Határozatok

Képviselő Testületi Határozatok 2024

Képviselő Testületi Határozatok 2023

Képviselő Testületi Határozatok 2022

1. Hat. napirend elfogadása

2. Hat. polgármester illetménye, költségtérítése

3. Hat. óvoda nyári zárva tartás

4. Hat. 596_14 hrsz. értékesítés Szabó Norbert

5. Hat. Szolnok katonai repülőtér zajgátló védőövezet kijelölés vélemény

6. Hat. napirend elfogadása

7. Hat. Köpcse pályázat

8. Hat. energetikai pályázat

9. Hat. kistérség tagdíj

10. Hat. napirend elfogadása

11. Hat. stabilitási

12. Hat. polgármester 2022. évi szabadság

12. Hat. mell. polgármester 2022. évi szabadság

13. Hat. kistérség Rákóczifalva megállapodása

14. Hat. napirend elfogadása

15. Hat. közbeszerz. terv 2022

15. Hat. mell. Közbeszerz. terv 2022.

16. Hat. SZSZB tagok 2022. országgyűlési képv.

17. Hat. közművelődési

18. Hat. könyvtári

19. Hat. piac nagyobb üzlethelyiség bérlet

20. Hat. lakáscélú

21. Hat. lakáscélú

22. Hat. lakáscélú

23. Hat. lakáscélú

24. Hat. lakáscélú

25. Hat. lakáscélú

26. Hat. lakáscélú

27. Hat. lakáscélú

28. Hat. lakáscélú

29. Hat. lakáscélú

30. Hat. lakáscélú

31. Hat. lakáscélú

32. Hat. napirend elfogadása

33. Hat. óvodai beiratkozás

34. Hat. mell. Könyvtár SZMSZ

34. Hat. Könyvtár SZMSZ

 

