Alcsi Holt-Tisza fejlesztése
2023.10.04.


Tájékoztatás Szajol Községi Önkormányzat településrendezési eszközeinek
az Alcsi Holt-Tisza fejlesztése miatt szükséges,tervezett módosításárólSzajol Községi Önkormányzat 71/2023. (IX. 14.) számú határozatával megkezdte településrendezési eszközei (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) módosításának előkészületeit az Alcsi Holt-Tisza fejlesztésének lehetővé tétele érdekében.

A fejlesztés célja az Alcsi Holt-Tisza területén a vízvisszatartás fejlesztésével a helyben hasznosítható és hasznosuló vízkészletek növelése, a vízháztartás javítása, mely egyaránt előnyös társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból. A holtággal kapcsolatos legfontosabb feladat a vízminőségromlás megállítása, a vízminőség javítása, illetve a tározótér növelése, amelyek elengedhetetlenek a megfelelő minőségű és mennyiségű öntözővíz biztosításához. A holtág jelenleg kedvezőtlen állapotú, közepesen degradáltnak minősített a jelentős szerves anyaggal terhelt bomló iszapmennyiség miatt.

A fejlesztés a „Síkvidéki vízpótló és tározási lehetőségek fejlesztése I. ütem című KEHOP-1.3.0-15-2021-00022 projekt” megnevezéssel nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás.

Az Alcsi Holt-Tiszán és a Kengyeli-főcsatornán tervezett beavatkozások helyszínei közül Szajol közigazgatási területén hét olyan földrészlet van (092, 091/1, 0117/1, 2402/2, 0126, 0150/22 és 0154 hrsz.) – köztük maga a Kengyeli-főcsatorna –, amely nem tartozik vízgazdálkodási terület övezetbe a hatályos településrendezési eszközökben, ezért besorolásukat módosítani kell annak érdekében, hogy a beruházás megkapja a kivitelezéshez szükséges engedélyeket és így megvalósulhasson.

A településrendezési eszközök tervezett módosítását itt tekintheti meg: https://szajol.hu/wp-content/uploads/2023/10/Alcsi_Holt_Tisza_TRE_mod_Szajol_09271.pdf

A településrendezési eszközök tervezett módosításának a partnerekkel történő véleményezése– a veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet 2. §-ára tekintettel – az alábbiak szerint történik:

A partnerek – Szajol községben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek, a szajoli ingatlanok tulajdonosai, a Szajolban működő gazdasági társaságok, érdekképviseleti és civil szervezetek, egyházak és minden, a településrendezési eljárással érintett természetes vagy jogi személy– e hirdetmény közzétételétől számított 10 napon belül, azaz 2023. október 13-ig tehetik meg a módosítással kapcsolatos észrevételeiket

  • elektronikus úton a titkarsag@szajolph.t-online.hu e-mail címre küldött levélben,
  • írásban postai úton az önkormányzat címére küldött levélben.

Szajol, 2023. október 2.