Szabályzat, terv

2018 évi közbeszerzési terv

2017. évi összesített közbeszerzési tervének módosítása

Kivonat Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. szeptember 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

52/2017. (IX. 28.) határozata

Szajol Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról

 

Szajol Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja a Közbeszerzési Szabályzatát.

 

Felelős: Dr. Bartók László jegyző

Határidő: 2017. szeptember 30.

Értesülnek:    1. Képviselő-testület tagjai Helyben

  1. Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjai
  2. Polgármesteri Hivatal igazgatási és pénzügyi csoportja Helyben
  3. Irattár

 

K.m.f.

 

                    Szöllősi József sk.                                         Dr. Bartók László sk.

polgármester                                                             jegyző

 

A kivonat készült: 2017. október 4.

A kivonat hiteléül:

Kelemen Tímea

előadó

 

 

Kivonat Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. február 15-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2017. (II. 15.) határozata

 

Szajol Községi Önkormányzat
2017. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat és a következő döntést hozza:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése értelmében elfogadja az önkormányzat 2017. évi közbeszerzéseire vonatkozó, jelen határozat melléklet szerinti összesített közbeszerzési tervet.

 

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: Dr. Bartók László jegyző

 

Értesülnek:  1./ Képviselő-testület tagjai    Helyben

2./ Szajoli Polgármesteri Hivatal pénzügyi és igazgatási csoport  Helyben

3./ Irattár

K.m.f.

  

                    Szöllősi József sk.                                         Dr. Bartók László sk.

polgármester                                                             jegyző

 

A kivonat készült: 2017. október 4.

A kivonat hiteléül:

Kelemen Tímea

előadó

 

6/2017. (II. 15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat melléklete

 

Szajol Községi Önkormányzat

2017. évi összesített közbeszerzési terve

Megnevezés

 

Becsült érték

(Ft)

 

Pénzügyi forrás

(Ft)

 

Rendelkezésre állás ideje

 

Megvalósítási határidő

 

Lebonyolító szerv

 

1. Szajoli Tiszavirág Óvoda bővítése, felújítása

 

TOP 1.4.1-15-JN1

 

50.000.000.-

 

– pályázati forrás:

50.000.000.-

 

 

– folyamatosan a kivitelező számlája alapján

 

 

2017. 12. 31.

 

Szajoli

Polgármesteri Hivatal

 

2. II. számú Háziorvosi, valamint a Fogorvosi Szolgálat és a hozzá tartozó szolgálati lakás teljes körű felújítása, átalakítása

 

TOP 4.1.1-15

 

60.000.000.-

 

– pályázati forrás:

60.000.000.-

 

 

– folyamatosan a kivitelező számlája alapján

 

 

2017. 12. 31.

 

Szajoli

Polgármesteri Hivatal

 

3. Orvosi műszer beszerzés

 

TOP 4.1.1-15

 

30.000.000.-

 

– pályázati forrás:

30.000.000.-

 

 

– folyamatosan a kivitelező számlája alapján

 

2017. 12. 31.

 

Szajoli

Polgármesteri Hivatal

 

4. A Szajol, Erkel F. tér 4. szám alatti 269/4 hrsz-ú épület bontásával, valamint az ott kialakítandó piac létesítésével kapcsolatos eljárás

 

TOP 1.1.3-15

 

70.000.000.-

 

– pályázati forrás:

70.000.000.-

 

 

– folyamatosan a kivitelező számlája alapján

 

 

2017. 12. 31.

 

Szajoli

Polgármesteri Hivatal