Képviselő Testületi Határozatok 2021

1. Hat. napirend elfogadása

3. Hat. mell. TRV Zrt. 2020. évi beszámoló

2. Hat. óvodavezető megbízása

5. Hat. Alcsi Holt-Tisza Kódex

4. Hat. I. Körzet praxisjog nyilatkozat

3. Hat. TRV Zrt. 2020. évi beszámoló

6. Hat. mell. SZKTT HSZK Család és Gyermekjóléti Központ beszámoló

6. Hat. SZKTT HSZK Család és Gyermekjóléti Központ beszámoló

7. Hat. bölcsőde közbeszerzés eredmény

8. Hat. napirend elfogadása

9. Hat. kistérség Társ. megáll. mód.

10. Hat. tűzifa pályázat benyújtása

11. Hat. építményadó szándéknyilatkozat

12. Hat. intézményi étkeztetés

12. Hat. mell. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2

Képviselő Testületi Határozatok 2020

1. Hat. napirend elfogadása

2. Hat. 2020. évi költségvetés elnapolása

3. Hat. közbeszerz. terv 2020

3. Hat. mell. Közbeszerz. terv 2020.

4. Hat. mell. pm szabadság ütemterv

4. Hat. pm szabadság

5. Hat. óvoda nyári zárva tartás

6. Hat. könyvtár Alapító okirat

6. Hat. mell. Alapító okirat egységes szerkezetben

6. Hat. mell. Módosító alapító okirat

7. Hat. kistérség Rákóczifalva-részletfiz.

8. Hat. kistérség Tiszavárkony-tartozás

9. Hat. Holt-Tisza horgászturizmus közbeszerz. kiírás elnapolása

10. Hat. vásárlás Lajkó Attila

11. Hat. vásárlás Kiss Károly

Hatályos SZMSZ

13. Hat. stabilitási tv

14. Hat. Gazdasági Program és Fejl. Terv 2020-2024.

12. Hat. napirend elfogadása

14. Hat. mell. Gazdasági Program és Fejl.- Terv 2020-2024

15. Hat. óvodai beiratkozás

16. Hat. könyvtári

16. Hat. mell. Beszámoló 2019. évi könyvtári

16. Hat. mell. Munkaterv 2020. évi könyvtári

17. Hat. közművelődési

17. Hat. mell. 2019. évi közművbeszámoló

17. Hat. mell. 2020. évi közművmunkaterv

17. Hat. mell. 2020.évi szolgáltatási terv

18. Hat. küldetésnyilatkozat

21. Hat. kistérség téritési díj rendelet 2020.

18. Hat. mell. Küldetésnyilatkozat

19. Hat. belső ellenőrzés

19. Hat. mell. 2019. évi belső ellenőri összefoglaló jelentés

20. Hat. iskola átszervezésével kapcs. döntés

22. Hat. Szivárványvirág Szoc. Szöv. belépés

24. Hat. napirend elfogadása

25. Hat. veszélyhelyzeti tájékoztató

26. Hat. óvodavezető vezetői pótlékára

29. Hat. vásárlás Mladoneczki Zoltán

28. Hat. telekommunikációs bázisállomások bérlet

27. Hat. 2019. évi gyermekvéd. és gy.jóléti beszámoló

30. Hat. piac nagyobb üzlethelyiség bérlet

31. Hat. piac kisebb üzlethelyiség bérlet

33. Hat. szoc. tüzifa pályázat beadás

32. Hat. napirend elfogadása

34. Hat. TRV GFT IV

35. Hat. TRV GFT SZV

36. Határozat vásárlás Földesi Krisztián István és neje

37. Határozat vásárlás Hubai Krisztián és neje

38. Határozat vásárlás Szabó János és neje ELUTASÍTÓ

39. Hat. piac nagyobb üzlethelyiség bérlet elutasítás

Hat. jav. Könyvtár Alapító Okirat

Hat. jav. Könyvtár SZMSZ

Hat. jav. óvoda létszám 20% túllépés

41. Hat. étkeztetés

40. Hat. napirend elfogadása

42. Hat. Szolnok szennyvíz agglomerációval kapcs.

43. Hat. Sléder Molnár Tibor és neje

45. Hat. Könyvtár Alapító okirat

44. Hat. napirend elfogadása

46. Hat. Könyvtár SZMSZ

45. Hat. mell. SZAJOL Módosító okirat (1)

45. Hat. mell. SZAJOL Alapító okirat egységes szerkezetben (1)

47. Hat. óvoda létszám 20% túllépés

46. Hat. mell. Könyvtár SZMSZ

48. Hat. vásárlás Lajkó Pál és neje kivonat

49. Hat. piac nagyobb üzlethelyiség bérlet

Képviselő Testületi Határozatok 2019

1. Hat. napirend elfogadása
2. Hat. bérrendezési alap pály.
3. Hat. óvoda igazgatói pályázati kiírás
4. Hat. óvoda eredménytelen
5. Hat. óvoda ajánlattevésre felkértek
6. Hat. építményadó felülvizsg
7. Hat. napirend elfogadása
8. Hat. jav. stabilitási tv
9. Hat. közbeszerz. terv 2019
9. Hat. mell. Közbeszerz. terv 2019.
10. Hat. mell. pm szabadság ütemterv
10. Hat. pm szabadság
11. Hat. óvoda nyári zárva tartás
12. Hat. mell. Közbeszerzési terv 2019. év
13. Hat. térítési díj véleményezés
14. Hat. vásárlás Marosán Erik
15. Hat. vásárlás Balogh Krisztina és Varga Krisztián
16. Hat. vásárlás Andó Tibor
17. Hat. vásárlás Serétes Balázs és Cseh Anikó
18. Hat. napirend elfogadása
19. Hat. piac eredmény megállapítás
20. Hat. óvoda közbeszerzési kiírás
21. Hat. óvodai beiratkozás
22. Hat. térítési díj véleményezés SZKTT
23. Hat. napirend elfogadása
24. Hat. 372-12 hrsz. értékesítésre kijelölés
25. Hat. könyvtári
26. Hat. közművelődési
27. Hat. könyvtár zárva tartás
28. Hat. óvoda igazgatói pályázati kiírás
29. Hat. mell. Óvoda Házirend

