Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár

Címe: 5081 Szajol, Kölcsey F. út 2
Alapításának éve: 1959
Elérhetőségek: T/Fax: 56/ 446-047
e-mail: kult1@dunaweb.hu
web:
www.facebook.com/szajoli.kozossegihaz
Katalógus elérhető: Ide kattintva ->Szajol Könyvtár katalógus
a Lelőhely listából válassza ki Szajol-t
Vezetője: Czékmási Csilla
Könyvtáros: Jászberényiné Farády Ildikó
IKSZT munkatárs: Knappné Magda Valéria

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

A szajoli Közösségi Ház és Könyvtár alapítása, 1959 óta áll a település szolgálatában. Feladata a Szajolban élő lakosság könyvtári ellátásának biztosítása. Szolgáltatásait kulturált környezetben, személyes emberi kapcsolatokra építve végzi .

Közösségi Ház és Könyvtár feladatának tartja:
 • biztosítani a Szajolban élők számára a nyilvános könyvtári ellátást,
 • folyamatosan fejleszteni és gondozni könyvtári állományát,
 • figyelemmel kísérni az olvasói igényeket,
 • terjeszteni a magyar kultúra értékeit,
 • felkarolni a helyi kulturális kezdeményezéseket,
 • közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
 • biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
 • ismeretterjesztő tevékenységet folytat,
 • a községre vonatkozó helyismereti dokumentumok gyűjtését.

A Közösségi Ház és Könyvtár munkája során fontosnak tartja az emberi értékeket. Ezen belül kiemelten kezeli a hátrányos helyzetben lévőket. A könyvtárhasználókkal fontos a személyes kapcsolat kiépítése, a barátságos hangvétel. Az intézménynek olyan kulturális alapintézménynek kell lennie, ahol a hagyományos, emberi kapcsolatok megőrződnek, ahol lehetőség nyílik a kötetlen eszmecserére és a szabad információszerzésre.
A Közösségi Ház és Könyvtár, mint a magyar könyvtári hálózat és rendszer tagja közvetíti más könyvtárak szolgáltatásait, biztosítja az információhoz való hozzáférést, melyet folyamatosan korszerűsít.

A Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár könyvtári és közművelődési feladatokat ellátó intézmény, mely 2004 júniusa óta szakmailag önállóan működik. Közművelődési tevékenysége körében biztosítja a társadalmi igényekhez és a helyi sajátosságokhoz igazodó művelődési tevékeny-séget. Lehetőséget nyújt a szabadidő hasznos eltöltésére, a kulturált szórakozásra. Lehetőséget és teret biztosít az egyesületek és csoportok működéséhez. A településen működő civil szervezeteknek lehetősége van arra, hogy itt szervezzenek különböző programokat. /vezetőségi ülést, taggyűlést, rendezvényeket/

Az intézményben jelenleg 12 rendszeres foglalkozás van: informatikai és nyelvtanfolyam, jóga, karate, KRESZ tanfolyam, ringató, angol és német szakkör gyermekeknek és felnőtteknek, nyugdíjas-, és sport klub működik. E mellett különböző gyermek programok: játszóház, táncház, játékház, mesekuckó, és bábszínház várja a kicsiket és nagyokat. Felnőttek számára elsősorban ismeretterjesztő programok /egészségügyi hónap/ és táncos rendezvényeket szervezünk. 2004-től egyre inkább előtérbe kerül a hagyományőrzés, a település múltjának, helyi sajátosságainak a bemutatása: például amatőr alkotók kiállítása, helytörténeti fotókiállítás, kézműves foglalkozások, táncház. például. A könyvtárban több mint 205 régi fotó, képeslap és térkép található, mely az 1900-as évektől kezdve ad képet a településről. A közművelődési programokat elsősorban pályázati forrásokból tudjuk megvalósítani. Az intézmény magas színvonalú szakmai munkájáért a település képviselő-testülete elismerését fejezte ki a 63/2005. (X.27.) sz. önkormányzati határozatban.

Könyvtári szolgáltatásaink:

 • fénymásolás
 • Internet
 • folyóirat helyben használata
 • képviselő-testületi határozatok, rendeletek,
  jegyzőkönyvek helyben tanulmányozása

Az Intézmény Nyitvatartása

Hétfő 10 - 1800
Kedd 10 - 1800
Szerda 10 - 1800
Csütörtök 10 - 1800
Péntek 10 - 1800
Szombat   12 - 1800

AZ IKSZT keretében ellátott feladataink:

 • Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése
 • Helyszín biztosítása civil szervezetek számára
 • Egészségfejlesztési programok megvalósítása
 • Elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatások biztosítása
 • Állami Foglalkoztatási Szolgáltatások információs pont kialakítása
 • Az iskolai felzárkózás segítő, a középiskolai tanulmányokra felkészítő, tanítási időn túli tankör megvalósítása 6-18 éves gyermekek és fiatalok számára
 • A gyermekek, különösen a 0-5 évesek foglalkoztatását, óvodai felkészítését célzó nappali, délelőtti szabadidős, fejlesztő programok megvalósítása

Egyéb szolgáltatások:

 • Európai Információs Pont
  (EIP): Európai Unióról szóló kiadványok kölcsönözhetők
 • Foglalkoztatási Információs Pont (FIP):
  állásajánlatok, továbbképzések, tanfolyamok álláskeresőknek
 • Információs Társadalmi Tanácsadó (ITT):
  ügyfélkapu regisztráció, elektronikus ügyintézés

Pályázati anyagok