Acrobat Reader program letöltése

2019. február 15.   HATÁLYOS RENDELETEK

A dokumentumok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader program innen letölthető


1. Az Önkormányzat által adományozható elismerésekről 21/2018. (X. 25.)
2. Az önkormányzati adóügyek elektronikus úton történő intézésének eljárási szabályairól 8/2018. (IV. 26.)
3. Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó díjak mértékéről (külső helyszíni esküvő) 12/2017. (V. 29.)
4. Belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv által érintett helyi rendeletek módosításáról 19/2009. (IX. 24.)
5. A civil szervezetek támogatási rendjéről 12/2008. (IV. 24.)
6. Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról 16/2013. (XI. 12.)
7. A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikusügyintézésről 13/2005. (X. 27.)
8. Az első lakáshoz jutók támogatása 8/2015. (IV. 23.)
9. A lakás és nem lakás céljára szolgáló építmények építményadójáról 20/2017. (XI. 30.)
10. Szajoli építési szabályzat és szabályozási terv megállapításáról 17/2003. (XII. 11.)
11. Az alkalmazandó étkezési térítési díjakról 20/2013. (XII. 19.)
12. Az alkalmazandó szociális étkezési térítési díjakról 7/2011. (III. 31.)
13. A helyettes szülői ellátás kistérségi szinten történő biztosításáról 7/2008. (II. 14.)
14. Helyi iparűzési adóról
15. A hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről 13/2008. (IV. 24.)
16. A szajoli Holt-Tisza védelméről és a vízgazdálkodási tevékenységről 18/2014. (XII. 18.)
17. Szajol község jelképeiről és használatának rendjéről 15/2014.(XI. 27.)
18. Települési képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről 4/2008. (II. 14.)
19. A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól 9/2017. (III. 29.)
20. Költségvetési és zárszámadási rendeletek kötelező tartalmáról és mellékleteiről 4/2010. (III. 18.)
21. A környezet, valamint a táji-természeti és művi értékek helyi védelméről 33/2008. (XII. 18.)
22. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról 25/2018. (XI. 29.)
23. Az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatású célú használatával kapcsolatos egyes feltételekről 16/2015. (IX. 24.)
24. A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás Szabályairól 7/2013. (IV. 25.)
25. A közterületek használatának szabályairól 1/2019. (I. 23.)
26. Szajol községben szervezett köztisztasági szolgáltatás Igénybevételéről 4/2017. (II. 15.)
27. Önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról 27/2006. (XII. 14.)
28. A Mérlegben kimutatott eszközök és források két évenkénti leltározásáról 23/2008. (IX. 25.)
29. Mezőőri szolgálat felállításáról 20/2008. (VI. 26.)
30. A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről 16/2014. (XI. 27.)
31. Szajol község parkolási rend jéről 12/2009. (V. 28.)
32. A partnerségi egyeztetés szabályairól 8/2017. (III. 29.)
33. A reklámelhelyezésekről 17/2017. (X. 31.)
34. Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 8/2004. (III. 25.)
35. Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás keretében biztosított szolgáltatás térítési díjának megállapításáról 16/2006. (IX. 21.)
36. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 8/2014. (VII. 3.)
37. SZMSZ Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei 13/2014. (XI. 27.)
38. Szajol község szociális ellátási és szolgáltatási rendjéről 3/2015. (II. 12.)
39. Talajterhelési díj helyi szabályairól 12/2013. (IX. 25.)
40. A településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről 18/2017. (X. 31.)
41. Szajol község településképének védelméről 15/2018. (VIII. 6.)
42. A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről 6/2014. (VII. 3.)
43. A természetben nyújtott szociális célú tüzifa támogatás jogosultsági feltételeiről 20/2018. (X. 25.)
44. Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 16/2011. (XII. 13.)
45. A közüzemi víz és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról 19/2011. (XII. 15.)
46. 2016. évi KÖLTSÉGVETÉS 1/2016. (II. 11.)
47. 2016. évi zárszámadásról és (mellékletei) 10/2017. (V. 29.)
48. 2017. évi költségvetésről 3/2017. (II. 15.)
49. 2017. évi zárszámadásról 11/2018. (V. 30.)
50. 2018. évi költségvetésről 6/2018. (III. 14.)
51. 2019. évi költségvetésről 2/2019. (II. 14.)

Képviselő Testületi Határozatok 2018

1. Hat. napirend elfogadása
1. Rend. SZMSZ mód.
2. Hat. vásárlás Sarkadi Gábor és Sarkadi Diána
3. Hat. vásárlás Bontovics Ferenc és Sándor Petra
4. Hat. napirend elfogadása
5. Hat. 2018. évi költségvetés elnapolása
6. Hat. Soros tervvel kapcs. döntés
7. Hat. törvényességi felhív. kapcs. településképi rend.
8. Hat. Településképi Arc. Kézikönyv elfogadása
8. Hat. mell. Településképi Arculati Kézikönyv
9. Hat. pm szabadság
9. Hat. mell. pm szabadság ütemterv
10. Hat. SZSZB tagok 2018 országgyűlési képv.
11. Hat. óvoda nyári zárva tartás
12. Hat. Kölcsey úti pavilon hasznosítás
13. Hat. vásárlás Bodnár Tibor
14. Hat. vásárlás Nagy Andrea és Hatvani Attila
15. Hat. vásárlás Gazsi Katalin
16. Hat. vásárlás Gulyás Zoltán Ádám
17. Hat. pm. szavazásból nem zárja ki
18. Hat. vásárlás Szöllősi Máté
19. Hat. vásárlás Zelei Balázs és Zeleiné Ágnes
21. Hat. napirend elfogadása
22. Hat. stabilitási tv.
23. Hat. 2018. évi közbeszerzési terv
23. Hat. mell. Közbeszerz. terv 2018.
24. Hat. közösségi ház igazgató pályázat kiírása
25. Hat. óvodai beiratkozás
26. Hat. kistérség Társ. megáll. mód.
27. Hat. kistérség térítési díj véleményezés
28. Hat. vásárlás Mezei László és Mezeiné
45. Hat. napirend elfogadása
46. Hat. belső ellenőrzés
46. Hat. mell. belső ellenőri összefoglaló jelentés 2017.
47. Hat. eredménytelen orvosi eszköz beszerz.
48. Hat. ajánlattevők óvoda
49. Hat. ajánlattevők orvosi eszköz
50. Hat. szakértői bizottság megválasztása
51. Hat. Labdarúgó Klub pályázat
52. Hat. gyámhat. beszámoló 2017.
52. Hat. mell. gyámhat. beszámoló 2017.
53. Hat. 931-24 hrsz ingatlan értékesítése Cecei Márta
54. Hat. Díszpolgári címmel kapcs. döntés
55. Hat. vásárlás Csernyánszki András és Gál Renáta
58. Hat. napirend elfogadása
59. Hat. könyvtár intézményvez. kinevezés
60. Hat. 079-39 hrsz. értékesítésre kijelölés
61. Hat. munkaterv 2018. II.félév
62. Hat. közbeszerzés óvoda bővítés
63. Hat. szoc. tüzifa pályázat
64. Hat. közbeszerzés egyéb orvosi eszközök
65. Hat. Településképi Arc. Kézikönyv elfogadása
66. Hat. napirend elfogadása
67. Hat. TRV Zrt. gördülő fejlesztési terv
67. Hat. mell. GFT_FELÚJÍTÁS_2019-2033_SZAJ-IV
67. Hat. mell. GFT_FELÚJÍTÁS_2019-2033_SZAJ-SZV
68. Hat. központi orvosi ügyelet
69. Hat. belterületi ingatlanok bérbeadása Szatmári Sándor
70. Hat. napirend elfogadása
71. Hat. Óvoda közbeszerz. eredménytelen
71. Hat. mell. Összegezés - Óvoda - eredménytelen
72. Hat. Kovács Károly kizárása szavazásból
73. Hat. Kovács Károly méltatlansági ügye 74. Hat. napirend elfogadása
75. Hat. óvoda létszám 20% túllépés
76. Hat. árusító pavilon döntés elhalasztás
77. Hat. 079-39 hrsz ing. kapcs. Kővári Tamás Turai József
79. Hat. napirend elfogadása
80. Hat. I. Háziorvos Szolg. eü. ellátás
81. Hat. napirend elfogadása
82. Hat. ajánlattevők óvoda
83. Hat. eü. szerz. Kapásné Dr. Kardos Adél
83. Hat. mell. eü. szerz. MÓD. Kapásné Dr. Kardos Adél
84. Hat. központi orvosi ügyelet
85. Hat. Kölcsey út 45. elárusító helység bérbeadása
86. Hat. Filadelfia Evangélikus Egyházközséggel kapcs.
87. Hat. zajvédő fal kiép. kezd.
88. Hat. Alma Mater Szoc. Szöv. belépés
89. Hat. Vidékvilág Szoc. Szöv. belépés

Képviselő Testületi Határozatok 2017

1. Hat. NHSZ közszolg. szerz. 2017.
1. Hat. mell. NHSZ közszolg. szerz. 2017.
2. Hat. pm szabadság
2. Hat. melléklete pm. szabadság
14. Hat. pm szabadság MÓD.
14. Hat. melléklete pm. szabadság MÓD.
15. Hat. óvodai beiratkozás
16. Hat. MARTFŰ Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben
16. Hat. mell. Agenda pályázatház-Egyuttmukodesi_megallapodas_Efop152_konzorcium
16. Hat. mell. MARTFŰ EFOP-1 5 2 Konzorciumi Együttműködési Megállapodás_(támogatási_kérelem_benyújtására)
17. Hat. Holt-Tisza part adásvétel 048-3 hrsz Lajkó Zné és Németh Fné
18. Hat. napelempark
19. Hat. első lakáshoz jutó Hegedüs Brigitta
20. Hat. első lakáshoz jutó Simon-Hegedüs Renáta
21. Hat. iskola igazgató pály. véleményezése
22. Hat. Települési Arculati Kézikönyv
23. Hat. Energiamegtakarítási Intézkedési Terv
24. Hat. napelempark
25. Hat. 662A hrsz. Kölcsey út 27. nem megvásárlás
26. Hat. kitüntető díj
27. Hat. belső ellenörzés
27. Hat. mell. belső ellenőrzés Összefoglaló jelentés
28. Hat. PH SZMSZ
28. Hat. mell. PH SZMSZ
29. Hat. ingatlan Papp Pékség
30. Hat. 2016. évi gyámhat. es Gyejo beszámoló
31. Hat. díszpolgári cim id. Hegedűs Ferenc
32. Hat. első lakashoz jutó tam. Mikita István
33. Hat. ingatlan vásárlás Papp Pékség
34. Hat. ingatlan nem eladás VPP
35. Hat. munkaterv 2017. II.félév
36. Hat. vásárlás Kovács Krisztián
37. Hat. vásárlás Homoki Tamás
38. Hat. vásárlás Nagy Roland és Nagy Ildikó
39. Hat. vásárlás Vida Ferenc és Vincze Dorottya
40. Hat.TOP pályázat helyi identitás
41. Hat. területvásárlás NEFAG
41. Hat. mell. 946-4 hrsz NEFAG terület
42. Hat. Lada Niva eladás
43. Hat. szoc. tüzifa 2017
44. Hat. hulladék SZTHT tagönkormányzatok
45. Hat. DIGI bérleti szerződés
45. Hat mell. DIGI Szerződés-TERVEZET
46. Hat. fogorvosi szolgáltatás
47. Hat. szándéknyilatkozat Dr. Fehér Mónika fogorvos
51. Hat. napirend elfogadása
52. Hat. Közbeszerzési szabályzat
52. Hat. mell. Közbeszerzési szabályzat
53. Hat. HEP Esélyegyenl. program felülvizsg.
54. Hat. óvoda létszám 20% túllépés
55. Hat. vásárlás Hamar Zoltán
56. Hat. vásárlás Kiszely Tamás és Kiszely Gréta
57. Hat. nyílt szavazás
58. Hat. Az év vállalkozója Széki Vegyesbolt Kft.
59. Hat. napirend elfogadása
60. Hat. első lakáshoz jutók tám. növelés
61. Hat. Polgárőr tám. autó vásárlás
62. Hat. Közbeszerz. Bíráló Biz. tagja
63. Hat. ajánlattevők orvosi rendelő
64. Hat. TRV Bérl.-üz. szerz. kieg.
64. Hat. mell. közkifolyók.xls
64. Hat. mell. TRV Bérl.-üz. szerz. kieg.
65. Hat. vásárlás Lajkó Péter és Lajkóné kivonat
66. Hat. napirend elfogadása
67. Hat. közbeszerzés kiírása orvosi rendelő
68. Hat. ajánlattevők piac építés
69. Hat. közbeszerz. terv mód. 2017
69. Hat. mell. közbeszerz. terv mód. 2017.

Képviselő Testületi Határozatok 2016

1. Hat. SZTHT Rákócziújfalu csatlakozás

2. Hat. óvoda igazgatói pályázati kiírás

3. Hat. óvodavezető megbízására

4. Hat. kistérség településeknek térítési díj mód.

5. Hat. Bem apó úti ingatlanok megvásárlása

6. Hat. Fellebbezés 2016 Marton Zsófia

7. Hat. stabilitási tv.

8. Hat. közbeszerzési terv 2016

8. Hat. mell. közbeszerzési terv 2016

9. Hat. Rendőrség támogatása

10. Hat. Polg.véd. Szöv. támogatása

11. Hat. óvoda nyári zárva tartás

12. Hat. betelepítési kvóta

13. Hat. övezeti besorolás 073.8 hrsz. Kun Gábor

14. Hat. övezeti besorolás Rózsák tere 4. Polyák Lajos Istvá

15. Hat. Honvéd út 21. ingatlan megvásárlása

16. Hat. orvosi rendelő pályázat

17. Hat. polgármester szabadság

17. Hat. polgármester szabadság mell.

18. Hat. ingatlanok értékesítése

19. Hat. óvodai beiratkozás

20. Hat. Magony Zsoltné és társai ingatlan felajánl.

21. Hat. vásárlás Nagy Renáta

22. Hat. vásárlás Szűcs-Novák és Szűcs

23. Hat. vásárlás Tóth és Tóthné

24. Hat. vásárlás Majzik Tünde

25. Hat. piac pály.

26. Hat. ingatlan előszerződés jóváhagyása

26. Hat. mell. előszerz. ÜRES Kapásné Dr. Kardos Adél

27. Hat. letelepedési tám. megáll.

27. Hat. mell. megállapodás Kapásné Dr. Kardos Adél

28. Hat. Bem apó úti ingatlanok értékesítése

29. Hat. ökoiskola

30. Hat. bizottság külsős tagja

31. Hat. közterület név mód. RÓZSA

32. Hat. kegyeleti keretmegállapodás

32. Hat. mell. kegyeleti keretmegállapodás

33. Hat. óvoda igazgató pály. eredménytelenségéről

34. Hat. kitüntető díj

35. Hat. Bem apó út 13. értékesítése

36. Hat. Bem apó út 17. értékesítése

37. Hat. vásárlás Libor Zoltán

38. Hat. belső ellenőrzés

38. Hat. mell. belső ellenőri összefoglaló jelentés 2015.

39. Hat. kistérségi térítési díj mód.

40. Hat. gyámhatósági beszámoló 2015

42. Hat. erdősáv 044-62 sok tulajdonos

43. Hat. Holt-Tisza-part 048-3 Lajkóné, Némethné

44. Hat. munkaterv 2016. II.félév

45. Hat. Z-13-2016. határozat hatályon kívül helyezése

46. Hat. Z-14-2016. határozat hatályon kívül helyezése

47. Hat. díszpolgári cím Lengyel István

48. Hat. Honvéd út 21. Bérbeadása

48. Hat. mell. Honvéd út 21. Bérleti szerződés

49. Hat. első lakáshoz jutók vásárlás Rozsnyai kivonat

50. Hat. első lakáshoz jutók vásárlás Gál Andrea kivonat

51. Hat. rendőrkapitány kinevezésének tám.

52. Hat. törvényességi felhív. kapcs. Z.

53. Hat. Honvéd út 21. Bérbeadás mód.
Bérleti szerződés mód. Honvéd út 21.

54. Hat. tüzifa pály.

55. Hat. ASP pály.

56. Hat. SZSZB tagok 2016 népszavazás

57. Hat. óvoda létszám 20% túllépés

58. Hat. óvodavezetői megbízás visszavonása

59. Hat. óvodavezető megbízás

60. Hat. óvoda igazgatói pályázati kiírás

61. Hat. Kölcsey út 30. bérbeadás GODÓ Panzió Bt.

61. Hat. mell. HELYISÉG BÉRLETI SZERZŐDÉS Godó Panzió

62. Hat. vásárlás Markót Bence

63. Hat. vásárlás Kovács Péter- Seres Beatrix

64. Hat. TRV Zrt. gördülő fejlesztési ter

64. Hat. TRV Zrt. gördülő fejl. terv

64. Hat. TRV Zrt. gördülő fejlesztési terv

GFT. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESÍTÉS SZV Szajol

GFT. BERUHÁZÁSOK Szajol víz

GFT. FELÚJÍTÁS ÖSSZESÍTŐ SZV Szajol

GFT. FELÚJÍTÁS Szajol víz

SZAJOL GFT

65. Hat. első lakáshoz jutók tám. növelés

66. Hat. birkózók Sportcsarnok használat

66. Hat. mell. Használati megáll. birkózók

67. Hat. Bem apó út 15. értékesítése

68. Hat. vásárlás Hajdu Hajnalka

69. Hat. vásárlás Kapásné dr. Kardos Adél

70. Hat. vásárlás Szabó Tibor és felesége

71. Hat. kistérség Társulási Megáll. mód.

72. Hat. ISKOLA átadás

72. Hat. iskola átadással kapcs.

1. sz. melléklet Átadásra kerülő ingatlanok, ingatlanrészek

4. sz. melléklet Gépjárművek listája.

