Hatályos rendeletek

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

HATÁLYOS  ÖNKORMÁNYZATI  RENDELETEI 

2022. január 1.

A dokumentumok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader program innen letölthető

 

1. Az Önkormányzat által adományozható elismerésekről 21/2018. (X. 25.)
2. Az önkormányzati adóügyek elektronikus úton történő intézésének eljárási szabályairól 8/2018. (IV. 26.)
3. Államháztartáson kívüli források átadása, átvétele 13/2021. (IX. 16.)
4. Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó díjak mértékéről (külső helyszíni esküvő) 12/2017. (V. 29.)
5.  Belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv által érintett helyi rendeletek módosításáról 19/2009. (IX. 24.)
6. Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról 16/2013. (XI. 12.)
7. A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről 13/2005. (X. 27.)
8. Az Első lakáshoz jutók támogatásáról támogatása 15/2020. (IX. 30.)
9. lakás és nem lakás céljára szolgáló építmények építményadójáról 20/2017. (XI. 30.)
10. Szajoli építési szabályzat és szabályozási terv megállapításáról 17/2003. (XII. 11.)
11. Az alkalmazandó étkezési térítési díjakról 11/2021. (VII. 21.)
12. Az alkalmazandó szociális étkezési térítési díjakról 7/2011. (III. 31.)
13. helyettes szülői ellátás kistérségi szinten történő biztosításáról 7/2008. (II. 14.)
14. Helyi iparűzési adóról EGYSÉGES 6/2017. (III. 29.)
15. hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről 13/2008. (IV. 24.)
16. A szajoli Holt-Tisza védelméről és a vízgazdálkodási tevékenységről 18/2014. (XII. 18.)
17. Szajol község jelképeiről és használatának rendjéről 15/2014.(XI. 27.)
18. Települési képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről 17/2019. (XI. 28.)
19. kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól 9/2017. (III. 29.)
20. Költségvetési és zárszámadási rendeletek kötelező tartalmáról és mellékleteiről 4/2010. (III. 18.)
21. környezet, valamint a táji-természeti és művi értékek helyi védelméről 33/2008. (XII. 18.)
22. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról 20/2019. (XI. 28.)
23. Az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatású célú használatával kapcsolatos egyes feltételekről 16/2015. (IX. 24.)
24. közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás Szabályairól 7/2013. (IV. 25.)
25. közterületek használatának szabályairól 1/2019. (I. 23.)
26. Szajol községben szervezett köztisztasági szolgáltatás Igénybevételéről 4/2017. (II. 15.)
27. Önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról 27/2006. (XII. 14.)
28. A Mérlegben kimutatott eszközök és források két évenkénti leltározásáról 23/2008. (IX. 25.)
29. Mezőőri szolgálat felállításáról 20/2008. (VI. 26.)
30. A helyi népszavazásról 16/2014. (XI. 27.)
31. Szajol község parkolási rendjéről 12/2009. (V. 28.)
32. partnerségi egyeztetés szabályairól 8/2017. (III. 29.)
33. Szajoli Piac működéséről EGYSÉGES 16/2019. (XI. 28.)
34. Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 8/2004. (III. 25.)
35. Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás keretében biztosított szolgáltatás térítési díjának megállapításáról 16/2006. (IX. 21.)
36. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 8/2014. (VII. 3.)
37. SZMSZ EGYSÉGES 13/2014. (XI. 27.)
38. Szajol község szociális ellátási rendjéről 6/2021. (V. 10.)
39. Talajterhelési díj helyi szabályairól 12/2013. (IX. 25.)
40. Szajol község településképének védelméről 15/2018. (VIII. 6.)
41. A helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről 6/2014. (VII. 3.)
42. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről 15/2021. (X. 19.)
43. Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 16/2011. (XII. 13.)
44. Közüzemi víz és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról 19/2011. (XII. 15.)
45. 2016. évi KÖLTSÉGVETÉSRŐL 1/2016. (II. 11.)
46. 2016. évi zárszámadásról 10/2017. (V. 29.)
47. 2017. évi költségvetésről 3/2017. (II. 15.)
48. 2017. évi zárszámadásról 11/2018. (V. 30.)
49. 2018. évi költségvetésről 6/2018. (III. 14.)
50. 2018. évi zárszámadásról 7/2019. (V.22)
51. 2019. évi költségvetésről 2/2019. (II. 14)

52.     2020. évi költségvetésről  2/2020. (III. 12.)

53.     2019. évi zárszámadásról 10/2020. (VII. 2.)

54.    4. Rend. 2021. évi költségvetés 4/2021. (II. 15.)

55.    2020. évi zárszámadás 7/2021 (V.13.)