Képviselő Testületi Határozatok 2018

1. Hat. napirend elfogadása
1. Rend. SZMSZ mód.
2. Hat. vásárlás Sarkadi Gábor és Sarkadi Diána
3. Hat. vásárlás Bontovics Ferenc és Sándor Petra
4. Hat. napirend elfogadása
5. Hat. 2018. évi költségvetés elnapolása
6. Hat. Soros tervvel kapcs. döntés
7. Hat. törvényességi felhív. kapcs. településképi rend.
8. Hat. Településképi Arc. Kézikönyv elfogadása
8. Hat. mell. Településképi Arculati Kézikönyv
9. Hat. pm szabadság
9. Hat. mell. pm szabadság ütemterv
10. Hat. SZSZB tagok 2018 országgyűlési képv.
11. Hat. óvoda nyári zárva tartás
12. Hat. Kölcsey úti pavilon hasznosítás
13. Hat. vásárlás Bodnár Tibor
14. Hat. vásárlás Nagy Andrea és Hatvani Attila
15. Hat. vásárlás Gazsi Katalin
16. Hat. vásárlás Gulyás Zoltán Ádám
17. Hat. pm. szavazásból nem zárja ki
18. Hat. vásárlás Szöllősi Máté
19. Hat. vásárlás Zelei Balázs és Zeleiné Ágnes
21. Hat. napirend elfogadása
22. Hat. stabilitási tv.
23. Hat. 2018. évi közbeszerzési terv
23. Hat. mell. Közbeszerz. terv 2018.
24. Hat. közösségi ház igazgató pályázat kiírása
25. Hat. óvodai beiratkozás
26. Hat. kistérség Társ. megáll. mód.
27. Hat. kistérség térítési díj véleményezés
28. Hat. vásárlás Mezei László és Mezeiné
45. Hat. napirend elfogadása
46. Hat. belső ellenőrzés
46. Hat. mell. belső ellenőri összefoglaló jelentés 2017.
47. Hat. eredménytelen orvosi eszköz beszerz.
48. Hat. ajánlattevők óvoda
49. Hat. ajánlattevők orvosi eszköz
50. Hat. szakértői bizottság megválasztása
51. Hat. Labdarúgó Klub pályázat
52. Hat. gyámhat. beszámoló 2017.
52. Hat. mell. gyámhat. beszámoló 2017.
53. Hat. 931-24 hrsz ingatlan értékesítése Cecei Márta
54. Hat. Díszpolgári címmel kapcs. döntés
55. Hat. vásárlás Csernyánszki András és Gál Renáta
58. Hat. napirend elfogadása
59. Hat. könyvtár intézményvez. kinevezés
60. Hat. 079-39 hrsz. értékesítésre kijelölés
61. Hat. munkaterv 2018. II.félév
62. Hat. közbeszerzés óvoda bővítés
63. Hat. szoc. tüzifa pályázat
64. Hat. közbeszerzés egyéb orvosi eszközök
65. Hat. Településképi Arc. Kézikönyv elfogadása
66. Hat. napirend elfogadása
67. Hat. TRV Zrt. gördülő fejlesztési terv
67. Hat. mell. GFT_FELÚJÍTÁS_2019-2033_SZAJ-IV
67. Hat. mell. GFT_FELÚJÍTÁS_2019-2033_SZAJ-SZV
68. Hat. központi orvosi ügyelet
69. Hat. belterületi ingatlanok bérbeadása Szatmári Sándor
70. Hat. napirend elfogadása
71. Hat. Óvoda közbeszerz. eredménytelen
71. Hat. mell. Összegezés – Óvoda – eredménytelen
72. Hat. Kovács Károly kizárása szavazásból
73. Hat. Kovács Károly méltatlansági ügye 74. Hat. napirend elfogadása
75. Hat. óvoda létszám 20% túllépés
76. Hat. árusító pavilon döntés elhalasztás
77. Hat. 079-39 hrsz ing. kapcs. Kővári Tamás Turai József
79. Hat. napirend elfogadása
80. Hat. I. Háziorvos Szolg. eü. ellátás
81. Hat. napirend elfogadása
82. Hat. ajánlattevők óvoda
83. Hat. eü. szerz. Kapásné Dr. Kardos Adél
83. Hat. mell. eü. szerz. MÓD. Kapásné Dr. Kardos Adél
84. Hat. központi orvosi ügyelet
85. Hat. Kölcsey út 45. elárusító helység bérbeadása
86. Hat. Filadelfia Evangélikus Egyházközséggel kapcs.
87. Hat. zajvédő fal kiép. kezd.
88. Hat. Alma Mater Szoc. Szöv. belépés
89. Hat. Vidékvilág Szoc. Szöv. belépés
90. Hat. napirend elfogadása
91. Hat. óvoda közbeszerz. kiírás
91. Hat. mell. közbeszerzési terv 2018. év – óvoda (1)
92. Hat. piac ajánlattételre kiválasztottak
93, Hat. óvodavezető megbízására
94. Hat. napirend elfogadása
95. Hat. óvoda igazgatói pályázati kiírás
96. Hat. EFOP felelősségi rend
97. Hat. szándéknyilatkozat 372-27-47 hrsz. ingatlanok
100. Hat. étkeztetés Alcsi-Food Kft.
101. Hat. könyvtár zárva tartás
102. Hat. Kistérség Rákóczifalva részletfiz.
103. hat. Kistérségi Társulási megáll. mód.
104. Hat. 372-27-47 hrsz ingatlan értékesítése Dr. Cserni
105. Hat. lejárt határozatok nyilvántartása
106. Hat. munkaterv 2019. I. félév

 