5. sz. melléklet Mobiltelefon előfizetések nyilvántartása.

6. sz. melléklet Humánpolitikai és humánerőforrás gazdálkodá

7. sz. melléklet Az átadásra kerülő feladatokhoz kapcs. köt.

8. sz. melléklet Átadásra kerülő követelések nyilvántartása

9. sz. melléklet Az átadásra kerülő peres ügyek jegyzéke

10. sz. melléklet Átadásra kerülő pályázatok (2)

Kimutatás közfoglalkoztatottak alkalmazásáról (1)

Megállapodás

Vagyonkezelési szerződés

73. Hat. Belső ellenőrzés

2017 évi belső ell.terv.

Szajol 2017. évesbelső ell. terv

74. Hat. Honvéd út 21. szerződés jóváhagyása

75. Hat. Kölcsey út 30. bérbeadás GODÓ Panzió Bt.

75. Hat. mell. HELYISÉG BÉRLETI SZERZŐDÉS Godó Panzió

76. Hat. Mikszáth út 2. értékesítése

77. Hat. óvoda igazgató megbízására

78. Hat. Alcsi-Food Kft. intézményi étk.

79. Hat. lejárt határozatok nyilvántartása

80. Hat. Sportcsarnok zárva tartás

81. Hat. munkaterv 2017. I. félév

82-85. Hat. Erdő 044-62

82. Hat. erdő Kelemen Béláné

83. Hat. erdő Szekeres Jánosné

84. Hat. erdő Tóth Orbánné

85. Hat. erdő Hajzlenszky István

Képviselő Testületi Határozatok 2015

1. Hat. óvoda igazgatói pályázati kiírás

2. Hat. óvodavezető megbízására

3. Hat. stabilitási

4. Hat. Gazdasági Program 2015-2019.
4. Hat. mell. Gazdasági Program 2015-2019
5. Hat. közbeszerzési terv 2015
5. Hat. mell. közbeszerzési terv 2015

6. Hat. Rendőrség támogatása

7. Hat. Polg.véd. Szöv. támogatása

8. Hat. Kistérség térítési díj

9. Hat. SZASZR Önkorm. Társ. Megáll. mód.

10. Hat. óvodai beíratkozás

11. Hat. óvoda nyári zárva tartás

12. Hat. Harmónia közszolg. szerz..
12. Hat. mell. Harmónia közszolg. szerz.

13. Hat. Lajkó András földter. bérbeadás

14. Hat. polgármester 2015. évi szabadság
14. Hat. mell. szabadság

15. Hat. hull. száll. közbeszerz. megindításáról

16. Hat. SZASZR kezességvállalás

17. Hat. sportkoncepció elfogadása
17. Hat. mell. Sportkoncepció 2015
18. Hat. Települési Értéktár Bizottság
18. Hat. mell. Települési Értéktár Bizottság SZMSZ

19. Hat. I. Háziorvosi Szolg.

20. Hat. TRV bérleti díj
20. Hat. mell. TRV bérleti díj.

21. Hat. Fő út felújít. közbeszerz. eredménye

23. Hat. belső ellenőrzés
23. Hat. mell. belső ellenőrz. összefoglaló jelentés (3)

24. Hat. iskola eü. ellátás

25. Hat. Lajkó András földbérlet

26. Hat. óvoda igazgató megbízására

27. Hat. központi orvosi ügyelet
27. Hat. 1. melléklete
27. Hat. 2. melléklete

28. Hat. PH alapító okirat
Szajol PH alapító okirat
Szajol PH módosító okirat

29. Hat. óvoda alapító okirat
Szajol óvoda alapító okirat
Szajol óvoda módosító okirat

30. Hat. könyvtár alapító okirat
Szajol Könyvtár alapító okirat
Szajol Könyvtár módosító okirat

31. Hat. PH SZMSZ
PH SZMSZ

32. Hat. Könyvtár SZMSZ
Könyvtár SZMSZ

33. Hat. könyvtár bérleti díj

34. Hat. iskola üzemeltetés

35. Hat. ÁROP esélyegyenlőség

36. Hat. 2014. évi gyámhat. és Gyejó beszámoló

37. Hat. Mátyás kir. út 2. bérlet

38. Hat. kitüntető díj

39. Hat. TRV beszámoló elfogadása

40. Hat. Tiszapüspöki víziközmű vagyon átadás

41. Hat. HEP Esélyegyenl. program

42. Hat. munkaterv 2015. II.félév

44. Hat. díszpolgári cím Wesniczky Antal

45. Hat. Bordásné szeméttelep

46. Hat. Németné Holt-Tisza-part

47. Hat. erdősáv Holt-Tisza-part

48. Hat. Kovács Pál első lakáshoz jutó tám.

49. Hat. szándéknyilatkozat Dr. Kardos Adél

50. Hat. kölcsön háziorvos
kölcsön szerz.testületi mell.

51. Hat. első lakás vásárlás Pető Dávid

52. Hat. első lakás vásárlás Tóth Zoltán

53. Hat. első lakás vásárlás Nagy Zoltán

54. Hat. első lakás vásárlás Dér Anita

55. Hat. Bordásné szeméttelep mód.

56. Hat. tüzifa pályázat

58. Hat. kezességvállalás SZASZR

59. Hat. Martfű csatlakozás SZASZR

60. Hat. Magyar Telekom bérlet

60. Hat. mell. Magyar Telekom Bérleti szerződés újrakötés (2

61. Hat. óvoda létszám 20% túllépés

62. Hat. első lakás vásárlás Molnár Gábor

63. Hat. erdősáv 044-62 sok tulajdonos

64. Hat. Holt-Tisza-part 048-3 Lajkóné, Némethné

65. Hat. Az év vállalkozója TÓTH és TÁRSA

66. Hat. Ökoterápia Bt. felmondás I.Háziorvosi Szolg.

67. Hat. Szakál Bt. mód. I.Háziorvosi Szolg.

68. Hat. családsegítő szolgálat felülvizsg.

69. Hat. Óvoda Házirend

69. Hat. mell. Óvoda Házirend

70. Hat. központi orvosi ügyeleti ellátási szerz.
70. Hat. mell. ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS központi orvosi ügyelet

71. Hat. előszerződés Dr. Kardos Adél
71. Hat. mell. Előszerződés Dr. Kardos Adél

72. Hat. első lakáshoz jutó Dudásné Havrilla Valéria

73. Hat. eü. szerz. felmondás Szajoli Háziorvosi Kft.
73. Hat. mell. eü. ellátási szerz. megszünt. Szajoli Háziorv

74. Hat. eü. szerz. Kapásné Dr. Kardos Adél
74. Hat. mell. eü. ellátási szerződés Kapásné Dr. Kardos Adél
74. Hat. mell. Használati szerződés
74. Hat. mell. utcajegyzék

75. Hat. 2016. évi koncepció
75. Hat. mellékletei

76. Hat. 2016. évi belső ell.terv
76. Hat. mell. 2016. évi belső ell. terv

77. Hat. Óvoda SZMSZ
77. Hat. mell. Óvoda SZMSZ

78. Hat. családsegítő szolgálat felülvizsg.

79. Hat. Sportcsarnok téli szünet

80. Hat. teherautó vásárlás

81. Hat. kistérség Társ. Megáll. mód.

82. Hat. intézményi étk. Alcsi-Food Kft.

83. Hat. iskola eü.

84. Hat. lejárt határozatok nyilvántartása

85. Hat. munkaterv 2016. I. félév

86. Hat. II. sz. háziorvosi szolgálat támogatása
86. Hat. mell. Támogatási szerződés

Képviselő Testületi Határozatok 2014

1. Hat. stabilitási tv

2. Hat. óvoda nyari zarva tartas

3. Hat. Kisterseg Társ. Megáll. mód

4. Hat. közbeszerzesi terv 2014
4. Hat. mell. közbeszerzesi terv 2014

5. Hat. KTZVE csatlakozási szándeknyilatkozat
5. Hat. mell. KTZVE Nyilatkozat a csatlakozásról 2014

6. Hat. óvoda felújítas palyazat

7. Hat. TRV berleti díj

8. Hat. belterületi ingatlanok berbeadása

9. Hat. KEOP-1.1.1-1
9. Hat. mell. KEOP Támogatási szerződes
9. Hat. mell. MT_Szolnok_KEOP-1.1

10. Hat. SZSZB tagok 2014 valasztas

11. Hat. óvodai beíratkozas

12. Hat. óvoda továbbkepz. program elnapolás

13. Hat. belterületi ingatlanok berbeadása Surányi Anita

14. Hat. Kölcsey út 30. lakás berbeadás Gazsi Katalin

15. Hat. Kölcsey út 30. GODÓ Panzió Bt. berbeadása

16. Hat. hull. szall. Remondis

17. Hat. belső ellenőrzes tapasztalatai
17. Hat. mell. belső ell. összefoglaló jelentes

18. Hat. Kisterseg Társ. Megáll. mód

19. Hat. óvoda továbbkepzesi program

20. Hat. Rendőrseg támogatása

21. Hat. Polg.ved. Szöv. támogatása

22. Hat. kitüntető díj

23. Hat. Ady E. út 27. övezeti besorolasa

24. Hat. Bűnmegelőzesi Koncepció
24. Hat. mell. Bűnmegelőzesi koncepció

25. Hat. kemenyseprőipari szolg

26. Hat. 2013 evi gyámhat. es Gyejó beszámoló elfogad
26. Hat. mell. 2013. evigyámhat. es Gyejó beszámoló

27. Hat. Díszpolgari címet nem adomanyoz

28. Hat. munkaterv 2014. II.felev

29. Hat. pálinkafőzde Fő út 6. alaprajz mód

29. Hat. mell. palinkafőzde Fő út 6. alaprajz

30. Hat. közbeszerz. gyermeketk
30. Hat. mell. közbeszerz. gyermeketk

31. Hat. honlap

32. Hat. Helyi Választási Bizottság tagjai

33. Hat. kistérsegi társ megáll mód

34. Hat. Alcsi-Food közbesz elj eredmény

35. Hat. TRV Zrt. gördülő fejlesztési terv
35. Hat. mell Szajol gördülő fejlesztési terv

 

