Kereskedelmi nyilvántartás Adóügyi csop. (56) 599-053
Működési engedéllyel
rendelkező üzletek

Nyilvántartás a bejelentéshez
kötött kereskedelmi tevékenységekről

Szálláshely nyilvántartás


A vasárnapi munkavégzési
tilalomtól
eltérő nyitvatartó üzletek


Telepekről vezetett
nyilvántartás