Képviselő Testületi Határozatok 2017

1. Hat. NHSZ közszolg. szerz. 2017.
1. Hat. mell. NHSZ közszolg. szerz. 2017.
2. Hat. pm szabadság
2. Hat. melléklete pm. szabadság
14. Hat. pm szabadság MÓD.
14. Hat. melléklete pm. szabadság MÓD.
15. Hat. óvodai beiratkozás
16. Hat. MARTFŰ Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben
16. Hat. mell. Agenda pályázatház-Egyuttmukodesi_megallapodas_Efop152_konzorcium
16. Hat. mell. MARTFŰ EFOP-1 5 2 Konzorciumi Együttműködési Megállapodás_(támogatási_kérelem_benyújtására)
17. Hat. Holt-Tisza part adásvétel 048-3 hrsz Lajkó Zné és Németh Fné
18. Hat. napelempark
19. Hat. első lakáshoz jutó Hegedüs Brigitta
20. Hat. első lakáshoz jutó Simon-Hegedüs Renáta
21. Hat. iskola igazgató pály. véleményezése
22. Hat. Települési Arculati Kézikönyv
23. Hat. Energiamegtakarítási Intézkedési Terv
24. Hat. napelempark
25. Hat. 662A hrsz. Kölcsey út 27. nem megvásárlás
26. Hat. kitüntető díj
27. Hat. belső ellenörzés
27. Hat. mell. belső ellenőrzés Összefoglaló jelentés
28. Hat. PH SZMSZ
28. Hat. mell. PH SZMSZ
29. Hat. ingatlan Papp Pékség
30. Hat. 2016. évi gyámhat. es Gyejo beszámoló
31. Hat. díszpolgári cim id. Hegedűs Ferenc
32. Hat. első lakashoz jutó tam. Mikita István
33. Hat. ingatlan vásárlás Papp Pékség
34. Hat. ingatlan nem eladás VPP
35. Hat. munkaterv 2017. II.félév
36. Hat. vásárlás Kovács Krisztián
37. Hat. vásárlás Homoki Tamás
38. Hat. vásárlás Nagy Roland és Nagy Ildikó
39. Hat. vásárlás Vida Ferenc és Vincze Dorottya
40. Hat.TOP pályázat helyi identitás
41. Hat. területvásárlás NEFAG
41. Hat. mell. 946-4 hrsz NEFAG terület
42. Hat. Lada Niva eladás
43. Hat. szoc. tüzifa 2017
44. Hat. hulladék SZTHT tagönkormányzatok
45. Hat. DIGI bérleti szerződés
45. Hat mell. DIGI Szerződés-TERVEZET
46. Hat. fogorvosi szolgáltatás
47. Hat. szándéknyilatkozat Dr. Fehér Mónika fogorvos
51. Hat. napirend elfogadása
52. Hat. Közbeszerzési szabályzat
52. Hat. mell. Közbeszerzési szabályzat
53. Hat. HEP Esélyegyenl. program felülvizsg.
54. Hat. óvoda létszám 20% túllépés
55. Hat. vásárlás Hamar Zoltán
56. Hat. vásárlás Kiszely Tamás és Kiszely Gréta
57. Hat. nyílt szavazás
58. Hat. Az év vállalkozója Széki Vegyesbolt Kft.
59. Hat. napirend elfogadása
60. Hat. első lakáshoz jutók tám. növelés
61. Hat. Polgárőr tám. autó vásárlás
62. Hat. Közbeszerz. Bíráló Biz. tagja
63. Hat. ajánlattevők orvosi rendelő
64. Hat. TRV Bérl.-üz. szerz. kieg.64. Hat. mell. közkifolyók.xls
64. Hat. mell. TRV Bérl.-üz. szerz. kieg.65. Hat. vásárlás Lajkó Péter és Lajkóné kivonat
66. Hat. napirend elfogadása
67. Hat. közbeszerzés kiírása orvosi rendelő
68. Hat. ajánlattevők piac építés
69. Hat. közbeszerz. terv mód. 2017
69. Hat. mell. közbeszerz. terv mód. 2017.