37. Hat. óvoda létszám 20% túllépés

38. Hat. mell OVODA. HÁZIREND
38. Hat. Ovoda. Házirend

39. Hat. Mozi épület visszavásárlás

40. Hat. 058-2 hrsz értékesités Navara

Gold Kft

41. Hat. Fő út 34A GODO Panzió Bt bérbeadása

42. Hat. tüzifa önerő

43. Hat. Polgármesteri program elfog.
43. Hat. mell Polgármesteri program 2014

44. Hat. alpolgármester megválasztása

45. Hat. Bizottságok tagjai

46. Hat. polgármester illetménye, költségtéritése

47. Hat. alpolgármester tiszteletdija, költségtéritése

48. Hat. hull száll közbeszerz. eredménytelen

49. Hat. 2015 évi belső ellenőri terv
49. Hat. mell 2015 évi belső ellenőri terv

50. Hat. KTZVE tagi kölcsön

51. Hat. kistérségi Társ Megáll mód

52. Hat. Klinker közbeszerzés

53. Hat. lejárt határozatok nyilvántartása

54. Hat. munkaterv 2015 I félév

55. Hat. jelzőlámpás kereszteződés költség

56. Hat. Csótó Mihály föld bérbeadása

57. Hat. belterületi ingatlanok bérbeadása Surányi Anita

Képviselő Testületi Határozatok 2013

1. Hat. Alapító okirat ISKOLA mód

1. Hat. 1. sz. mell. Alapító iskola mód

1. Hat. 2. sz. mell. Alapító okirat ÓVODA

2. Hat. Kisterseg Társ. megáll

3. Hat. Alapító Okirat PH

3. Hat. mell. Alapító okirat PH

4. Hat. PH SZMSZ

4. Hat. mell. PH SZMSZ

5. Hat. vagyongazd. terv

5. Hat. mell. Vagyongazd. terv

6. Hat. Közbeszerzesi terv 2013

6. Hat. mell. Közbeszerzesi terv 2013

7. Hat. iskola használati szerz

7. Hat. mell. iskola használati szerz

8. Hat. Óvodával kapcs. döntes

9. Hat. Szolnok-Szajol-Abony-Rakóczifalva

10. Hat. óvoda igazgatói palyazati kiíras

11. Hat. óvoda nyari szünet

12. Hat. közössegi ház int.vez.pályázat kiírása

13. Hat. Parlagfű-mentesítesi Alaphoz 2013.csatl

14. Hat. stabilitasi

15. Hat. letszámcsökk

16. Hat. VCSM rekonstrukció

16. Hat. mell. VCSM rekonstrukció.

17. Hat. VCSM szolg. szerz. megszünt

18. Hat. óvodavezeto megbízasara

19. Hat. FISH-COOP Kft

19. Hat. mell. Berleti szerz. FISH-COOP

19. Hat. mell. Megallapodas FISH-COOP

20. Hat. külso esküvo hat. hatályon kívül helyezese

21. Hat. Rendorseg támogatása

22. Hat. Közbeszerz.Szabalyzat

22. Hat. mell. Közbeszerzesi Szabályzat 2013

23. Hat. Óvoda Hazirend

23. Hat. mell. Óvoda Hazirend

24. Hat. Kisterseg Társ. Megáll.mód

25. Hat. helyettesítes Bódi Krisztina

26. Hat. mell. TRV berleti-üzemeltetesi szerz

26. Hat. TRV berleti-üzemeltetesi szerz

27. Hat. közvilágítás korszerűsítes

28. Hat. könyvtár intezmenyvez. kinevezes

29. Hat. óvodavezeto megbízasara

30. Hat. Vis maior Holt-Tisza

31. Hat. ellenorzes tapaszt

31. Hat. mell. ellenorzesek tapaszt

32. Hat. 2014. evi ktgv. koncepció

32. Hat. mell. 2014. evi konc. eloterj

33. Hat. hull.szall. közb. felhívas

33. Hat. mell. hull.szall. közb. felhívas

34. Hat. óvoda felújít. palyazat, önero

35. Hat. Járási üzemelt. megáll

35. Hat. mell. Járási üzemelt. megáll

36. Hat. iskola többletktg. Ped. Program

37. Hat. iskola többletktg. SZMSZ, Hazirend

38. Hat. mell. Tiszapüspöki Társ. megáll

38. Hat. Tiszapüspöki Társ. megáll. mód

39. Határozat Besenyszög Kisterseg

40. Hat. Ökoiskola

41. Hat. kitünteto díj

42. Hat. közterület elnevez. elhalaszt

43. Hat. rendorkapitány kinevezese

44. Hat. Kisterseg Társ. Megáll. jogszabályvált

45. Hat. Kisterseg Társ. Megáll. kp. orvosi ügyelet

46. Hat. 2012. evi gyámhat. es Gyejó beszámoló

46. Hat. melléklete

47. Hat. Települes ertektár Bizottság nem letrehozása

48. Hat. díszpolgari cím Dr. Hegedűs Miklós

49. Hat. kárterítesi igeny elbírálása Szabó József

50. Hat. Könyvtar SZMSZ

50. Hat. mell. Könyvtar SZMSZ

51. Hat. HEP Eselyegyenl. program

51. Hat. mell. HEP Eselyegyenl. program

52. Hat. mell. Tiszapüspöki Társ. megáll. mód.pdf

52. Hat. Tiszapüspöki Társulás Társ. Megáll. jogszabályvált

53. Hat. SZASZR Társ. Megáll. mód

54. Hat. mell. Tiszavirag Óvoda SZMSZ

54. Hat. Tiszavirag Óvoda SZMSZ

55. Hat. KTZVE műk. költseg fin

56. Hat. Labdarúgó Klub együttműk. megáll

57. Hat. munkaterv 2013. II.felev

58. Hat. Kölcsey út 30. berbeadás

59. Hat. hull. közbesz. eredmenytelen

60. Hat. óvoda letszám 20% túllepes

61. Hat. Kölcsey út 30. ertekesítes

63. Hat. Kisterseg Társ. Megáll. mód

64. Hat. tag delegálás intezmenyi tanácsba

65. Hat. mell. Óvoda SZMSZ

65. Hat. Óvoda SZMSZ

66. Hat. mell. Óvoda Pedagógiai Program

66. Hat. Óvoda Pedagógiai Program

67. Hat. mell. Óvoda Hazirend

67. Hat. Óvoda Hazirend

68. Hat. Hulladekszállítás

69. Hat. mell. Polgári Ved. Szövetseg Tármogatási megállapod

69. Hat. Polg.ved. Szöv. támogatása

70. Hat. Harmónia önkentes szolgálat

70. Hat. mell. MEGÁLLAPODÁS önkentes szolgálat

71. Hat. Harmónia Faluhaz

71. Hat. mell. MEGaLLAPODaS Faluhaz

72. Hat. KLK hitelfelvetelhez

73. Hat. Az ev vállalkozója Klinker Bt

74. Hat. óvodaigazgató illetmenye

75. Hat. tüzifa palyazat önero

76. Hat. Közbeszerzesi Bíráló Bizottság tagjai

77. Hat. hulladekszáll. közb. felhívás

77. Hat. mell. hulladekszáll. közbeszerz. felhívás

78. Hat. mell. Megallapodas víziközmű atruhazas

78. Hat. víziközmű atruhazas

79. Hat. mell. TRV szerzodes mód

79. Hat. TRV szerzodes mód

80. Hat. Kisterseg Társ. Megáll. mód

81. Hat. gepjármű vásárlás

82. Hat. palinkafozde Fo út 6. LEADER palyazat

83. Hat. NAPELEM LEADER palyazat

84. Hat. KLK hitel

85. Hat. KLK tamogatas

86. Hat. 2013.I-III.név beszámoló

86. Hat. 2013. I-III.nev. beszámoló

86. Hat. 1. sz. mell

86. Hat. 1a. sz. mell

86. Hat. 2. sz. mell. letszám

86. Hat. mell. előterj

86. Hat. mell. előterj. melléklete

87. Hat. 2014. evi belso ell. terv

87. Hat. mell. 2014. evi belso ell. terv

88. Hat. közterület nev mód. MALOM

89. Hat. mell. Vasutaskör Együttműk. megáll

89. Hat. Vasutaskör együttműk. megáll

90. Hat. Kisterseg Társ. Megáll. mód

91. Hat. Harmónia megáll. kulturális közfoglalk

91. Hat. mell. Harmónia Megáll. kulturális közfoglalk

92. Hat. Kölcsey út 30. berbe nem adásáról

93. Hat. Holt-Tisza part Nemeth Ferencne

94. Hat. Dankó P. út telekresz Szabó Norbert

95. Hat.. közbeszerz. eredmenytelen REMONDIS

96. Hat. lejart hatarozatok nyilvantartasa

97. Hat. Sportcsarnok berleti díj

98. Hat. Óvoda SZMSZ

99. Hat. Óvoda Pedagógiai Program

100. Hat. Kisdiákokert kulturális közfoglalk

101. Hat. KTZVE tagi kölcsön

101. Hat. mell. KTZVE Tagi kölcsön szerződes

102. Hat. mell. SZASZR Társ. Megáll. mód.pdf

102. Hat. SZASZR Társ. Megáll. mód

103. Hat. mell. TRV Szerződes kiegeszítes.pdf

103. Hat. TRV szerződes kieg

104. Hat. munkaterv 2014. I. felev

105. Hat. Alcsi-Food Kft. szerződes

106. Hat. Szabó Norbert mód

Képviselő-testületi ülés 2018. 12. hó

Képviselő-testületi ülés 2018. 11. hó

Meghívó bizottsági
Meghívó testületi ülésre

Előterjesztések\

BESZÁMOLÓ védőnők 2018.
Beszámoló fogorvos 2018.
Beszámoló háziorvos 2018.
Hat. jav. EFOP felelősségi rend
Hat. jav. óvoda igazgatói pályázati kiírás
Hatásvizsg. ei. mód.
Hatásvizsg. helyi közművelődés
Hatásvizsg. szoc. tüzifa kiegészítő
Hatásvizsg. szoc. tüzifa
Mezőgazdaság helyzete 2018
Rend. ei. mód.
Rend. helyi közművelődési rendelet
Rend. szoc tüzifa KIEGÉSZÍTŐ módosító
Rend. szoc tüzifa mód. 2018.

Képviselő-testületi ülés 2018. 10. hó

Meghívó bizottsági
Meghívó testületi ülésre

Előterjesztések\

Eü. ellátási szerződés MÓD. Kapásné Dr. Kardos Adél
Filadelfia-JASZ-alap-együttműködési_megállapodás
Hat. jav. ajánlattevők óvoda
Hat. jav. eü. szerz. Kapásné Dr. Kardos Adél
Hat. jav. központi orvosi ügyelet
Hatásvizsg. adományozható elismerésekről
Hatásvizsg. ei. mód.
Hatásvizsg. szoc. tüzifa
Hatásvizsg. vagyongazd. rend. mód.
Rend. adományozható elismerésekről
Rend. ei. mód.
Rend. vagyongazd. mód.
Rendelet szoc. tüzifa 2018
Tájékoztató Alpolgármestertől
Tájékoztató önkormányzatoknak
Tájékoztató Polgármestertől

Határozatok\

18. Rend. ei. mód.
19. Rend. vagyongazd. mód.
20. Rendelet szoc. tüzifa 2018
21. Rend. adományozható elismerésekről
81. Hat. napirend elfogadása
82. Hat. ajánlattevők óvoda
83. Hat. eü. szerz. Kapásné Dr. Kardos Adél
83. Hat. mell. eü. szerz. MÓD. Kapásné Dr. Kardos Adél
84. Hat. központi orvosi ügyelet
85. Hat. Kölcsey út 45. elárusító helység bérbeadása
86. Hat. Filadelfia Evangélikus Egyházközséggel kapcs.
87. Hat. zajvédő fal kiép. kezd.
88. Hat. Alma Mater Szoc. Szöv. belépés
89. Hat. Vidékvilág Szoc. Szöv. belépés
AlmaMaterProject Alapszabály
Vidékvilág Alapszabály
Jkv. Szajol testületi nyilvános I. rész 2018-10-25
Jkv. Szajol testületi nyilvános II. rész 2018-10-25

Képviselő-testületi ülés 2018. 09. hó

2018-09-27-i testületi ülés

Meghívó testületi

Előterjesztések\

Hat. jav. óvoda létszám 20% túllépés
Hatásvizsg. szoc. tüzifa
Rendelet szoc. tüzifa 2018 KIEGÉSZÍTŐ
Tájékoztató Alpolgármestertől
Tájékoztató ISKOLA
Tájékoztató Óvoda
Tájékoztató Polgármestertől

Határozatok\

17. Rendelet szoc. tüzifa 2018 KIEGÉSZÍTŐ
74. Hat. napirend elfogadása
75. Hat. óvoda létszám 20% túllépés
76. Hat. árusító pavilon döntés elhalasztás
77. Hat. 079-39 hrsz ing. kapcs. Kővári Tamás Turai József
Jkv. Szajol testületi nyilvános 2018-09-27

Képviselő-testületi ülés 2018. 08. hó

Képviselő-testületi ülés 2018. 07. hó

Képviselő-testületi ülés 2018. 06. hó

Képviselő-testületi ülés 2018. 05. hó

Meghívó bizottsági
Meghívó testületi ülésre

Előterjesztések\

2017. évi összefoglaló jelentés
Beszámoló Idősek Klubja
Előterj. 2017. évi gyámhat. beszámoló
Hat. jav. belső ellenőrzés
Hat. jav. Labdarúgó Klub pályázat
Hat. jav. szakértői bizottság megválasztása
Hatásvizsg. településkép hat. kívül helyezés
Rend. településkép véd. hatályon kívül helyezés

Zárszámadás\

1. melléklet
2.melléklet
3.melléklet
4.melléklet
4a melléklet
5. melléklet
6.melléklet
7.melléklet
8.melléklet
9.mell. pályázatok
előterjesztés 2017 zárszám
Hatásvizsg. zárszámadás
Rendelet pénzmaradvány jóváh.

Határozat\

11. Rendelet pénzmaradvány jóváh.

11_rend_1_ melléklet
11_rend_2_melléklet
11_rend_3_melléklet
11_rend_4_melléklet
11_rend_4a melléklet
11_rend_5_ melléklet
11_rend_6_melléklet
11_rend_7_melléklet
11_rend_8_melléklet
11_rend_9_melléklet

45. Hat. napirend elfogadása
46. Hat. belső ellenőrzés
46. Hat. mell. belső ellenőri összefoglaló jelentés 2017.
47. Hat. eredménytelen orvosi eszköz beszerz.
48. Hat. ajánlattevők óvoda
49. Hat. ajánlattevők orvosi eszköz
50. Hat. szakértői bizottság megválasztása
51. Hat. Labdarúgó Klub pályázat
52. Hat. gyámhat. beszámoló 2017.
52. Hat. mell. gyámhat. beszámoló 2017.
53. Hat. 931-24 hrsz ingatlan értékesítése Cecei Márta
54. Hat. Díszpolgári címmel kapcs. döntés
55. Hat. vásárlás Csernyánszki András és Gál Renáta
Jkv. Szajol testületi nyilvános I. rész 20180530
Jkv. Szajol testületi nyilvános II. rész 20180530

Képviselő-testületi ülés 2018. 04. hó

Képviselő-testületi ülés 2018. 03. hó

Meghívó bizottsági
Meghívó testületi ülésre

Előterjesztések\

Hat. jav. kistérség Társ. megáll. mód.
Hat. jav. kistérség térítési díj véleményezés
Hat. jav. közbeszerz. terv 2018
Hat. jav. közösségi ház igazgató pályázat kiírása
Hat. jav. mell. Közbeszerz. terv 2018.
Hat. jav. stabilitási
Hatásvizsg. vagyongazd. rend. mód.
Rend. vagyongazd. mód.

2018. költségvetés\

1 szm formázott
1. Rendelet 2017. évi költségvetés javított
2.sz melléklet
3.sz melléklet előirányzat terv
4.sz melléklet adósság
5. sz melléklet kedvezmények melléklet
6. sz. melléklet következő 3 év
7. sz. melléklet fejlesztés felújítás
8. sz. melléklet szociális.melléklet
9. sz. melléklet létszám 2014
10.sz.Normatíva tábla
11.mell. pályázatok
Hatásvizsg. 2018. évi költségvetés

Határozatok\

6. Rend. 2018. évi költségvetés
7. Rend. vagyongazd. mód.
21. Hat. napirend elfogadása
22. Hat. stabilitási tv.
23. Hat. 2018. évi közbeszerzési terv
23. Hat. mell. Közbeszerz. terv 2018.
24. Hat. közösségi ház igazgató pályázat kiírása
25. Hat. óvodai beiratkozás
26. Hat. kistérség Társ. megáll. mód.
27. Hat. kistérség térítési díj véleményezés
28. Hat. vásárlás Mezei László és Mezeiné
Jkv. Szajol testületi nyilvános I.rész 2018-03-14
Jkv. Szajol testületi nyilvános II.rész 2018-03-14

Képviselő-testületi ülés 2018. 02. hó

Meghívó bizottsági
Meghívó testületi ülésre

Előterjesztések

Beszámoló a Szajol Községi Labdarúgó Klub 2017
Felhívás_Soros civiljei ellen
Hat. jav. óvoda nyári zárva tartás
Hat. jav. pm szabadság
Hat. jav. mell. pm szabadság ütemterv
Hat. jav. Soros terv
Hat. jav. SZSZB tagok 2018 országgyűlési képv.
Hat. jav. Településképi Arc. Kézikönyv elfogadása
Hat. jav. törvényességi felhív. kapcs. településképi rend.
Könyvtár 2017. évi beszámoló, 2018. évi munkaterv
Településképi Arculati Kézikönyv

Hatarozatok\

4. Hat. napirend elfogadása
5. Hat. 2018. évi költségvetés elnapolása
6. Hat. Soros tervvel kapcs. döntés
7. Hat. törvényességi felhív. kapcs. településképi rend.
8. Hat. Településképi Arc. Kézikönyv elfogadása
8. Hat. mell. Településképi Arculati Kézikönyv
9. Hat. pm szabadság
9. Hat. mell. pm szabadság ütemterv
10. Hat. SZSZB tagok 2018 országgyűlési képv.
11. Hat. óvoda nyári zárva tartás
12. Hat. Kölcsey úti pavilon hasznosítás
13. Hat. vásárlás Bodnár Tibor
14. Hat. vásárlás Nagy Andrea és Hatvani Attila
15. Hat. vásárlás Gazsi Katalin
16. Hat. vásárlás Gulyás Zoltán Ádám
17. Hat. pm. szavazásból nem zárja ki
18. Hat. vásárlás Szöllősi Máté
19. Hat. vásárlás Zelei Balázs és Zeleiné Ágnes
Jkv. Szajol testületi nyilvános 2018-02-15

Képviselő-testületi ülés 2018. 01. hó

Képviselő-testületi ülés 2017. 12. hó

Meghívó bizottsági
Meghívó testületi ülésre

Előterjesztések\

Beszámoló Értéktár Bizottság 2017.II.félév
Előterj. Alcsi-Food Kft.
Hat. jav. lejárt határozatok nyilvántartása
Hat. jav. munkaterv 2018. I. félév

Határozatok\

22. Rend. SZMSZ mód.
23. Rend. ei. mód.
78. Hat. napirend elfogadása
79. Hat. piac eredmény
80. Hat. 2018. évi ellenőrzési terv
80. Hat. mell. 2018. évi ellenőrzési terv
81. Hat. intézményi étk. Alcsi-Food Kft.
82. Hat. lejárt határozatok nyilvántartása
83. Hat. munkaterv 2018. I. félév
Jkv. Szajol testületi nyilvános 20171214

Képviselő-testületi ülés 2017. 11. hó

Meghívó bizottsági 2017-11-30
Meghívó testületi ülésre 2017-11-30

Előterjesztések\

Beszámoló Kapásné Dr. Kardos Adél
Beszámoló Tisza Park Kft.
Beszámoló Védőnői Szolg.
Hat. jav. területvásárlás NEFAG
Hatásvizsg. ei. mód.
Hatásvizsg. építményadó
Hatásvizsg. környezetvédelmi
Rend. ei. mód.
Rend. építményadó
Rend. környezetvédelmi MÓD.

Határozatok\

19. Rend. ei. mód.
20. Rend. építményadó
21. Rend. környezetvédelmi MÓD.
72. Hat. napirend elfogadása
73. Hat. területvásárlás NEFAG
74. Hat. ingatlan Papp Pékség
Jkv. Szajol testületi nyilvános 20171130

Képviselő-testületi ülés 2017. 10. hó

Meghívó bizottsági
Meghívó testületi

Előterjesztések\

Hat. jav. első lakáshoz jutók tám. növelés
Hat. jav. közkifolyó
Hatásvizsg. ei. mód.
Hatásvizsg. reklámelhelyezés
Hatásvizsg. szoc. tüzifa
Hatásvizsg. településképi bejelentési elj.
Rend. ei. mód.
Rend. reklámelhelyezés
Rend. szoc. tüzifa 2017
Rend. településképi bejelentési eljárás
Tájék. Szajol település mezőgazdaságának helyzetéről
TRV Bérl.-üz. szerz. kieg. megállapodás

Hatarozatok\

15. Rend. ei. mód.
16. Rend. szoc. tüzifa 2017
17. Rend. reklámelhelyezések
18. Rend. településképi bejelentési eljárás
59. Hat. napirend elfogadása
60. Hat. első lakáshoz jutók tám. növelés
61. Hat. Polgárőr tám. autó vásárlás
62. Hat. Közbeszerz. Bíráló Biz. tagja
63. Hat. ajánlattevők orvosi rendelő
64. Hat. TRV Bérl.-üz. szerz. kieg.
64. Hat. mell. közkifolyók.xls
64. Hat. mell. TRV Bérl.-üz. szerz. kieg.
65. Hat. vásárlás Lajkó Péter és Lajkóné kivonat
Jkv. Szajol testületi nyilvános 2017-10-31

Képviselő-testületi ülés 2017. 09. hó

Meghívó bizottsági
Meghívó testületi ülésre

Előterjesztések

Előterjesztés iskola
Hat. jav. HEP Esélyegyenl. program
Hat. jav. közbeszerzési szabályzat
Hat. jav. óvoda létszám 20% túllépés
Hatásvizsg. ei. mód.
Közbeszerzési szabályzat
Rend. ei. mód.
TÁJÉKOZTATÓ_ 2017-2018_NEVELÉSI ÉVRŐL

Hatarozatok

14. Rend. ei. mód.
51. Hat. napirend elfogadása
52. Hat. Közbeszerzési szabályzat
52. Hat. mell. Közbeszerzési szabályzat
53. Hat. HEP Esélyegyenl. program felülvizsg.
54. Hat. óvoda létszám 20% túllépés
55. Hat. vásárlás Hamar Zoltán
56. Hat. vásárlás Kiszely Tamás és Kiszely Gréta
57. Hat. nyílt szavazás
58. Hat. Az év vállalkozója Széki Vegyesbolt Kft.
Jkv. Szajol testületi nyilvános 2017.09.28

Képviselő-testületi ülés 2017. 08. hó

Képviselő-testületi ülés 2017. 07. hó

Képviselő-testületi ülés 2017. 06. hó

Képviselő-testületi ülés 2017. 05. hó

Meghívó bizottsági
Meghívó testületi ülésre

Előterjesztések

Beszámoló Besenyszög
Beszámoló Idősek Klubja
Beszámoló TRV Zrt.
Előterj. 2016. évi gyámhat. és Gyejó beszámoló
Hat. jav. PH SZMSZ
PH SZMSZ
Rend. külső helyszíni esküvő
Rend. vagyongazd. mód.

