Mezőgazdasági kisüzemek támogatása
2022.01.28.

Mezőgazdasági kisüzemek támogatása

VP2-6.3.1-20

 

Fő tudnivalók:

  1. A támogatás összege 15 000 EUR kb. 5 400 000 Ft két részletben (75%+25%)

  2. Önerő nem szükséges

  3. Vissza nem térítendő támogatás

  4. A támogatás teljes összege szabadon felhasználható.

  5. A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 32,5 milliárd forint
  6. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 7 222 db.

Kik pályázhatnak?

  1. Mezőgazdasági őstermelő

  2. Mezőgazdasági főtevékenységű egyéni vállalkozó

  3. Életvitelszerű tartózkodási helye, bejegyzett székhelye már a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen, vidéki térségekben volt

  4. 2022. évi kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 3000 euro STÉ, de legfeljebb a 6000 euro STÉ értékű termelési potenciállal (üzemmérettel) kizárólagosan rendelkezik,

Üzemméret meghatározása:

a, szántóföldi növénytermesztés és kertészeti kultúrák esetén a 2021-ben beadott Egységes területalapú Támogatási kérelemben elfogadott terület alapján

b, állattenyésztés esetén a 2021-ben a NÉBIH nyilvántartásaiban( TIR,ENAR,BIR) szereplő állatállomány éves átlagos átlaglétszáma alapján történik

VAGY

ezzel megegyező nettó árbevételt ért el mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból

Az árbevétel meghatározása a 2021.évi SZJA bevallás alapján történik.

Mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel: a mezőgazdasági termelő tevékenységet folytató gazdálkodó gazdaságából – a növénytermesztés, kertészet,és állattenyésztés ágazataiból – származó termékek értékesitéséből származó nettó bevételek összege. Területalapú támogatás nem számít bele.

1 091 670 – 2 183 340.- Ft között

A projekt területi korlátozása

A projekt kizárólag a Vidékfejlesztési Programban meghatározott vidéki térségekben valósítható meg! Vidéki térségnek minősül a 6. prioritás alkalmazása szempontjából az a település, ahol közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül:

a népesség 10 ezer főnél kevesebb;

10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei; lista mellékelve

Beadás:

1.Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be elektronikus felületen.

2.Ötödik szakasz: 2022. február 14.- 2022. február 28.

Hatodik szakasz: 2022. május 18. – 2022. május 31.

A támogatás igénybevételével vállalt kötelezettségek:

1. A támogatást igénylő a támogatást 5 évre kapja, amely a projekt működtetési időszaka is egyben. A projekt működtetési időszakának kezdete a Támogatói Okirat hatályba lépését követő nap, a vége pedig az attól számított 60. hónap utolsó napja.

2. A Támogatói Okirat hatálybalépésével egyidejűleg kerül kifizetésre a támogatási összeg első részlete (75%-a).

         HÍVJON !

Kisházyné Erzsi 06-30-497 3343           Takács Zoltán 06-20-669 2636

            Pályázat író                                      Pályázat író