoli Polgármesteri Hivatal

FELHÍVÁS!

Haltelepítés miatt horgászati tilalom van érvényben a szajoli holtág teljes területén:

2016. március 24-től
2016. március 25-ig.

Horgászni 2016. március 26. (szombat) 0,00 órától lehet.

FISH-COOP KFT.

TÁJÉKOZTATÓ

VÉRVÉTEL a II. SZÁMÚ HÁZIORVOSI KÖRZETBEN előjegyzés alapján,
hétfőnként 8.00-9.00 óráig.

A vizsgálat díja 2000 Ft.

A laboreredmények a számítógépünkre érkeznek a vizsgálat napján.

Időpont egyeztetés céljából kérjük forduljon az asszisztensnőhöz.

06-56/446-010

Kapásné Dr. Kardos Adél

háziorvos