Belső ellenőrzés\
Hat. jav. belső ellenőrzés
Szajol 2016. éves Összefoglaló jelentés

Zárszámadás\
1.melléklet
2.melléklet
3.melléklet
4.melléklet
4a melléklet
5. melléklet
6.melléklet
7.melléklet
8.melléklet
előterjesztés 2016 zárszám
Hatásvizsg. zárszámadás
Indokolás
Rendelet pénzmaradvány jóváh.

Határozatok

10. Rend. zárszámadás 2016
11. Rend. vagyongazd. MOD
12. Rend. anyakonyvi események
27. Hat. belső ellenörzés
27. Hat. mell. belső ellenőrzés Összefoglaló jelentés
28. Hat. PH SZMSZ
28. Hat. mell. PH SZMSZ
29. Hat. ingatlan Papp Pékség
30. Hat. 2016. évi gyámhat. es Gyejo beszámoló
31. Hat. díszpolgári cim id. Hegedűs Ferenc
32. Hat. első lakashoz jutó tam. Mikita István
Jkv. Szajol testuleti nyilvanos I. resz 20170529
Jkv. Szajol testuleti nyilvanos II. resz 20170529
Jkv. Szajol testuleti nyilvanos III. resz 20170529

Képviselő-testületi ülés 2017. 04. hó

Képviselő-testületi ülés 2017. 03. hó

Meghívó bizottsági
Meghívó testületi ülésre
Jegyzőkönyv Testületi ülés, nyilvános 2017-03-27

Előterjesztések

Előterj. járdák, vízelvezető árkok helyzetéről
Előterj. MARTFŰ Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben
Előterj. mell. MARTFŰ EFOP-1 5 2 Konzorciumi Együttműködési Megállapodás
(támogatási kérelem benyújtására)

Hat. jav. melléklete pm. szabadság MÓD.
Hat. jav. óvodai beiratkozás
Hat. jav. pm szabadság MÓD.
Hatásvizsg. helyi iparűzési adó
Hatásvizsg. partnerségi rend.
Hatásvizsg. szoc. rend.
Rend. helyi iparűzési adó
Rend. partnerségi egyeztetés szabályairól
Rend. szoc. MÓD.
Tájék. közfoglalkoztatás 2016. évről

Rendeletek, határozatok

6. sz. rend. Helyi iparűzési adóról
7. sz. rend. Szajol község szociális ellátási és szolgáltatási rendjéről
8. sz. rend. a partnerségi egyeztetés szabályairól
9. sz. rend. a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről.
14. Hat. pm szabadság MÓD.
14. Hat. melléklete pm. szabadság MÓD.
15. Hat. óvodai beiratkozás
16. Hat. MARTFŰ Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben
16. Hat. mell. Agenda pályázatház-Egyuttmukodesi_megallapodas_Efop152_konzorcium
16. Hat. mell. MARTFŰ EFOP-1 5 2 Konzorciumi Együttműködési Megállapodás_(támogatási_kérelem_benyújtására)
17. Hat. Holt-Tisza part adásvétel 048-3 hrsz Lajkó Zné és Németh Fné
18. Hat. napelempark
19. Hat. első lakáshoz jutó Hegedüs Brigitta
20. Hat. első lakáshoz jutó Simon-Hegedüs Renáta

Képviselő-testületi ülés 2017. 02. hó

Meghívó bizottsági
Meghívó testületi ülésre

Jegyzőkvönyv Szajol testületi nyilvános 2017-02-15

Előterjesztések

Előterj. térítési díj mód.
Hat. alpolgármester tiszteletdíja, költségtérítése
Hat. jav. óvoda nyári zárva tartás
Hat. jav. Polg.véd. Szöv. támogatása
Hat. jav. stabilitási tv.
Hat. polgármester illetménye, költségtérítése
Hatásvizsg. hull. száll. köztisztasági
Hatásvizsg. vagyongazd. rend. mód.
Könyvtár 2016. évi beszámoló 2017. évi munkaterv
Könyvtár tájék. közműv. tev. alakulásáról
Rend. hull. száll. köztisztasági
Rend. vagyongazd. mód.

2016. évi költségvetés mód
Hatásvizsg. ei. mód.
Rend. 2016. évi költségvetés mód.

2017. évi költségvetés
1 szm formázott
1. Rendelet 2017. évi költségvetés javított
10.sz.melléklet Normatíva tábla
2.sz melléklet
3.sz melléklet előirányzat terv
4.sz melléklet adósság
5. sz melléklet kedvezmények melléklet
6. sz. melléklet következő 3 év
7. sz. melléklet fejlesztés felújítás
8. sz. melléklet szociális.melléklet
9. sz. melléklet létszám 2014
Előterjesztés 2017. évi költségvetés
Hatásvizsg. 2017. évi költségvetés
Jegyzőkönyv egyeztetésről
Jegyzőkönyv mell. aláírás

Közbeszerzési terv 2017
Hat. jav. közbesz terv 2017
Közbeszerzési terv 2017
TCK beszámoló
Programok 2016. végleges
Programok 2017. terv
Tájékoztató TCK beszámoló

Rendeletek

2. Rend. 2016. évi költségvetés mód.
3. Rend. 2017. évi költségvetés
4. Rend. köztisztasági szolgáltatás igénybevétele
5. Rend. vagyongazd. mód.

Képviselő-testületi ülés 2017. 01. hó

Képviselő-testületi ülés 2016. 12. hó

Jkv. Szajol testületi nyilvános 20161215
Meghívó bizottsági
Meghívó testületi

Előterjesztések

7. Szoc. Biz. Hat. óvoda ig. pályázat elbírálása
Bizottsági vélemény
Előterj. Alcsi-Food Kft.
Hat. jav. lejárt határozatok nyilvántartása
Hat. jav. munkaterv 2017. I. félév
Hat. jav. óvoda igazgató megbízására
Hat. jav. Sportcsarnok zárva tartás
Hatásvizsg. SZMSZ mód.
Rend. luxusadó hatályon kívül helyezés
Rend. SZMSZ mód.
Szakértői vélemény
Tájékoztató Alpolgármestertől
Tájékoztató Polgármestertől

Erdő 044-62
Hat. jav. Hajzlenszky István
Hat. jav. Kelemen Béláné MÓD.
Hat. jav. Szekeres Jánosné MÓD.
Hat. jav. Tóth Orbánné MÓD.

Határozatok, rendeletek

16. Rend. SZMSZ mód.
17. Rend. luxusadó hatályon kívül helyezés
77. Hat. óvoda igazgató megbízására
78. Hat. Alcsi-Food Kft. intézményi étk.
79. Hat. lejárt határozatok nyilvántartása
80. Hat. Sportcsarnok zárva tartás
81. Hat. munkaterv 2017. I. félév
Hatásvizsg. SZMSZ mód.

82-85. Hat. Erdő 044-62
82. Hat. erdő Kelemen Béláné
83. Hat. erdő Szekeres Jánosné
84. Hat. erdő Tóth Orbánné
85. Hat. erdő Hajzlenszky István

Képviselő-testületi ülés 2016. 11. hó

Jkv. Szajol testületi nyilvános 20161130
Meghívó bizottsági
Meghívó testületi

Előterjesztések

BESZÁMOLÓ Védőnői Szolg.
Beszámoló Dr. Piriczky Béla
Beszámoló Kapásné dr. Kardos Adél
Beszámoló Tisza Park Kft.
Beszámoló Vitaly Dent
Hat. jav. Honvéd út 21. szerződés jóváhagyása
Hat. jav. Mikszáth út 2. értékesítése
Hat. Kölcsey út 30. bérbeadás GODÓ Panzió Bt.
Hat. mell. HELYISÉG BÉRLETI SZERZŐDÉS Godó Panzió
Hatásvizsg. ei. mód.
Rend. ei. mód.
Tájék. HEP Esélyegyenl. program
Tájékoztató Alpolgármestertől
Tájékoztató Polgármestertől

Belső ellenőrzés
2017 évi belső ell.terv.
Szajol 2017. évesbelső ell. terv

Határozatok, rendelet

15. Rend. ei. mód.
74. Hat. Honvéd út 21. szerződés jóváhagyása
75. Hat. Kölcsey út 30. bérbeadás GODÓ Panzió Bt.
75. Hat. mell. HELYISÉG BÉRLETI SZERZŐDÉS Godó Panzió
76. Hat. Mikszáth út 2. értékesítése
Hatásvizsg. ei. mód.
73. Hat. Belső ellenőrzés\2017 évi belső ell.terv.
73. Hat. Belső ellenőrzés\Szajol 2017. évesbelső ell. terv

Soron kívüli ülés 20161116

Jkv. Szajol testületi soron kívüli 20161116
Meghívó soron kívüli testületi

Előterjesztések
Előterj. ÚJ kistérség Társulási Megáll. mód.
Hatásvizsg. szoc. tüzifa
Rendelet szoc. tüzifa 2016

ISKOLA
Hat. jav. iskola átadással kapcs.
Megállapodás
Vagyonkezelési szerződés

Határozatok, rendelet
14. Rend. szociális tűzifa
14. Rendelet szoc. tüzifa 2016
71. Hat. kistérség Társulási Megáll. mód.
Hatásvizsg. szoc. tüzifa

72. Hat. ISKOLA átadás
1. sz. melléklet Átadásra kerülő ingatlanok, ingatlanrészek
4. sz. melléklet Gépjárművek listája.
5. sz. melléklet Mobiltelefon előfizetések nyilvántartása.
6. sz. melléklet Humánpolitikai és humánerőforrás gazdálkodá
7. sz. melléklet Az átadásra kerülő feladatokhoz kapcs. köt.
8. sz. melléklet Átadásra kerülő követelések nyilvántartása
9. sz. melléklet Az átadásra kerülő peres ügyek jegyzéke
10. sz. melléklet Átadásra kerülő pályázatok
72. Hat. iskola átadással kapcs.
Kimutatás közfoglalkoztatottak alkalmazásáról
Megállapodás
Vagyonkezelési szerződés

Képviselő-testületi ülés 2016. 10. hó

Jkv. Szajol testületi nyilvános 20161027
Meghívó bizottsági
Meghívó testületi

Előterjesztések

Előterjesztés közterület, közút
Használati megállapodás birkózók
Hat. jav. Bem apó út 15. értékesítése
Hat. jav. birkózók Sportcsarnok használat
Hat. jav. első lakáshoz jutók tám. növelés
Hat. jav. vásárlás Hajdu Hajnalka
Hat. jav. vásárlás Kapásné dr. Kardos Adél
Hat. jav. vásárlás Szabó Tibor és felesége
Hatásvizsg. szoc. rend.
Rend. szociális MÓD.
Tájék. mezőgazdaság
Tájékoztató Alpolgármestertől
Tájékoztató Polgármestertől

Gördülő fejlesztési terv
GFT. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESÍTÉS SZV Szajol
GFT. BERUHÁZÁSOK Szajol víz
GFT. FELÚJÍTÁS ÖSSZESÍTŐ SZV Szajol
GFT. FELÚJÍTÁS Szajol víz
SZAJOL GFT

Határozatok, rendelet

13. Rend. szociális MÓD.
65. Hat. első lakáshoz jutók tám. növelés
66. Hat. birkózók Sportcsarnok használat
66. Hat. mell. Használati megáll. birkózók
67. Hat. Bem apó út 15. értékesítése
68. Hat. vásárlás Hajdu Hajnalka
69. Hat. vásárlás Kapásné dr. Kardos Adél
70. Hat. vásárlás Szabó Tibor és felesége
Hatásvizsg. szoc. rend.

64. Hat. TRV Zrt. gördülő fejlesztési terv
64. Hat. TRV Zrt. gördülő fejl. terv
64. Hat. TRV Zrt. gördülő fejlesztési terv
GFT. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESÍTÉS SZV Szajol
GFT. BERUHÁZÁSOK Szajol víz
GFT. FELÚJÍTÁS ÖSSZESÍTŐ SZV Szajol
GFT. FELÚJÍTÁS Szajol víz
SZAJOL GFT

Képviselő-testületi ülés 2016. 09. hó

Meghívó bizottsági
Meghívó testületi

Előterjesztések

Hat. jav. ASP pály.
Hat. jav. óvoda igazgatói pályázati kiírás
Hat. jav. óvoda létszám 20% túllépés
Hat. jav. óvodavezető megbízás
Hat. jav. óvodavezetői megbízás visszavonása
Hat. jav. SZSZB tagok 2016 népszavazás
Hat. jav. tüzifa pály.
Hat. jav. vásárlás Kovács Péter- Seres Beatrix
Hat. jav. vásárlás Markót Bence
Hat. Kölcsey út 30. bérbeadás GODÓ Panzió Bt.
Hatásvizsg. ei. mód.
HELYISÉG BÉRLETI SZERZŐDÉS Godó Panzió
Rend. ei. mód
Tájék. iskola tanévkezdés
Tájékoztatás óvoda nevelési évről
Tájékoztató Alpolgármestertől
Tájékoztató Polgármestertől

Határozatok, rendelet

12. Rend. ei. mód
54. Hat. tüzifa pály.
55. Hat. ASP pály.
56. Hat. SZSZB tagok 2016 népszavazás
57. Hat. óvoda létszám 20% túllépés
58. Hat. óvodavezetői megbízás visszavonása
59. Hat. óvodavezető megbízás
60. Hat. óvoda igazgatói pályázati kiírás
61. Hat. Kölcsey út 30. bérbeadás GODÓ Panzió Bt.
61. Hat. mell. HELYISÉG BÉRLETI SZERZŐDÉS Godó Panzió
62. Hat. vásárlás Markót Bence
63. Hat. vásárlás Kovács Péter- Seres Beatrix
Hatásvizsg. ei. mód.

Jegyzőkönyvek

Jkv. Szajol testületi nyilvános 20160920
Jkv. Szajol testületi zárt 20160920

Képviselő-testületi ülés 2016. 07. hó

Képviselő-testületi ülés 2016. 06. hó

Meghívó bizottsági
Meghívó testületi

Előterjesztések

Bérleti szerződés Honvéd út 21.
Beszámoló Értéktár Bizottság 2016. I. félév
Hat. jav. első lakáshoz jutók vásárlás Gál Andrea
Hat. jav. első lakáshoz jutók vásárlás Rozsnyai
Hat. jav. Honvéd út 21. Bérbeadása
Hat. jav. munkaterv 2016. II.félév
Hat. jav. Z-13-2016. határozat hatályon kívül helyezése
Hat. jav. Z-14-2016. határozat hatályon kívül helyezése
Hatásvizsg. háztartási szennyvíz mód.
Hatásvizsg. SZMSZ mód.
Hatásvizsg. vagyongazd. rend. mód.
Lengyel István JAVASLAT
Rend. háztartási szennyvíz
Rend. SZMSZ mód.
Rend. vagyongazd. mód.
Tájékoztató Alpolgármestertől
Tájékoztató nyári programokról közösségi ház
Tájékoztató Polgármestertől

Határozatok, rendeletek

9. Rend. SZMSZ mód.
10. Rend. háztartási szennyvíz
11. Rend. vagyongazd. mód.
44. Hat. munkaterv 2016. II.félév
45. Hat. Z-13-2016. határozat hatályon kívül helyezése
46. Hat. Z-14-2016. határozat hatályon kívül helyezése
47. Hat. díszpolgári cím Lengyel István
48. Hat. Honvéd út 21. Bérbeadása
48. Hat. mell. Honvéd út 21. Bérleti szerződés
49. Hat. első lakáshoz jutók vásárlás Rozsnyai kivonat
50. Hat. első lakáshoz jutók vásárlás Gál Andrea kivonat
Hatásvizsg. háztartási szennyvíz mód.
Hatásvizsg. SZMSZ mód.
Hatásvizsg. vagyongazd. rend. mód.

Jegyzőkönyvek

Jkv. Szajol testületi nyilvános 20160630
Jkv. Szajol testületi zárt 20160630

Soron kívüli ülés 20160614

8. Rend. vagyongazd. MÓD.
Hatásvizsg. vagyongazd. rend. mód.
Jkv. Szajol testületi soron kívüli 20160614
Meghívó soron kívüli testületi
Rend. terv vagyongazd. MÓD.

Képviselő-testületi ülés 2016. 05. hó

Meghívó bizottsági
Meghívó testületi

Előterjesztések

Belső ellenőri összefoglaló jelentés 2015.
Beszámoló Besenyszög 2015
Beszámoló Idősek Klubja
Előterj. településeknek térítési díj mód.
Előterjesztés 2015 évi gyámhta és Gyejó beszámoló 2016
Hat. belső ellenőrzés
Hat. jav. erdősáv 044-62 sok tulajdonos
Hat. jav. Holt-Tisza-part 048-3 Lajkóné, Némethné
Határozat vásárlás Vincze Gábor
Hatásvizsg. temetkezés
Rend. temetkezésről mód.
Tájékoztató Alpolgármestertől
Tájékoztató Polgármestertől
Tájékoztató SZKTT Szajoli telephely 2015. évről
Zárszámadás
1.melléklet
2.melléklet
3.mellékletó
4.melléklet
4-a melléklet
5. melléklet
6.melléklet
7.melléklet
8.melléklet
előterj melléklet
előterjesztés2015 zárszám
Hatásvizsg. zárszámadás
Indokolás
Rendelet pénzmaradvány jóváh.

