Szajoli Polgárőr Egyesület

A közösség neve: Szajoli Polgárőr Egyesület
Címe: 5081 Szajol, Rózsák tere 1.
Levelezési címe: 5081 Szajol, Erdei Ferenc út 5.
Képviselőjének neve: Sugár Antal
Alapításának éve: 1995
Elérhetőség: Tel: 56/ 446-047

A polgárőr Egyesület létrehozásának szükségessége az 1995. évi február 19-i önkormányzati testületi ülésen fogalmazódott meg. Ekkor a testület Ábel Lászlót bízta meg, hogy információkat, tapasztalatokat gyűjtsön a szajoli polgárőr szervezet megalakítása érdekében. Pár héttel később- március 29-én- a klubkönyvtárban megalakult községünk új társadalmi szervezete. A 24 alapító tag egybehangzóan döntött az egyesület megalakításáról és elfogadta annak alapszabályát. A társadalmi szervezet alapító tagjai között több önkormányzati képviselő és Lengyel István plébános is helyet foglalt.

A Szajoli Polgárőr Egyesület 2013.november 21-i tisztújító közgyűlésén megválasztott tisztségviselők:

elnök :   Sugár Antal
titkár : Lajkó Éva
gazdaság vezető: Dedrák Lászlóné
elnökhelyettes 1: Sulák Imre
elnökhelyettes 2: Varga János

Az Megyei Polgárőr Szövetség 2014.április 12-i közgyűlésén
az Egyesületünk oklevelet és emléktáblát kapott,
az elmúlt 19 évben végzett kiemelkedő munkájáért.

Társadalmi szervezetünk célja:

  • a bűncselekmények megelőzése és a vagyonvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok és szervezetek összefogása, rendszeres működésük összehangolása.
  • A lakossági biztonságérzet növelése és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése, valamint a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és az együttműködés erősítése.

A LEADER pályázat pozitív elbírálása lehetővé tette, hogy április hónapban kiépült a településen a térfigyelő kamera rendszer.

Fontos az egyesületünk számára az itt élők közbiztonsága, és vagyonvédelme, mely alapfeladatunk célja.

Az alapszabály kimondja, hogy a tagsági viszony önkéntes, az egyesület tagja lehet minden büntetlen előéletű, nagykorú személy, továbbá jogi személy, ha elfogadja annak szervezeti és működési szabályzatát.
Tevékenységünket a falu határában kihelyezett táblák is hirdetik: „A TELEPÜLÉSEN POLGÁRŐRSÉG MŰKÖDIK!” . A három szolgálati csoport szorosan együttműködik a közeli település Tiszapüspöki polgárőreivel a hobbitelkek, a gátőrház és a hagymaföldek védelme érdekében. Emellett „társadalmi halőri” minősítésben fokozottan ellenőrizzük a vízpartok és a veteményes kertek övezetét, hogy lehetőség szerint megelőzzük a „gereblyézést és hálózást”, valamint a termények dézsmálását.
A szervezet 1996-ban megszervezte a „SZAJOLI POLGÁRŐRÖK NAPJÁT”, amely a bemutatkozás mellett szórakozásra, kikapcsolódásra is adott lehetőséget. A második polgárőr nap már nem helyi, hanem megyei szinten került megszervezésre. Ezen a rendezvényen a rendőrség, tűzoltóság és a polgári védelem különböző szakemberei sokszínű, színvonalas szakmai bemutató programot kínáltak a helyieknek és az idelátogatóknak.
Az egyesület szervezetében 1999. márciusában történt változás, amikor is az egyesület alapítójától vette át az elnöki tisztet Szöllősi József, aki egyben helyi képviselő is volt. Az ő nevéhez köthető az ifjú polgárőrök csapatának megszervezése, akik egyrészt munkájukkal segítették a „nagyokat”, másrészt az utánpótlást is jelenthették volna az egyesület számára. Újabb szervezeti változás 2002-ben következett be, ekkor az elnöki tisztet a nyugdíjba vonuló körzeti megbízott Szalai József vette át.

Az egyesület 2008-ban LADA Niva terepjáró gépkocsit kapott a település Önkormányzatától. Iroda helyiséggel rendelkezünk a Polgármesteri hivatalban.
2010-2011-ben minden tagunk részére formaruhát , és téliesített többfunkciós kabátot tudtunk vásárolni, pályázati forrásból.
Jelenleg 39 fővel látjuk el a feladatainkat, közösen a helyi körzeti megbízottakkal.