Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás…
2022.01.28.

FELHÍVÁS

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései

A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1.4-17

A rendelkezésre álló forrás: : 18,23 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 4500 db

Mértéke: 95% Vissza nem térítendő támogatás

Háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése: – háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése esetében: maximum 4 millió forint

Megújuló energiát tartalmazó berendezés kiépítése esetén: a tervezett berendezés teljesítménye alapján maximum 400 000 Ft/kW támogatás igényelhető. A berendezés teljesítményeként a napelemek névleges teljesítményének összegét szükséges figyelembe venni a villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő fejlesztést.

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatálybalépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatálybalépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre

A projekt területi korlátozása :

Jelen felhívásra tanyák korszerűsítésére támogatási kérelem az alábbi területi korláttal nyújtható be: Az alábbi tanyás térségek külterületein fekvő tanyák, vagyis állandó lakás célú ingatlanok: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád-Csanád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-NagykunSzolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes települése, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Monori (kivéve Gyömrő), Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei járásának települései;

Támogatást igénylők köre :Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: Támogatási kérelmet az a szervezet/személy nyújthat be, amely rendelkezik az 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 28.§-a szerinti ügyfél-azonosítóval, azaz a törvény 9.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti kérelemre a Kincstárnál vezetett ügyfél-nyilvántartásba felvételre került.

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1. számú mellékletében nem szereplő tanyás településeken élők,

Azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki:

a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban (folyamatosan) életvitelszerűen a fejlesztéssel érintett tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell igazolni, mely a kérelemhez csatolandó), és

b. a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint legalább részben saját, vagy legalább részben közeli hozzátartozója tulajdonában van.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:

Huszonötödik szakasz zárása:

2022. március 8.

Huszonhatodik szakasz zárása:

2022. május 9.

Huszonhetedik szakasz zárása:

2022. július 10.

Huszonnyolcadik szakasz zárása: 2022. szeptember 11.

Huszonkilencedik szakasz zárása: 2022. november 12.

Keressenek bennünket:

Kisházy Béláné Takács Zoltán

pályázatíró pályázatíró

30/4973343 20/6692636