Határozatok, rendeletek

6. rend. 2015. évi zárszámadás
1.melléklet
2.melléklet
3.melléklet
4.melléklet
4-a melléklet
5.melléklet
6. Rendelet pénzmaradvány jóváh.
6.melléklet
7.melléklet
8.melléklet
Hatásvizsg. zárszámadás

7. Rend. temetkezésről mód.
38. Hat. belső ellenőrzés
38. Hat. mell. belső ellenőri összefoglaló jelentés 2015.
39. Hat. kistérségi térítési díj mód.
40. Hat. gyámhatósági beszámoló 2015
42. Hat. erdősáv 044-62 sok tulajdonos
43. Hat. Holt-Tisza-part 048-3 Lajkóné, Némethné
Hatásvizsg. temetkezés

Jegyzőkönyvek

Jkv. Szajol testületi nyilvános I. rész 20160525
Jkv. Szajol testületi nyilvános II. rész 20160525
Jkv. Szajol testületi nyilvános III. rész 20160525
Jkv. Szajol testületi zárt 20160525

Képviselő-testületi ülés 2016. 04. hó

Meghívó bizottsági
Meghívó testületi

Előterjesztések

Előterj. közterület név mód.
Hat. bizottság külsős tagja
Hat. jav. Bem apó út 13. értékesítése
Hat. jav. Bem apó út 17. értékesítése
Hat. jav. kegyeleti megáll.
Hat. jav. óvoda igazgató megbízására
Hat. jav. óvoda igazgató pály. eredménytelenségéről
Hat. jav. vásárlás Libor Zoltán
KEGYELETI KERETMEGÁLLAPODÁS
Tájékoztató Alpolgármestertől
Tájékoztató Polgármestertől

Határozatok

30. Hat. bizottság külsős tagja
31. Hat. közterület név mód. RÓZSA
32. Hat. kegyeleti keretmegállapodás
32. Hat. mell. kegyeleti keretmegállapodás
33. Hat. óvoda igazgató pály. eredménytelenségéről
34. Hat. kitüntető díj
35. Hat. Bem apó út 13. értékesítése
36. Hat. Bem apó út 17. értékesítése
37. Hat. vásárlás Libor Zoltán

Jegyzőkönyvek

Jkv. Szajol testületi nyilvános 20160427
Jkv. Szajol testületi zárt 20160427

Soron kívüli testületi ülés 0413

Meghívó bizottsági
Meghívó soron kívüli testületi

Előterjesztések
Előszerződés-tervezet ÜRES Kapásné Dr. Kardos Adél
Hat. jav. Bem apó úti ingatlanok értékesítése
Hat. jav. ingatlan előszerződés jóváhagyása
Hat. jav. letelepedési tám. megáll.
Hat. jav. ökoiskola
Hat. jav. piac pály.
MEGÁLLAPODÁS Kapásné Dr. Kardos Adél

Határozatok
25. Hat. piac pály.
26. Hat. ingatlan előszerződés jóváhagyása
26. Hat. mell. előszerz. ÜRES Kapásné Dr. Kardos Adél
27. Hat. letelepedési tám. megáll.
27. Hat. mell. megállapodás Kapásné Dr. Kardos Adél
28. Hat. Bem apó úti ingatlanok értékesítése
29. Hat. ökoiskola

Jegyzőkönyvek
Jkv. Szajol testületi soron kívüli 20160413

Képviselő-testületi ülés 2016. 03. hó

Meghívó bizottsági
Meghívó testületi

Előterjesztések

Beszámoló közfoglalkoztatás 2016-03
Hat. jav. ingatlanok értékesítése
Hat. jav. Magony Zsoltné és társai ingatlan felajánl.
Hat. jav. óvodai beiratkozás
Határozat vásárlás Majzik Tünde
Határozat vásárlás Nagy Renáta
Határozat vásárlás Szűcs-Novák és Szűcs
Határozat vásárlás Tóth és Tóthné
Hatásvizsg. környezetvédelmi
Hatásvizsg. vagyongazd. rend. mód.
Rend. környezetvédelmi MÓD.
Rend. vagyongazd. MÓD.
Tájékoztató Alpolgármestertől
Tájékoztató Polgármestertől

Határozatok, rendeletek

18. Hat. ingatlanok értékesítése
19. Hat. óvodai beiratkozás
20. Hat. Magony Zsoltné és társai ingatlan felajánl.
21. Határozat vásárlás Nagy Renáta
22. Határozat vásárlás Szűcs-Novák és Szűcs
23. Határozat vásárlás Tóth és Tóthné
24. Határozat vásárlás Majzik Tünde
4. Rend. környezetvédelmi MÓD.
5. Rend. vagyongazd. MÓD.
Hatásvizsg. környezetvédelmi
Hatásvizsg. vagyongazd. rend. mód.

Jegyzőkönyvek

Jkv. Szajol testületi nyilvános 20160331
Jkv. Szajol testületi zárt 20160331

Soron kívüli ülés 20160303

Meghívó soron kívüli testületi
Előterjesztések
Előterj. Honvéd út 21. ingatlan megvásárlása
Hat. jav. 1. melléklete pm. szabadság
Hat. jav. orvosi rendelő pályázat
Hat. jav. pm szabadság
Hatásvizsg. ei. mód.
Rend. ei. mód.

Határozatok, rendelet
15. Hat. Honvéd út 21. ingatlan megvásárlása
16. Hat. orvosi rendelő pályázat
17. Hat. mell. polgármester szabadság
17. Hat. polgármester szabadság
3. Rend. ei. mód.
Hatásvizsg. ei. mód.

Jegyzőkönyv
Jkv. Szajol testületi soron kívüli 20160303

Képviselő-testületi ülés 2016. 02. hó

Meghívó bizottsági
Meghívó testületi

Előterjesztések

Beszámoló a Szajol Községi Labdarúgó Klub 2015
Hat. jav. betelepítési kvóta
Hat. jav. közbesz terv 2016
Hat. jav. óvoda nyári zárva tartás
Hat. jav. övezeti besorolás 073.8 hrsz. Kun Gábor
Hat. jav. övezeti besorolás Rózsák tere 4. Polyák Lajos Istv
Hat. jav. Polg.véd. Szöv. támogatása
Hat. jav. Rendőrség támogatása
Hat. jav. stabilitási tv.
Hatásvizsg. első lakáshoz jutók tám.
Közbeszerzési terv 2016
Rend. első lakáshoz jutók tám. MÓD.
Tájékoztató Alpolgármestertől
Tájékoztató Polgármestertől

2016. évi költségvetés\
1 szm formázott
1. Rendelet 2016. évi költségvetés javított
10.sz.Normatíva tábla
2.sz melléklet
3.sz melléklet előirányzat terv
4.sz melléklet adósság
5. sz melléklet kedvezmények melléklet
6. sz. melléklet következő 3 év
7. sz. melléklet fejlesztés felújítás
8. sz. melléklet szociális.melléklet
9. sz. melléklet létszám
előterjesztés 2016.
Hat. jav. Pü Biz.
Hatásvizsg. költségvetés
JEGYZŐKÖNYV

Könyvtár beszámoló
Beszámoló Könyvtár 2015. évi, 2016. évi munkaterv
Tájék. Könyvtár ifjúság helyzetéről

TCK beszámoló
Programok 2015. végleges
Programok 2016. terv
Tájékoztató TCK beszámoló

Határozatok, rendeletek

2. Rend. első lakáshoz jutók tám. MÓD.
7. Hat. stabilitási tv.
8. Hat. közbeszerzési terv 2016
8. Hat. mell. közbeszerzési terv 2016
9. Hat. Rendőrség támogatása
10. Hat. Polg.véd. Szöv. támogatása
11. Hat. óvoda nyári zárva tartás
12. Hat. betelepítési kvóta
13. Hat. övezeti besorolás 073.8 hrsz. Kun Gábor
14. Hat. övezeti besorolás Rózsák tere 4. Polyák Lajos István
Hatásvizsg. első lakáshoz jutók tám.

Jegyzőkönyvek

Jkv. Szajol testületi nyilvános 20160211
Jkv. Szajol testületi zárt 20160211

Képviselő-testületi ülés 2016. 01. hó

Soron kiv. üles 20160114

Meghívó soron kívüli testületi
Előterjesztések
Előterjesztés minta Rákócziújfalu csatlakozás
Hat. óvoda igazgatói pályázati kiírás
Hat. óvodavezető megbízására

Határozatok\
1. Hat. SZTHT Rákócziújfalu csatlakozás
2. Hat. óvoda igazgatói pályázati kiírás
3. Hat. óvodavezető megbízására

Jegyzőkönyv\
Jkv. Szajol testületi soron kívüli 20160114

Soron kiv. üles 20160126

Meghívó soron kívüli testületi

Előterjesztések\
Előterj. Bem apó úti ingatlanok megvásárlása
Előterj. Marton Zsófia fellebbezés szoc. tüzifa
Előterj. településeknek térítési díj mód

Határozatok\
4. Hat. kistérség településeknek térítési díj mód
5. Hat. Bem apó úti ingatlanok megvásárlása
6. Hat. Fellebbezés 2016 Marton Zsófia
Jegyzőkönyv\
Jkv. Szajol testületi soron kívüli 20160126

Képviselő-testületi ülés 2015. 12. hó

Helyi adó rend. állásfoglalás
Meghívó bizottsági
Meghívó testületi

Előterjesztések

Előterj. Alcsi-Food Kft.
Előterjesztés közterület, közút
Hat. jav. II. sz. háziorvosi szolgálat támogatása
Hat. jav. iskola eü.
Hat. jav. kistérség Társ. Megáll. mód.
Hat. jav. lejárt határozatok nyilvántartása
Hat. jav. munkaterv 2016. I. félév
Hatásvizsg. helyi iparűzési adó
Rend. helyi iparűzési adó mód.
Rend. szén hatályon kívül helyezés
Tájékoztató Alpolgármestertől
Tájékoztató Polgármestertől
Támogatási szerződés

Határozatok, rendelet

19. Rend. helyi iparűzési adó mód.
20. Rend. szén hatályon kívül helyezés
81. Hat. kistérség Társ. Megáll. mód.
82. Hat. intézményi étk. Alcsi-Food Kft.
83. Hat. iskola eü.
84. Hat. lejárt határozatok nyilvántartása
85. Hat. munkaterv 2016. I. félév
86. Hat. II. sz. háziorvosi szolgálat támogatása
86. Hat. mell. Támogatási szerződés
Hatásvizsg. helyi iparűzési adó

Jegyzőkönyvek

Jkv. Szajol testületi nyilvános 20151217
Jkv. Szajol testületi zárt 20151217

Képviselő-testületi ülés 2015. 11. hó

Meghívó bizottsági
Meghívó testületi

Előterjesztések

Beszámoló Dr. Piriczky Béla
Beszámoló falugazdász Rédai János Norbert
Beszámoló Szajoli Háziorvosi Kft.
Beszámoló Települési Értéktár Biz.
Beszámoló védőnők 2015.
beszámoló Vitalydent 2015
Hat. jav. családsegítő szolgálat felülvizsg.
Hat. jav. Óvoda SZMSZ
Hat. jav. Sportcsarnok téli szünet
Hat. jav. teherautó vásárlás
Hatásvizsg. helyi iparűzési adó
Rend. helyi iparűzési adó mód.
Szajol óvoda SZMSZ 2015.11.12.
Tájékoztató Alpolgármestertől
Tájékoztató Polgármestertől

Belső ellenőrzés
Hat. jav. 2015 évi belső ell.terv.
Szajol 2016. éves terv (2)

Koncepció
1 szm formázott
7. sz. melléklet fejlesztés felújítás
bekerülés
előterjesztés
határozat koncepció
Normatíva tábla

Határozatok, rendelet

18. Rend. helyi iparűzési adó mód.
77. Hat. mell. Óvoda SZMSZ
77. Hat. Óvoda SZMSZ
78. Hat. családsegítő szolgálat felülvizsg.
79. Hat. Sportcsarnok téli szünet
80. Hat. teherautó vásárlás
Hatásvizsg. helyi iparűzési adó

75. Hat. 2016. évi koncepció
75. Hat. mellékletei

76. Hat. 2016. évi belső ell.terv
76. Hat. mell. 2016. évi belső ell. terv

Jegyzőkönyvek

Jkv. Szajol testületi nyilvános 20151126
Jkv. Szajol testületi zárt 20151126

Soron kívüli ülés 2015-11-16

Meghívó soron kívüli testületi

Előterjesztések
Eü. ellátási szerz. megszünt. Szajoli Háziorvosi Kft.
Eü. ellátási szerződés Kapásné Dr. Kardos Adél
Használati szerződés
Hat. jav. eü. szerz. felmondás Szajoli Háziorvosi Kft.
Hat. jav. eü. szerz. Kapásné Dr. Kardos Adél
II. Háziorvosi Szolg. utcajegyzék
Határozatok
73. Hat. eü. szerz. felmondás Szajoli Háziorvosi Kft.
73. Hat. mell. eü. ellátási szerz. megszünt. Szajoli Háziorv
74. Hat. eü. szerz. Kapásné Dr. Kardos Adél
74. Hat. mell. eü. ellátási szerződés Kapásné Dr. Kardos Adél
74. Hat. mell. Használati szerződés
74. Hat. mell. utcajegyzék
Eü. ellátási szerződés MÓD. Kapásné Dr. Kardos Adél

Jegyzőkönyv
Jkv. Szajol testületi soron kívüli 20151116

Képviselő-testületi ülés 2015. 10. hó

Meghívó bizottsági
Meghívó testületi

Előterjesztések

Előszerződés Dr. Kardos Adél
Előterj. családsegítő szolgálat felülvizsg.
Hat. jav. előszerződés Dr. Kardos Adél
Hat. jav. Óvoda beiskolázási terv
Hat. jav. Óvoda Házirend
Hat. jav. Óvoda SZMSZ
Hatásvizsg. szoc. tüzifa
Óvoda Beiskolázási terv 2015.
Óvoda Házirend
Óvoda SZMSZ
Rendelet szoc. tüzifa 2015
Tájékoztató Alpolgármestertől
Tájékoztató Polgármestertől

Határozatok, rendelet

17. Rendelet szoc. tüzifa 2015
68. Hat. családsegítő szolgálat felülvizsg.
69. Hat. mell. Óvoda Házirend
69. Hat. Óvoda Házirend
70. Hat. központi orvosi ügyeleti ellátási szerz.
70. Hat. mell. ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS központi orvosi ügyelet
71. Hat. előszerződés Dr. Kardos Adél
71. Hat. mell. Előszerződés Dr. Kardos Adél
72. Hat. első lakáshoz jutó Dudásné Havrilla Valéria
Hatásvizsg. szoc. tüzifa

Jegyzőkönyvek

Jkv. Szajol testületi nyilvános 2015-10-22
Jkv. Szajol testületi zárt 2015-10-22

Soron kívüli ülés 2015-10-05

66. Hat. Ökoterápia Bt. felmondás I.Háziorvosi Szolg.
67. Hat. Szakál Bt. mód. I.Háziorvosi Szolg.
Egészségügyi szerződés
Hat. jav. Ökoterápia Bt. felmondás I.Háziorvosi Szolg.
Hat. jav. Szakál Bt. mód. I.Háziorvosi Szolg.
Háziorvosi I. sz. utcajegyzék
Jkv. Szajol testületi soron kívüli 2015-10-05
Meghívó soron kívüli testületi

Képviselő-testületi ülés 2015. 09. hó

Meghívó bizottsági
Meghívó testületi

Előterjesztések

Bérleti szerződés Magyar Telekom
Előterj. Martfű csatlakozás SZASZR
Hat. erdősáv sok tulajdonos
Hat. Holt-Tisza-part, Lajkóné, Némethné
Hat. jav. Az év vállalkozója TÓTH és TÁRSA
Hat. jav. kezességvállalás SZASZR
Hat. jav. Magyar Telekom bérlet
Hat. jav. tüzifa pályázat
Hat. óvoda létszám 20% túllépés
Hatásvizsg. ei. mód.
Hatásvizsg. közterület filmforgatás
Hatásvizsg. közterület mód.
Hatásvizsg. szoc. rend.
Rend. ei. mód.
Rend. közterület filmforgatás
Rend. közterület mód.
Rend. szoc. ellátás mód.
Tájékoztató Alpolgármestertől
Tájékoztató Polgármestertől

TRV Zrt\
GFT. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESÍTÉS SZV Szajol
GFT. BERUHÁZÁSOK Szajol víz
GFT. FELÚJÍTÁS ÖSSZESÍTŐ SZV Szajol
GFT. FELÚJÍTÁS Szajol víz
Hat. jav. TRV Zrt. gördülő fejlesztési terv
SZAJOL GFT

Jegyzőkönyvek

Jkv. Szajol testületi nyilvános 20150924
Jkv. Szajol testületi zárt 20150924

Rendeletek, határozatok

13. Rend. ei. mód.
14. Rend. szoc. ellátás mód.
15. Rend. közterület mód.
16. Rend. közterület filmforgatás
56. Hat. tüzifa pályázat
58. Hat. kezességvállalás SZASZR
59. Hat. Martfű csatlakozás SZASZR
60. Hat. Magyar Telekom bérlet
60. Hat. mell. Magyar Telekom Bérleti szerződés újrakötés (2
61. Hat. óvoda létszám 20% túllépés
62. Hat. első lakás vásárlás Molnár Gábor
63. Hat. erdősáv 044-62 sok tulajdonos
64. Hat. Holt-Tisza-part 048-3 Lajkóné, Némethné
65. Hat. Az év vállalkozója TÓTH és TÁRSA
Hatásvizsg. ei. mód.
Hatásvizsg. közterület filmforgatás
Hatásvizsg. közterület mód.
Hatásvizsg. szoc. rend.

