Szajoli Kisdiákokért Alapítvány

 

A közösség neve:

Szajoli Kisdiákokért Alapítvány

Címe: 5081 Szajol, Kölcsey Ferenc út 45.
Vezetője: Wesniczky Antal
Alapítványunk adószáma: 18830383-1-16
Az alapítvány számlaszáma: 11745004-20072-612
Elérhetőség: Tel: 56/ 446-200
e-mail: ukfai@dunaweb.hu

Az alapítvány célja: Az 1997. évi CLVI. Törvény 26§-nak c/4 pontjában meghatározott nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés közhasznú tevékenység folytatásával a Kölcsey Ferenc Általános Iskolába járó tanulók személyisége harmonikus fejlesztésének elősegítése.
Bevételeinkből az iskola kérésének megfelelően támogatjuk a tanulási folyamat eredményesebbé tételét segítő technikai eszközök beszerzését, oktatási anyagok korszerűsítését, az iskolai könyvtári állomány gyarapítását. Hozzájárultunk a sporteszköz állomány bővítéséhez. Anyagiak biztosításával segítettük az iskolai környezet esztétikumának minőségi javítását.

Terveinkről:
Pályázati úton is szeretnénk bevételeinket növelni. Az alapítók akaratának megfelelően kívánjuk a továbbiakban is támogatni az iskola gyermekformáló törekvéseit.

Kuratórium:

Elnöke: Wesniczky Antal
Tagjai: Urbanovszky Istvánné
Kun Istvánné
Andó Lászlóné
Némethné Gerecs Judit