Hatályos rendeletek

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

HATÁLYOS ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEI

2023. január 1.

A dokumentumok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader program innen letölthető

 

1. Az Önkormányzat által adományozható elismerésekről 21/2018. (X. 25.)
2. Az önkormányzati adóügyek elektronikus úton történő intézésének eljárási szabályairól 8/2018. (IV. 26.)
3. Az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről 13/2021. (IX. 16.)
4. Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó díjak mértékéről (külső helyszíni esküvő) 12/2017. (V. 29.)
5. Belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv által érintett helyi rendeletek módosításáról 19/2009. (IX. 24.)
6. Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról 16/2013. (XI. 12.)
7. A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről 13/2005. (X. 27.)
8. Az első lakáshoz jutók támogatásáról 15/2020. (IX. 30.)
9. A lakás és nem lakás céljára szolgáló építmények építményadójáról 20/2017. (XI. 30.)
10. Szajoli építési szabályzat és szabályozási terv megállapításáról 17/2003. (XII. 11.)
11. Az alkalmazandó étkezési térítési díjakról 11/2022. (X.12.)
12.
13. A helyettes szülői ellátás kistérségi szinten történő biztosításáról 7/2008. (II. 14.)
14. A helyi iparűzési adóról 6/2017. (III. 29.)
15. A hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről 13/2008. (IV. 24.)
16. A szajoli Holt-Tisza védelméről és a vízgazdálkodási tevékenységről 18/2014. (XII. 18.)
17. Szajol község jelképeiről és használatának rendjéről 15/2014. (XI. 27.)
18. Települési képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről 17/2019. (XI. 28.)
19. A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól 9/2017. (III. 29.)
20. Költségvetési és zárszámadási rendeletek kötelező tartalmáról és mellékleteiről 4/2010. (III. 18.)
21. A környezet, valamint a táji-természeti és művi értékek helyi védelméről 33/2008. (XII. 18.)
22. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról 20/2019. (XI. 28.)
23. Az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatású célú használatával kapcsolatos egyes feltételekről 16/2015. (IX. 24.)
24. A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás Szabályairól 7/2013. (IV. 25.)
25. A közterületek használatának szabályairól 1/2019. (I. 23.)
26. Szajol községben szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybevételéről 4/2017. (II. 15.)
27. Önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról 27/2006. (XII. 14.)
28. A Mérlegben kimutatott eszközök és források két évenkénti leltározásáról 23/2008. (IX. 25.)
29. Mezőőri szolgálat felállításáról 20/2008. (VI. 26.)
30. A helyi népszavazásról 16/2014. (XI. 27.)
31. Szajol község parkolási rendjéről 12/2009. (V. 28.)
32. A partnerségi egyeztetés szabályairól 8/2017. (III. 29.)
33. A Szajoli Piac működéséről 16/2019. (XI. 28.)
34. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 8/2014. (VII. 3.)
35. SZMSZ Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei 13/2014. (XI. 27.)
36. Szajol község szociális ellátási és szolgáltatási rendjéről 13/2022. (XII. 15.)
37. Talajterhelési díj helyi szabályairól 12/2013. (IX. 25.)
38. Szajol község településképének védelméről 15/2018. (VIII. 6.)
39. A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről 6/2014. (V. 29.)
40. A természetben nyújtott szociális célú tüzifa támogatás jogosultsági feltételeiről 10/2022. (X. 12.)
41. Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 16/2011. (XII. 13.)
42. A közüzemi víz és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról 19/2011. (XII. 15.)
43. 2021. évi költségvetésről 4/2021. (II. 15.)
44. 2022. évi költségvetésről 1/2022. (II. 15.)
45. 2021. évi zárszámadás 4/2022. (V. 26.)