57. Hat. TRV Zrt gördülő fejlesztési terv
57. Hat. gördülő fejlesztési terv
57. Hat. TRV Zrt. gördülő fejlesztési terv
GFT. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESÍTÉS SZV Szajol
GFT. BERUHÁZÁSOK Szajol víz
GFT. FELÚJÍTÁS ÖSSZESÍTŐ SZV Szajol
GFT. FELÚJÍTÁS Szajol víz
SZAJOL GFT

Képviselő-testületi ülés 2015. 06. hó

Meghívó bizottsági
Meghívó testületi

Előterjesztések

Díszpolgári címre javaslat
Hat. jav. Bordásné szeméttelep
Hat. jav. erdősáv Holt-Tisza-part
Hat. jav. HEP Esélyegyenl. program
Hat. jav. munkaterv 2015. II.félév
Hat. jav. Németné Holt-Tisza-part
Hat. jav. Tiszapüspöki víziközmű vagyon átadás
Hatásvizsg. ei. mód.
Rend. ei. mód.
Tájékoztató Alpolgármestertől
Tájékoztató Idősek Klubja műk. 2015.
Tájékoztató Polgármestertől
Tiszapüspöki előterj. melléklete

Háziorvos
Egészségügyi szerződés javított
Hat. jav. I. sz. Háziorvosi Szolg. Szakál Bt.
Háziorvosi I. sz. utcajegyzék

Határozatok, rendelet

12. Rend. ei. mód.
39. Hat. TRV beszámoló elfogadása
40. Hat. Tiszapüspöki víziközmű vagyon átadás
41. Hat. HEP Esélyegyenl. program
42. Hat. munkaterv 2015. II.félév
44. Hat. díszpolgári cím Wesniczky Antal
45. Hat. Bordásné szeméttelep
46. Hat. Németné Holt-Tisza-part
47. Hat. erdősáv Holt-Tisza-part
48. Hat. Kovács Pál első lakáshoz jutó tám.
Hatásvizsg. ei. mód.
43. Hat. I. Háziorvosi Szolg
43. Hat. I. sz. Háziorvosi Szolg. Szakál Bt.
43. Hat. I. sz. Háziorvosi Szolg.
Egészségügyi szerződés javított
Háziorvosi I. sz. utcajegyzék

Jegyzőkönyvek

Jkv. Szajol testületi nyilvános 20150625
Jkv. Szajol testületi zárt 20150625

Képviselő-testületi ülés 2015. 05. hó

Meghívó bizottsági
Meghívó testületi

Előterjesztés

Beszámoló 2014. Besenyszög
Beszámoló SZKTT Szajoli telephely
Előterjesztés 2014 évi gyámhta és Gyejó beszámoló 2015
Hat. jav. ÁROP esélyegyenlőség
Hat. jav. iskola üzemeltetés
Hat. jav. könyvtár bérleti díj
Hat. jav. Mátyás kir. út 2. bérlet
Hatásvizsg. temetkezés
Javaslat Debreceni László
Rend. mód. temetkezésről
Tájékoztató Alpolgármestertől
Tájékoztató Polgármestertől

Alapító okiratok
Határozat hivatal
Határozat könyvtár
Határozat óvoda
Szajol Könyvtár alapító okirat
Szajol Könyvtár módosító okirat
Szajol óvoda alapító okirat
Szajol óvoda módosító okirat
Szajol PH alapító okirat
Szajol PH módosító okirat
Civil rendelet\
1.melléklet
2.melléklet
3.melléklet
4.melléklet
5. melléklet
6.melléklet nyilatkozatok
Hatásvizsg. civil szervezet tám. rend.
Rend. civil szervezetek támogatási rendje
SZMSZ\
Hat. jav. Könyvtár SZMSZ
Hat. jav. PH SZMSZ
Könyvtár SZMSZ
PH SZMSZ
Zárszámadás 2014\
1.sz.előterj. melléklet
2. szm formázott
2.sz melléklet
2.sz.előterj.felhalm. kiad. 2014.II. félév
2014. évi zárszámadási rend. mellékletei
3.sz. melléklet
4.sz. melléklet
5.számú mell
6.számú mell
7.sz melléklet adósság
előterjesztés20150511
Hatásvizsg. zárszámadás
Indokolás
könyvvizsgáló értékelés
Rendelet pénzmaradvány jóváh.
CD\2014. évi zárszámadási rend. mellékletei
CD\könyvvizsgáló értékelés

Határozatok, rendeletek

11. Rend. mód. temetkezésről
33. Hat. könyvtár bérleti díj
34. Hat. iskola üzemeltetés
35. Hat. ÁROP esélyegyenlőség
36. Hat. 2014. évi gyámhat. és Gyejó beszámoló
37. Hat. Mátyás kir. út 2. bérlet
38. Hat. kitüntető díj
Hatásvizsg. temetkezés

10. Rend. civil tám\
1.melléklet
2.melléklet
3.melléklet
4.melléklet
5. melléklet
6.melléklet
10. Rend. civil szervezetek támogatási rendje
10. Rend. civil szervezetek támogatási rendjéről
Hatásvizsg. civil szervezet tám. rend.
28-29-30. Hat. Alapító okiratok\
28. Hat. PH alapító okirat
29. Hat. óvoda alapító okirat
30. Hat. könyvtár alapító okirat
Szajol Könyvtár alapító okirat
Szajol Könyvtár módosító okirat
Szajol óvoda alapító okirat
Szajol óvoda módosító okirat
Szajol PH alapító okirat
Szajol PH módosító okirat
31-32. Hat. SZMSZ\
31. Hat. PH SZMSZ
32. Hat. Könyvtár SZMSZ
Könyvtár SZMSZ
PH SZMSZ
9. Rend. zárszámadás 2014\
1.sz.előterj. melléklet
2. szm formázott
2.sz melléklet
2.sz.előterj.felhalm. kiad. 2014.II. félév
3.sz. melléklet
4.sz. melléklet
5.számú mell
6.számú mell
7.sz melléklet adósság
9. Rend. mellékletei zárszámadás 2014.
előterjesztés20150511
Hatásvizsg. zárszámadás
Indokolás
könyvvizsgáló értékelés
Rendelet pénzmaradvány jóváh.

Jegyzőkönyvek

Jkv. Szajol testületi nyilvános I. rész 20150527
Jkv. Szajol testületi nyilvános II. rész 20150527
Jkv. Szajol testületi nyilvános III. rész 20150527
Jkv. Szajol testületi nyilvános IV. rész 20150527
Jkv. Szajol testületi zárt 20150527

Soron kívüli 20150521

27. Hat. 1. melléklete
27. Hat. 2. melléklete
27. Hat. központi orvosi ügyelet
Előterj. központi orvosi ügyelet
Forgalmi adatok 2015 I né
Jkv. testületi soron kívüli 20150521
Meghívó soron kívüli testületi

Képviselő-testületi ülés 2015. 04. hó

Meghívó bizottsági
Meghívó testületi

Előterjesztések

Hat. jav. belső ellenőrzés
Hat. jav. iskola eü. ellátás
Hat. jav. Lajkó András földbérlet
Hat. jav. óvoda igazgató megbízására
Hatásvizsg. első lakáshoz jutók tám.
Rend. első lakáshoz jutók tám.
Szajol 2014. éves Összefoglaló jelentés (3)
Tájékoztató Alpolgármestertől
Tájékoztató Polgármestertől
Óvoda ig. pály\6. Hat. Szoc. Biz. vélemény
Óvoda ig. pály\Berényiné Bencsik Erzsébet dokumentumok
Óvoda ig. pály\Berényiné Bencsik Erzsébet PÁLYÁZAT
Óvoda ig. pály\Óvoda vélemény
Óvoda ig. pály\Pedagógus Kar vélemény

Határozatok, rendeletek

23. Hat. belső ellenőrzés
23. Hat. mell. belső ellenőrz. összefoglaló jelentés (3)
24. Hat. iskola eü. ellátás
25. Hat. Lajkó András földbérlet
26. Hat. óvoda igazgató megbízására
8. Rend. első lakáshoz jutók tám.
Hatásvizsg. első lakáshoz jutók tám.

Jegyzőkönyvek

Jkv. Szajol testületi nyilvános 20150423
Jkv. Szajol testületi zárt 20150423

Soron kívüli ülés 20150409

21. Hat. Fő út felújít. közbeszerz. eredménye
Előterjesztés Fő út felújít. közbeszerz. eredménye
Meghívó bizottsági
Meghívó soron kívüli testületi
Meghívó Szoc. bizottsági
Jegyzőkönyvek
Jkv. Szajol Együttes Biz. ülés 20150409
Jkv. Szajol testületi soron kívüli 20150409

Képviselő-testületi ülés 2015. 03. hó

Képviselő-testületi ülés 2015. 02. hó

Meghívó bizottsági
Meghívó testületi MÓD.

Előterjesztések

Beszámoló Közösségi Ház, 2015. évi munkaterv
Előterj. Harmónia
Előterj. mell. Harmónia közszolg. szerz.
Előterj. Kistérség térítési díj
Előterj. mell. Kistérség térítési díj
Előterj. Lajkó András
Előterj. SZASZR Önkorm. Társ. Megáll. mód.
Gazdasági Program 2015-2019
Hat. jav. Gazdasági Program 2015-2019.
Hat. jav. közbesz terv 2015
Hat. jav. óvoda nyári zárva tartás
Hat. jav. óvodai beíratkozás
Hat. jav. Polg.véd. Szöv. támogatása
Hat. jav. Pü Biz.
Hat. jav. Rendőrség támogatása
Hat. jav. stabilitási
Hatásvizsg. ei. mód.
Hatásvizsg. szoc. rend.
Közbeszerzési terv 2015
Lajkó András kérelmének előterjesztése
Rend. ei. mód.
Rend. szociális 2015-03-01
Tájékoztató a sportról 2015
Tájékoztató Alpolgármestertől
Tájékoztató közműv. és szabadidős tev. alakulása
Tájékoztató Polgármestertől
Támogatási Szerződés Polg.Véd. Szöv. 2015

2015. évi költségvetés

előterjesztés 2015.
1. Rendelet 2015. évi költségvetés javított
1. szm formázott
2.sz melléklet
3.sz melléklet előirányzat terv
4.sz melléklet adósság
5. sz melléklet kedvezmények melléklet
6. sz. melléklet következő 3 év
7. sz. melléklet fejlesztés felújítás
8. sz. melléklet szociális.melléklet
9. sz. melléklet létszám 2014
10. sz. melléklte Normatíva tábla
11. sz. melléklet
Hat. jav. Pü Biz.
Hatásvizsg. költségvetés
JEGYZŐKÖNYV

TCK beszámoló

Programok 2014. végleges
Programok 2015. terv
Tájékoztató TCK beszámoló

Határozatok, rendeletek

1. Rend. ei. mód.
3. Hat. stabilitási
3. Rend. szociális 2015-03-01 EGYSÉGES
3. Rend. szociális 2015-03-01
4. Hat. Gazdasági Program 2015-2019.
4. Hat. mell. Gazdasági Program 2015-2019
5. Hat. közbeszerzési terv 2015
5. Hat. mell. közbeszerzési terv 2015
6. Hat. Rendőrség támogatása
7. Hat. Polg.véd. Szöv. támogatása
8. Hat. Kistérség térítési díj
9. Hat. SZASZR Önkorm. Társ. Megáll. mód.
10. Hat. óvodai beíratkozás
11. Hat. óvoda nyári zárva tartás
12. Hat. Harmónia közszolg. szerz.
12. Hat. mell. Harmónia közszolg. szerz.
13. Hat. Lajkó András földter. bérbeadás
Hatásvizsg. ei. mód.
Hatásvizsg. szoc. rend.
Hirdetmény óvodai beíratkozás

2015. évi költségvetés

1. melléklet
2. Rendelet 2015. évi költségvetés javított
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet
8. melléklet
9. melléklet
10. melléklet
11. melléklet
Jkv. Szajol testületi nyilvános I. rész 20150212
Jkv. Szajol testületi nyilvános II. rész 20150212

Soron kívüli ülés 2015.02.26

Meghívó soron kívüli testületi

Előterjesztés

Előterj. pm szabadság
Hat. jav. 1. melléklete pm. szabadság
Hatásvizsg. szoc. rend.
Rend. szoc. mód. 2015-02-27

Határozat, rendelet

4. Rend. szoc. mód. 2015-03-01
14. Hat. polgármester 2015. évi szabadság
14. Hat. mell. szabadság
Hatásvizsg. szoc. rend
Jkv. Szajol testületi ülés soron kívüli 20150226

Képviselő-testületi ülés 2015. 01. hó

Képviselő-testületi ülés 2014. 12. hó

Képviselő-testületi ülés 2014. 11. hó

Képviselő-testületi ülés 2014. 10. hó

Képviselő-testületi ülés 2014. 09. hó

Meghívó bizottsági MÓD.

Meghívó testületi MÓD.

Előterjesztések

Beszámoló JNSZM Kat.véd.Ig. Tűzoltóság
Beszámoló óvoda indításról
Előterj. 058-2 hrsz. értékesítés Navara Gold Kft.
Előterj. Mozi épület visszavásárlás
Előterj. óvoda létszám
Hat. jav. Fő út 34A. GODÓ Panzió Bt. bérbeadása
Hat. jav. Óvoda Házirend
Hat. óvoda létszám 20% túllépés
Hatásvizsg. zárszám. rend. mód.
ÓVODA Házirend Új!
Rend. pénzmaradvány mód.
Tájékoztatás választásról
Tájékoztató Alpolgármestertől
Tájékoztató iskola évindítás
Tájékoztató Polgármestertől

Féléves Beszámoló

1.szám formázott
2.sz melléklet
9. sz. melléklet létszám 2014
Előterjesztés 2014. I. félév beszámoló
felhalm. kiad. 2014.I. félév

Jegyzőkönyvek

Jkv. Szajol testületi nyilvános ülés 20140925

Rendelet, határozatok

11. Rend. pénzmaradvány mód.
37. Hat. óvoda létszám 20% túllépés
38. Hat. Óvoda Házirend
38. Hat. mell. ÓVODA HÁZIREND
39. Hat. Mozi épület visszavásárlás
40. Hat. 058-2 hrsz. értékesítés Navara Gold Kft.
41. Hat. Fő út 34A. GODÓ Panzió Bt. bérbeadása
Hatásvizsg. zárszám. rend. mód.

36. Hat. féléves beszámoló

36. Hat. 2014. féléves beszámoló
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
Előterj. 1. sz. melléklete felhalm. kiad. 2014.I. félév
Előterjesztés 2014. féléves beszámoló

Soron kívüli ülés 0911

Meghívó soron kívüli testületi

Előterjesztések

Előterjesztés közbeszerzési elj. eredmény
Hat. jav. TRV Zrt. gördülő fejlesztési terv
Szajol gördülő fejlesztési terv

Határozatok

34. Hat. Alcsi-Food közbesz. elj. eredmény
35. Hat. Szajol gördülő fejlesztési terv
35. Hat. mell. Szajol gördülő fejlesztési terv

Jegyzőkönyv

Jkv. Szajol soron kívüli testületi ülés 20140911

Képviselő-testületi ülés 2014. 08. hó

Meghívó soron kívüli testületi MÓD.

Előterj. Helyi Választási Bizottság tagjai

Előterj. kistérségi társ. megállapodás

Határozatok

32. Hat.. Helyi Választási Bizottság tagjai
33. Hat. kistérségi társ. megáll. mód.

Jegyzőkönyv Szajol soron kívüli testületi ülés 2014.08.28

Képviselő-testületi ülés 2014. 07. hó

Meghívó bizottsagi
Meghívó testületi ülesre

---------------- Előterjesztések -----------------

Beszamoló óvoda
Fő út 6. alaprajz palinkafőzde
Hatasvizsgalati lap anyakönyv
Hatasvizsgalati lap temető
Hatasvizsg. lap haztartasi szennyvíz
Hat. jav. közbeszerz. gyermeketk
Hat. jav. mell. közbeszerz. gyermeketk
Hat. jav. munkaterv 2014. II.felev
Hat. pálinkafőzde alaprajz mód
Rend. haztartasi szennyvíz
Rend. külső helyszíni esküvő
Rend. temetkezesről
Tájekoztató Idősek Klubja
Tájekoztató Polgármestertől
Tájekoztató rendőrseg 2013. evről

--------- Határozatok, rendeletek ---------------

28. Hat. munkaterv 2014. II.felev
29. Hat. mell. palinkafőzde Fő út 6. alaprajz
29. Hat. pálinkafőzde Fő út 6. alaprajz mód
30. Hat. közbeszerz. gyermeketk
30. Hat. mell. közbeszerz. gyermeketk
7. Rend. temetkezesről
8. Rend. haztartasi szennyvíz
9. Rend. külső helyszíni esküvő
Hatasvizsgalati lap anyakönyv
Hatasvizsgalati lap temető
Hatasvizsg. lap haztartasi szennyvíz

------------- Jegyzőkönyvek -------------------

Jkv. Szajol nyilvános testületi üles 20140703

Soron Kívüli Képviselő-testületi ülés 2014. 07. hó

Meghívó soron kívüli testületi

--------- Előterjesztések ---------------

Hat. jav. honlap
Hatásvizsgálati lap ei. mód.
Rend. ei. mód.
Rend. INDOKOLÁS ei. mód

--------- Határozatok, rendeletek ---------------

9. sz. melléklet létszám 2014
10. Rend. 2014. évi költségvetés módosítása
10. Rend. 1. melléklete létszám 2014
31. Hat. honlap

------------- Jegyzőkönyvek -------------------

Jkv. Szajol soron kívüli testületi ülés 20140724

Képviselő-testületi ülés 2014. 05. hó

Képviselő-testületi ülés 2014. 04. hó

Meghívó bizottsagi
Meghívó testületire

------------------- Előterjesztések --------------------

Belső ellenőrzes Összefoglaló jelentes
Hat. jav. Ady E. út 27. övezeti besorolasa
Hat. jav. belső ellenőrzes tapasztalatai
Hat. jav. Kisterseg Társ. Megáll. mód
Hat. jav. Polg.ved. Szöv. támogatása
Hat. jav. Rendőrseg támogatása
Tájekoztatás választásról
Tájekoztató Alpolgármestertől
Tájekoztató Polgármestertől

--------- Előterjesztések/2013. zárszámadás -----------

10.sz.melleklet
1 szm formazott
2 számú melleklet formázott
3.számú mell
4.számú
5.sz. melleklet
6 szamú mell.adóssag
7 melleklet
8a melleklet
8b melleklet új
8c melleklet
8d melleklet
9. sz. melleklet letszám 2013
elemző
előterjesztes
Indokolas
Rendelet penzmaradvány jóváh

----- Előterjesztések/Óvoda Továbbképzési Program -----

Beiskolazasi terv 2013-2014 (1)
Beiskolazasi terv 2014-2015 (2)
Hat. jav. óvoda továbbkepzesi program
továbbkepzesi program EZ
Továbbkepzesi program megvalósulása

------------- Határozatok, rendelet --------------------

17. Hat. belső ellenőrzes tapasztalatai
17. Hat. mell. belső ell. összefoglaló jelentes
18. Hat. kisterseg Társ. Megáll. mód
19. Hat. óvoda továbbkepzesi program
20. Hat. Rendőrseg támogatása
21. Hat. Polg.ved. Szöv. támogatása
22. Hat. kitüntető díj
23. Hat. Ady E. út 27. övezeti besorolasa

--- Határozatok, rendelet/4. Rend. 2013. évi zárszámadás ---

10. melleklet
1. melleklet
2. melleklet
3. melleklet
4a melleklet
4. melleklet
4. Rendelet
4. Rendelet penzmaradvány jóváh
5. melleklet
6. melleklet
7. melleklet
8a melleklet
8b melleklet
8c melleklet
8d melleklet
9. melleklet
elemző
előterjesztes

------------------- Jegyzőkönyvek ------------------------

Jkv. Szajol nyilvános testületi üles 20140429

-------------- Soron kívüli ülés 0401 ---------------------

Jkv. Szajol soron kívüli testületi üles 20140401
Meghívó soron kívüli testületi

-------- Soron kívüli ülés 0401/Előterjesztés ---------

16. Hat. hull. szall. Remondis
16. Hat. közbeszerz. eredmenytelen
Előterj. REMONDIS

Képviselő-testületi ülés 2014. 03. hó

Meghívó bizottsagi
Meghívó testületi ülesre 20140313

------------------ Előterjesztések -------------------

Hatásvizsgálati lap külső helyszíni esküvő mód
Hat. jav. belterületi ingatlanok berbeadása
Hat. jav. Kölcsey út 30. Gazsi Katalin berbeadása
Hat. jav. Kölcsey út 30. GODÓ Panzió Bt. berbeadása
Hat. jav. óvodai beíratkozas
Hat. jav. SZSZB tagok 2014 valasztas
NEM Hat. jav. Alapító okirat óvoda mód
Rend. külső helyszíni esküvő mód
Tájek. a parlagfű elleni vedekezesről
Tájek. közfoglalkoztatásról
Tájekoztató Alpolgármestertől
Tájekoztató Polgármestertől

------------- Előterjesztések/Óvoda Továbbképzési Program ------------

Beiskolazasi terv 2013-2014
Beiskolazasi terv 2014-2015
Hat. jav. óvoda továbbkepzesi program
továbbkepzesi program

------- Előterjesztések/Óvoda Továbbképzési Program/Javított ------

Beiskolazasi terv 2013-2014
Beiskolazasi terv 2014-2015
továbbkepzesi program

---------------- Határozatok, rendelet ----------------------------

10. Hat. SZSZB tagok 2014 valasztas
11. Hat. óvodai beíratkozas
12. Hat. óvoda továbbkepz. program elnapolás
13. Hat. belterületi ingatlanok berbeadása Surányi Anita
14. Hat. Kölcsey út 30. lakás berbeadás Gazsi Katalin
15. Hat. Kölcsey út 30. GODÓ Panzió Bt. berbeadása
3. Rend. külső helyszíni esküvő 2014. mód
5. Rend. külső helyszíni esküvő EGYSeGES
HIRDETMeNY 1 oldalas
Hirdetmeny óvodai beíratás

------------------- Jegyzőkönyvek ---------------------------------

Jkv. Szajol nyilvános testületi üles 20140313

Képviselő-testületi ülés 2014. 02. hó

Meghívó bizottsági MÓD
Meghívó testületi MÓD

---------------------- Előterjesztések ------------------------

Beszámoló 2013. Közössegi Ház, munkaterv 2014
Hat. jav. belterületi ingatlanok berbeadása
Hat. jav. Kisterseg Társ. Megáll. mód
Hat. jav. közbesz terv 2014
Hat. jav. KTZVE csatlakozási szándeknyilatkozat
Hat. jav. óvoda felújítas palyazat
Hat. jav. óvoda nyari zarva tartas
Hat. jav. Pü Biz
Hat. jav. stabilitási tv
Hat. jav. TRV berleti díj
Közbeszerzesi terv 2014
KTZVE 3. sz. melleklet - Nyilatkozat a csatlakozásról 2014
Tájekoztató Alpolgármestertől
Tájekoztató a sportról 2014
Tájekoztató Polgármestertől

-------- Előterjesztések/2014 költségvetés táblák ------------

11.sz.melleklet
1. Rendelet 2014. evi költsegvetes
1 szm formazott
2.sz melleklet
9. sz. melleklet letszám 2014
adóssag
előiranyzat terv
előterjesztes 2013
előterjesztes 2014
fejlesztes felújítás
Indokolas
JEGYZŐKÖNYV
kedvezmenyek melleklet
következő 3 ev
Normatíva tabla
szociális.melleklet

------------- Előterjesztések/TCK beszámoló -----------------

Programok 2013. vegleges
Programok 2014. terv
Tájekoztató TCK beszámoló

----------------- Határozatok, rendelet ---------------------

1. Hat. stabilitási tv
2. Hat. óvoda nyari zarva tartas
3. Hat. Kisterseg Társ. Megáll. mód
4. Hat. közbeszerzesi terv 2014
4. Hat. mell. közbeszerzesi terv 2014
5. Hat. KTZVE csatlakozási szándeknyilatkozat
5. Hat. mell. KTZVE Nyilatkozat a csatlakozásról 2014
6. Hat. óvoda felújítas palyazat
7. Hat. TRV berleti díj
8. Hat. belterületi ingatlanok berbeadása

------- Határozatok, rendelet/2014 költségvetés táblák -------

1. Rendelet 2014. evi költsegvetes
1. sz. melleklet
2. sz. melleklet
3. sz. melleklet
4. sz. melleklet
5. sz. melleklet
6. sz. melleklet
7. sz. melleklet
8. sz. melleklet
9. sz. melleklet
10. sz. melleklet
11. sz. melleklet

------------------ Jegyzőkönyvek ---------------------------

Jkv. Szajol testületi nyilvános 20140205

------------- Soron kívüli ülés 0226 -----------------------

Meghívó penzügyi bizottsági
Meghívó soron kívüli testületi

------ Soron kívüli ülés 0226/Előterjesztések ----------

Előterjesztes KEOP-1.1.1-1
INDOKOLÁS ei. mód
KEOP Támogatási szerződes
MT_Szolnok_KEOP-1.1
Rend. ei. mód

----- Soron kívüli ülés 0226/Határozat, rendelet ------

2. Rend. 2013. evi költsegvetes mód
2. Rend. ei. mód
9. Hat. KEOP-1.1.1-1
9. Hat. mell. KEOP Támogatási szerződes
9. Hat. mell. MT_Szolnok_KEOP-1.1

------ Soron kívüli ülés 0226/Jegyzőkönyvek ----------

Jkv. Szajol testületi soron kívüli 20140226

Képviselő-testületi ülés 2013. 12. hó

Meghívó bizottsagi
Meghívó testületi MÓD

----------------- Előterjesztések ------------------

Előterj. REMONDIS
Hatásvizsgálati lap ei. mód
Hatasvizsgalati lap szocialis
Hat. jav. Alcsi-Food Kft
Hat. jav. Kisdiákokert kulturális közfoglalk
Hat. jav. KTZVE tagi kölcsön
Hat. jav. lejart hatarozatok nyilvantartasa
Hat. jav. mell. SZASZR 27-2013 (XI.21) Hatarozat
Hat. jav. munkaterv 2014. I. felev
Hat. jav. Óvoda Pedagógiai Program
Hat. jav. Óvoda SZMSZ
Hat. jav. Sportcsarnok berleti díj
Hat. jav. SZASZR Társ. Megáll. mód
Hat. jav. TRV szerződes kieg
KTZVE Tagi kölcsön szerződes
MEGÁLLAPODÁS Kisdiákokert kulturális közfoglalk
Óvoda Ped. Prg
Óvoda SZMSZ
Rend. ei. mód
Szocialis Rendelet 2014
Szocialis rendelet INDOKOLaS 2014
Tájekoztató Alpolgármestertől
Tájekoztató Polgármestertől
TRV Szerződes kiegeszítes
VÁLL. SZERZ. Alcsi-Food Kft

------------ Előterjesztések/2014 étkezés/térítési díj 2014 -----------

előterjesztes etkez.ter.díj 2014
Hatásvizsgálati lap etkezes
Nyersanyag elemző
Rend. etkezesi terítesi díj 2014

------------------- Határozatok, rendeletek --------------------

100. Hat. Kisdiákokert kulturális közfoglalk
101. Hat. KTZVE tagi kölcsön
102. Hat. SZASZR Társ. Megáll. mód
103. Hat. TRV szerződes kieg
104. Hat. munkaterv 2014. I. felev
105. Hat. Alcsi-Food Kft. szerződes
106. Hat. Szabó Norbert mód
18. Rend. ei. mód
19. Rend. szociális ellátás 2014
19. Rend. szocialis ellatas INDOKOLaS
20. Rend. etkezesi terítesi díj 2014
95. Hat.. közbeszerz. eredmenytelen REMONDIS
96. Hat. lejart hatarozatok nyilvantartasa
97. Hat. Sportcsarnok berleti díj
98. Hat. Óvoda SZMSZ
99. Hat. Óvoda Pedagógiai Program
KTZVE Tagi kölcsön szerződes
MEGÁLLAPODÁS Kisdiákokert kulturális közfoglalk
ÓVODA Pedagógiai Program
ÓVODA SZMSZ
SZASZR Társ. Megáll. mód
TRV Szerződes kiegeszítes

------------------ Határozatok, rendeletek/NJT ------------------

18. Rend. ei. mód
19. Rend. 1. sz. függ
19. Rend. 1. sz. mell
19. Rend. 2. sz. függ
19. Rend. 3. sz. függ
19. Rend. szociális ellátás 2014
20. Rend. etkezesi terítesi díj 2014

---------------------- Jegyzőkönyvek ---------------------------

Nyílt üles

Képviselő-testületi ülés 2013. 11. hó

1. Rend. Önkorm. SZMSZ
1. Rend. Önkorm. SZMSZ EGYSeGES
HIRDETMeNY A3
Meghívó bizottsagi
Meghívó testületi MÓD

----------------------- Előterjesztések ----------------------

1. Rend. Önkorm. SZMSZ
Beszámoló az IKSZT működesenek eddigi tapasztalatairól
Előterj. Dankó P. út telekresz Szabó Norbert
Előterj. Holt-Tisza part Nemeth Ferencne
Előterj. Kölcsey út 30. berbeadásáról
Előterj. közterület nev mód
Előterj. Vasutaskör
Hat. jav. Harmónia kulturális közfoglalk
Hat. jav. Kisterseg Társ. Megáll. mód
MEGÁLLAPODÁS Harmónia kulturális közfoglalk
PH SZMSZ
Rend. SZMSZ mód. Önkormanyzat
Tájekoztató Alpolgármestertől
Tájekoztató Polgármestertől
Tarsulasi megall.mód.2013-11-26 ETALON
Vasutaskör Együttműködesi megállapodás

------ Előterjesztések/2013. I-III. negyedéves beszámoló ---

1a számú melleklet formázott
1 szm formazott
2. sz. melleklet letszám 2013
Előterjesztes
felhalm. kiad. 2013.III. n.lev

---------- Előterjesztések/2014. évi belső ellenőrzés ------

Hat. jav. 2014. evi belső ellenőrzes
Szajol 2014. evi belső ell. terv
SZERZŐDeS Belső ell. Vincent 2014

---------- Előterjesztések/Kölcsey út 30. lakás képek ------

P1030005   P1030006   P1030007
P1030008   P1030009   P1030010
P1030011   P1030012   P1030013
P1030014   P1030015   P1030016
P1030017   P1030018   P1030019

----------- Határozatok, rendelet --------------------------------

17. Rend. SZMSZ mód. 1. sz. melleklet
17. Rend. SZMSZ mód. Önkormanyzat
17. Rend. SZMSZ. mód
86. Hat. 2013. I-III.nev. beszámoló
86. Hat. 1a. sz. mell
86. Hat. 1. sz. mell
86. Hat. 2. sz. mell. letszám
86. Hat. mell. előterj
86. Hat. mell. előterj. melleklete
87. Hat. 2014. evi belső ell. terv
87. Hat. mell. 2014. evi belső ell. terv
88. Hat. közterület nev mód. MALOM
89. Hat. mell. Vasutaskör Együttműk. megáll
89. Hat. Vasutaskör együttműk. megáll
90. Hat. Kisterseg Társ. Megáll. mód
91. Hat. Harmónia megáll. kulturális közfoglalk
91. Hat. mell. Harmónia Megáll. kulturális közfoglalk
92. Hat. Kölcsey út 30. berbe nem adásáról
93. Hat. Holt-Tisza part Nemeth Ferencne
94. Hat. Dankó P. út telekresz Szabó Norbert
Kíserőlevel SZMSZ. mód

-------------------- Jegyzőkönyvek ----------------------------

Nyilvános üles

--------------- Soron kívüli ülés 11.12 ----------------------

------ Soron kívüli ülés 11.12/Előterjesztések ------------

Fő út 6. alaprajz
Fő út 6. Lepárló berendezes
Fő út 6. pályázat tájek
Hatásvizsgálati lap egeszsegügyi alapellátás
Hat. jav. KLK hitel
Hat. jav. KLK tamogatas
Indokolás 2013 szen
INDOKOLaS 2013 tüzifa
Rendelet 2013 szen
Rendelet 2013 TÜZIFA
Rendelet egeszsegügyi alapellátás

----- Soron kívüli ülés 11.12/Előterjesztések/Napelem -------

előterjesztes LEADER pályázat_NAPELEM
MT_Innovatív napenergia hasznosítas_KTZVE
Tulajdonosi hozzajarulas_NAPELEM_Szajol

------ Soron kívüli ülés 11.12/Határozatok, rendeletek --------

14. Rend. TÜZIFA
15. Rend. SZeN
16. Rend. egeszsegügyi alapellátás
16. Rend. eü. 1. sz. melleklete
16. Rend. eü. 2. sz. melleklete
82. Hat. palinkafőzde Fő út 6. LEADER palyazat
83. Hat. Kölcsey út 2. napelem
83. Hat. NAPELEM LEADER palyazat
84. Hat. KLK hitel
85. Hat. KLK tamogatas
Berleti szerződes Fő út 6
Fő út 6. alaprajz palinkafőzde
Fő út 6. Nyilatkozat
Hatásvizsgálati lap egeszsegügyi alapellátás
Hatásvizsgálati lap szen támogatás
Hatasvizsgalati lap tüzifa tamogatas
Kölcsey út 2. Nyilatkozat

Jegyzőkönyv
SZAJOL Meghívó testületi ülesre

Képviselő-testületi ülés 2013. 10. hó

Meghívó bizottsági
Meghívó testületi MÓD

--------------------- Előterjesztések -----------------------------

Beszamoló Dr. Czifra Maria
Beszámoló fogászat Vitaly Dent Bt
Beszámoló Vedőnői Szolgálat
Hat. jav. gepjármű vásárlás
Hat. jav. hull. szall. közb. felhívas
Hat. jav. Kisterseg Társ. Megáll. mód
Hat. jav. Közbeszerzesi Bíráló Bizottság tagjai
Hat. jav. TRV szerződes mód
Rend. terv ei. mód
Reszveteli felhívás hulladekszáll
Tájekoztató Alpolgármestertől
Tájekoztató Polgármestertől
TiszaPark_Beszamolo_2013
TRV szerződes mód

-----------------Előterjesztések/VCSM--------------------------

Előterjesztes_10_15
KÖZMŰ aTADaS 2012.SZAJOL_10_15
M E G A L L A P O D A S víziközm_atruh_10_15

----------------Határozatok, rendelet-------------------------

13. Rend. ei. mód
76. Hat. Közbeszerzesi Bíráló Bizottság tagjai
77. Hat. hulladekszáll. közb. felhívás
77. Hat. mell. hulladekszáll. közbeszerz. felhívás

------------Határozatok, rendelet/78. Hat. VCSM---------------

78. Hatarozat víziközmű vagyon atruhazas
78. Hat. mell. Megallapodas víziközmű atruhazas
78. Hat. víziközmű atruhazas
KÖZMŰ aTADaS 2012.SZAJOL_10_15
Szajol Megallapodas

------------Határozatok, rendelet/79. Hat. TRV----------------

79. Határozat TRV szerződes 1.sz. mód
79. Hat. mell. TRV szerződes mód
79. Hat. TRV szerződes mód
Szajol Szerződes 1.sz. mód
80. Hat. Kisterseg Társ. Megáll. mód
81. Hat. gepjármű vásárlás

------------------------Jegyzőkönyvek------------------------------

Nyilvános üles

-------------------Soron kívüli ülés 10.11-------------------------

75. Hat. tüzifa palyazat önerő
Hat. jav. tüzifa palyazat önerő
Jegyzőkönyv soron kívüli testületi üles
Meghívó penzügyi bizottsági
Meghívó soron kívüli testületi


Képviselő-testületi ülés 2013. 09. hó

Meghívó bizottsági
Meghívó testületi

--------------------- Előterjesztések ----------------

Hatasvizsgalati lap talajterh. díj
Hat. jav. Harmónia Faluhaz
Hat. jav. Harmónia önkentes szolgálat
Hat. jav. Kisterseg Társ. Megáll. mód
Hat. jav. KLK hitelfelvetelhez
Hat. jav. óvodaigazgató illetmenye
Hat. jav. Polg.ved. Szöv. támogatása
Hat. jav. tag delegálás intezmenyi tanácsba
Javasl. kitüntető díjra Klinker 98 Bt
MEGÁLLAPODÁS Faluhaz
MEGÁLLAPODÁS önkentes szolgálat
Polgári Ved. Szövetseg Tármogatási megállapodás
Rend. terv talajterhelesi díj
Tájek. iskola évindítás 2013
Tájekoztató Polgármestertől

--------------------- Előterjesztések/CD ---------------------

Hazirend
Pedagógiai Program
SZMSZ

--------------- Előterjesztések/féléves beszámoló ----------------

1a számú melleklet formázott
1 sz. formázott
2. sz. melléklet létszám 2013
Előterjesztes
felhalm. kiad. 2013.I. felev

------------------- Előterjesztések/Óvoda ----------------------

Hat. jav. Óvoda Hazirend
Hat. jav. Óvoda Pedagógiai Program
Hat. jav. Óvoda SZMSZ
Hazirend
Pedagógiai Program
SZMSZ

--------------------- Határozatok, rendelet--------------------

12. Rend. talajterhelesi díj
63. Hat. Kisterseg Társ. Megáll. mód
64. Hat. tag delegálás intezmenyi tanácsba
65. Hat. Óvoda SZMSZ
66. Hat. Óvoda Pedagógiai Program
67. Hat. Óvoda Hazirend
68. Hat. Hulladekszállítás
69. Hat. mell. Polgári Ved. Szövetseg Tármogatási megállapod
69. Hat. Polg.ved. Szöv. támogatása
70. Hat. Harmónia önkentes szolgálat
71. Hat. Harmónia Faluhaz
72. Hat. KLK hitelfelvetelhez
73. Hat. Az ev vállalkozója Klinker Bt
74. Hat. óvodaigazgató illetmenye
68. sz. hat.
MEGÁLLAPODÁS Faluhaz
MEGÁLLAPODÁS önkentes szolgálat
Óvoda Hazirend
Óvoda Pedagógiai Program
Óvoda SZMSZ

-------- Határozatok, rendelet/62. Hat. féléves beszámoló -------

1a számú melleklet formázott
1 szm formazott
2. sz. melleklet letszám 2013
62. Hat. 2013. feleves beszámoló
Előterjesztes
felhalm. kiad. 2013.I. felev

---------------------------- Jegyzőkönyvek ---------------------------

Nyílt üles

Képviselő-testületi ülés 2013. 08. hó

Képviselő-testületi ülés 2013. 06. hó

Meghívó bizottsagi
Meghívó testületi

-------------------------- Előterjesztések ------------------------

Eselyegyenlősegi Terv 2013 jó
Hatasvizsgalati lap Holt-Tisza
Hat. jav. Eselyegyenlősegi program
Hat. jav. KLK
Hat. jav. Könyvtar SZMSZ
Hat. jav. munkaterv 2013. II.felev
Hat. jav. Óvoda SZMSZ
Hat. jav. SZASZR Társ. Megáll. mód
Hat. jav. Tiszapüspöki Tarsulas Tars. Megall. jogszabalyvalt
KLK Együttműködesi megállapodás
kölcsön
Könyvtar SZMSZ
Munkamegosztási megáll
Polgármester kitüntetese
Rend. terv Holt Tisza mód
Szajoli Tiszavirag Óvoda SZMSZ
SZMSZ 2. sz. melleklet
Tájekoztató Alpolgármestertől
Tájekoztató a szajoli Tiszavirág Óvoda-Testületnek beszámoló
Tájekoztató Polgármestertől
Tiszapüspöki Társ. megáll. mód

---------------------- Előterjesztések/CD ------------------------

Helyi Eselyegyenlősegi Program 2013
Könyvtar SZMSZ
Szajoli Tiszavirag Óvoda SZMSZ
Tiszapüspöki Társ. megáll. mód

------------------- Előterjesztések/Rend. ei. mód ----------------

2013.június
9. sz. melleklet letszám 2013
Indokolas

----------------------- Határozatok, rendeletek --------------------------

10. Rend. Holt Tisza mód
50. Hat. Könyvtar SZMSZ
50. Hat. mell. Könyvtar SZMSZ
51. Hat. HEP Eselyegyenl. program
51. Hat. mell. HEP Eselyegyenl. program
52. Hat. mell. Tiszapüspöki Társ. megáll. mód
52. Hat. Tiszapüspöki Társulás Társ. Megáll. jogszabályvált
53. Hat. SZASZR Társ. Megáll. mód
54. Hat. mell. Tiszavirag Óvoda SZMSZ
54. Hat. Tiszavirag Óvoda SZMSZ
55. Hat. KTZVE műk. költseg fin
56. Hat. Labdarúgó Klub együttműk. megáll
57. Hat. munkaterv 2013. II.felev
58. Hat. Kölcsey út 30. berbeadás
9. Rend. költsegvetes mód
9. Rend. melleklet letszám 2013
HEP Helyi Esélyegyenlősegi program SZAJOL

---------------------------- Jegyzőkönyvek -------------------------------

Nyílt üles

Képviselő-testületi ülés 2013. 05. hó

Képviselő-testületi ülés 2013. 04. hó

Meghívó bizottsagi
Meghívó testületi MÓD

-------------------- Előterjesztések ------------------------

2012.evi Költsegvetesi ell. Összefoglaló jelentes
Előterj. közterület elnevezes
Előterj. Ökoiskola
Előterj. Tiszapüspöki Társ. megáll. mód
Hatasvizsgalati lap MINTA
Hat. iskola Ped. Program többletköltseg
Hat. iskola SZMSZ, Házirend többletköltseg
Hat. Járási üzemeltetesi
Hat. jav. ktgv. ellenőrzes tapaszt
Hat. jav. óvoda felújít. palyazat, önerő
Hulladekszáll. felhívás közbeszerz
Járási üzemeltetesi megállapodás
Rend. terv közterület elnevezes
Tájekoztató Alpolgármestertől
Tájekoztató Polgármestertől
Tiszapüspöki Társulási megáll

------------ Előterjesztések/2014 koncepció -----------------

előterjesztes
hatarozat

---------------- Előterjesztések/Zárszámadás ----------------

1a számú melleklet formázott
1 számú mell. formázott
2.sz. mell.szakfeladatos
3.sz. melleklet
4.sz. melleklet
5.sz. melleklet
6.sz.melleklet
7b melleklet
7c melleklet
8a melleklet
8b melleklet új
8c melleklet
8d melleklet
9. sz. melleklet letszám eimódhoz
előterj.1.mell
Előterjesztes 2013
Hatasvizsgalati lap
Indokolas
Rendelet penzmaradvány jóváh

------------------ Határozatok, rendeletek ----------------

31. Hat. ellenőrzes tapaszt
31. Hat. mell. ellenőrzesek tapaszt
32. Hat. 2014. evi ktgv. koncepció
32. Hat. mell. 2014. evi konc. előterj
33. Hat. hull.szall. közb. felhívas
33. Hat. mell. hull.szall. közb. felhívas
34. Hat. óvoda felújít. palyazat, önerő
35. Hat. Járási üzemelt. megáll
35. Hat. mell. Járási üzemelt. megáll
36. Hat. iskola többletktg. Ped. Program
37. Hat. iskola többletktg. SZMSZ, Hazirend
38. Hat. mell. Tiszapüspöki Társ. megáll
38. Hat. Tiszapüspöki Társ. megáll. mód
39. Határozat Besenyszög Kisterseg
40. Hat. Ökoiskola
41. Hat. kitüntető díj
7. Rend. közterület elnev. szabalyai

--------- Határozatok, rendeletek/6., Rend. Zárszámadás -----

1a számú melleklet formázott
1 számú mell. formazott
2.sz. mell.szakfeladatos
3.sz. melleklet
4.sz. melleklet
5.sz. melleklet
6.sz.melleklet
7b melleklet
7c melleklet
8a melleklet
8b melleklet új
8c melleklet
8d melleklet
9. sz. melleklet letszám eimódhoz
Rend. penzmaradvány jóváh

------------------------ Jegyzőkönyvek ---------------------

Nyilt üles

Képviselő-testületi ülés 2013. 03. hó

Képviselő-testületi ülés 2013. 02. hó

Meghívó bizottsagi
Meghívó testületi

---------------------- Előterjesztések ---------------------------

Hat. jav. letszámcsökk
Hat. jav. óvodavezető megbízasara
Hat. jav. stabilitasi
Hat. jav. VCSM rekonstrukció
Hat. jav. VCSM szolg. szerz. megszünt
Könyvtar Beszamoló 2012, munkaterv 2013
Könyvtár Tájekoztató
Tájekoztató a sportról
Tájekoztató Polgármestertől

------------- Előterjesztések/2013 költségvetés -------------------

1 szm formazott
1a számú melléklet formázott
1b melléklet
2.sz.mell. költsegvetesi rendelethez szakfeladatos
3 sz melléklet fejlesztes felújítás
4 sz.melléklet
5 szmelléklet
6. sz. melléklet
7 sz.melléklet
8.sz. melléklet
9. sz. melléklet letszám
10.sz.melléklet
bertervező
előterjesztes 2013
Indokolas
JEGYZŐKÖNYV
Rend. 2013. evi költsegvetes
SZAJol 2013. evi költsegvetes ertekelese-2

----------------- Előterjesztések/Holt-Tisza -----------------------

Hat. jav. FISH-COOP Kft
Megallapodas FISH-COOP
MÓD. Berleti szerz. FISH-COOP

---------------------- Előterjesztések/TCK -------------------------

TCK Programok 2012
TCK Programok 2013
TCK Tájekoztató

---------------------- Határozatok, rendeletek ---------------------

14. Hat. stabilitasi
15. Hat. letszámcsökk
16. Hat. melléklete
16. Hat. VCSM rekonstrukció
17. Hat. VCSM szolg. szerz. megszünt
18. Hat. óvodavezető megbízasara
19. Hat. FISH-COOP Kft
19. Hat. mell. Berleti szerz. FISH-COOP
19. Hat. mell. Megallapodas FISH-COOP

--------------------- 3. Rend. költségvetés 2013 ------------------

1a számú melléklet formázott
1b melléklet
1 szm formazott
2.sz.mell. költsegvetesi rendelethez szakfeladatos
3 sz melléklet fejlesztes felújítás
4 sz.melléklet
5 szmelléklet
6. sz. melléklet
7 sz.melléklet
8.sz. melléklet
9. sz. melléklet letszám
10.sz.melléklet
bertervező
előterjesztes 2013
JEGYZŐKÖNYV
Rend. 2013. evi költsegvetes
SZAJol 2013. evi költsegvetes ertekelese-2
Szajol 2013. evi költsegvetesi rendelet

----------------------------- VCSM e-mail -------------------------

16. Hat. melléklete
16. Hat. VCSM rekonstrukció
17. Hat. VCSM szolg. szerz. megszünt

Képviselő-testületi ülés 2013. 01. hó

Meghívó bizottsagi

Meghívó testületi

--------------- Előterjesztések ----------------

Alapító okirat PH
Előterj. ISKOLA Pedagógiai program
Előterj. közbesz terv 2013
Előterj. Szolnok-Szajol-Abony-Rakóczifalva
Használati szerződes SZAJOL
Hat. jav. Alapító Okirat PH
Hat. jav. iskola használati szerz
Hat. jav. közössegi ház int.vezető pályázat kiírása
Hat. jav. Óvoda Hazirend
Hat. jav. óvoda nyari szünet
Hat. jav. Óvoda Pedagógiai Program
Hat. jav. Óvoda SZMSZ
Hat. jav. Óvoda Továbbkepzesi Program
Hat. jav. óvodavezetői
Hat. jav. Parlagfű-mentesítesi Alaphoz 2013.csatl
Hat. jav. PH SZMSZ
Hat. jav. vagyongazd. terv
Közbeszerzesi terv 2013
Megbízólevel
Óvoda Házirend 2013
Óvoda Pedagógiai Program 2013
Óvoda SZMSZ 2013
Óvoda Továbbkepzesi Program 2013
PH SZMSZ
Rend. Önkorm. SZMSZ
Rend. PH SZMSZ hatalyon kívül
Tájekoztató Alpolgármestertől
Tájekoztató Polgármestertől
Vagyongazd. terv

------------- Előterjesztések/Óvoda -----------------

beiskolázási terv 2013.01.-2013.12
Óvoda Házirend 2013
Óvoda Pedagógiai Program 2013
Óvoda SZMSZ 2013
Óvoda Továbbkepzesi Program 2013
Pedagógiai Program2012.08.21._Szajoli Tiszavirag Óvoda_szerk
Továbbkepzesi Program megvalósulása 2008.2013 óvoda

------------ Határozatok, rendeletek -----------------

1. Rend. Önkorm. SZMSZ
2. Rend. PH SZMSZ hatalyon kívül
3. Hat. Alapító Okirat PH
3. Hat. mell. Alapító okirat PH
4. Hat. mell. PH SZMSZ
4. Hat. PH SZMSZ
5. Hat. mell. Vagyongazd. terv
5. Hat. vagyongazd. terv
6. Hat. Közbeszerzesi terv 2013
6. Hat. mell. Közbeszerzesi terv 2013
7. Hat. iskola használati szerz
7. Hat. mell. iskola használati szerz
8. Hat. Óvodával kapcs. döntes
9. Hat. Szolnok-Szajol-Abony-Rakóczifalva
10. Hat. óvoda igazgatói palyazati kiíras
11. Hat. óvoda nyari szünet
12. Hat. közössegi ház int.vez.pályázat kiírása
13. Hat. Parlagfű-mentesítesi Alaphoz 2013.csatl
Alapító okirat PH EGYSeGES
Alapító okirat PH mód

--------------- Jegyzőkönyvek ------------------------

Nyílt üles

--------------- Soron kívüli ülés 0103 ---------------

1. Hat. Alapító okirat ISKOLA mód
1. sz. mell. Alapító iskola mód
2. sz. mell. Alapító okirat ÓVODA
Jegyzőkönyv
Meghívó soron kívüli testületi

--------------- Soron kívüli ülés 0122 ----------------

2. Hat. Kisterseg Társ. megáll
Hat. jav. Kisterseg Társ. megáll
Jegyzőkönyv soron kívüli
Meghívó soron kívüli testületi