Képviselő Testületi Határozatok 2016

1. Hat. SZTHT Rákócziújfalu csatlakozás

2. Hat. óvoda igazgatói pályázati kiírás

3. Hat. óvodavezető megbízására

4. Hat. kistérség településeknek térítési díj mód.

5. Hat. Bem apó úti ingatlanok megvásárlása

6. Hat. Fellebbezés 2016 Marton Zsófia

7. Hat. stabilitási tv.

8. Hat. közbeszerzési terv 2016

8. Hat. mell. közbeszerzési terv 2016

9. Hat. Rendőrség támogatása

10. Hat. Polg.véd. Szöv. támogatása

11. Hat. óvoda nyári zárva tartás

12. Hat. betelepítési kvóta

13. Hat. övezeti besorolás 073.8 hrsz. Kun Gábor

14. Hat. övezeti besorolás Rózsák tere 4. Polyák Lajos Istvá

15. Hat. Honvéd út 21. ingatlan megvásárlása

16. Hat. orvosi rendelő pályázat

17. Hat. polgármester szabadság

17. Hat. polgármester szabadság mell.

18. Hat. ingatlanok értékesítése

19. Hat. óvodai beiratkozás

20. Hat. Magony Zsoltné és társai ingatlan felajánl.

21. Hat. vásárlás Nagy Renáta

22. Hat. vásárlás Szűcs-Novák és Szűcs

23. Hat. vásárlás Tóth és Tóthné

24. Hat. vásárlás Majzik Tünde

25. Hat. piac pály.

26. Hat. ingatlan előszerződés jóváhagyása

26. Hat. mell. előszerz. ÜRES Kapásné Dr. Kardos Adél

27. Hat. letelepedési tám. megáll.

27. Hat. mell. megállapodás Kapásné Dr. Kardos Adél

28. Hat. Bem apó úti ingatlanok értékesítése

29. Hat. ökoiskola

30. Hat. bizottság külsős tagja

31. Hat. közterület név mód. RÓZSA

32. Hat. kegyeleti keretmegállapodás

32. Hat. mell. kegyeleti keretmegállapodás

33. Hat. óvoda igazgató pály. eredménytelenségéről

34. Hat. kitüntető díj

35. Hat. Bem apó út 13. értékesítése

36. Hat. Bem apó út 17. értékesítése

37. Hat. vásárlás Libor Zoltán

38. Hat. belső ellenőrzés

38. Hat. mell. belső ellenőri összefoglaló jelentés 2015.

39. Hat. kistérségi térítési díj mód.

40. Hat. gyámhatósági beszámoló 2015

42. Hat. erdősáv 044-62 sok tulajdonos

43. Hat. Holt-Tisza-part 048-3 Lajkóné, Némethné

44. Hat. munkaterv 2016. II.félév

45. Hat. Z-13-2016. határozat hatályon kívül helyezése

46. Hat. Z-14-2016. határozat hatályon kívül helyezése

47. Hat. díszpolgári cím Lengyel István

48. Hat. Honvéd út 21. Bérbeadása

48. Hat. mell. Honvéd út 21. Bérleti szerződés

49. Hat. első lakáshoz jutók vásárlás Rozsnyai kivonat

50. Hat. első lakáshoz jutók vásárlás Gál Andrea kivonat

51. Hat. rendőrkapitány kinevezésének tám.

52. Hat. törvényességi felhív. kapcs. Z.

53. Hat. Honvéd út 21. Bérbeadás mód.
Bérleti szerződés mód. Honvéd út 21.

54. Hat. tüzifa pály.

55. Hat. ASP pály.

56. Hat. SZSZB tagok 2016 népszavazás

57. Hat. óvoda létszám 20% túllépés

58. Hat. óvodavezetői megbízás visszavonása

59. Hat. óvodavezető megbízás

60. Hat. óvoda igazgatói pályázati kiírás

61. Hat. Kölcsey út 30. bérbeadás GODÓ Panzió Bt.

61. Hat. mell. HELYISÉG BÉRLETI SZERZŐDÉS Godó Panzió

62. Hat. vásárlás Markót Bence

63. Hat. vásárlás Kovács Péter- Seres Beatrix

64. Hat. TRV Zrt. gördülő fejlesztési ter

64. Hat. TRV Zrt. gördülő fejl. terv

64. Hat. TRV Zrt. gördülő fejlesztési terv

GFT. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESÍTÉS SZV Szajol

GFT. BERUHÁZÁSOK Szajol víz

GFT. FELÚJÍTÁS ÖSSZESÍTŐ SZV Szajol

GFT. FELÚJÍTÁS Szajol víz

SZAJOL GFT

65. Hat. első lakáshoz jutók tám. növelés

66. Hat. birkózók Sportcsarnok használat

66. Hat. mell. Használati megáll. birkózók

67. Hat. Bem apó út 15. értékesítése

68. Hat. vásárlás Hajdu Hajnalka

69. Hat. vásárlás Kapásné dr. Kardos Adél

70. Hat. vásárlás Szabó Tibor és felesége

71. Hat. kistérség Társulási Megáll. mód.

72. Hat. ISKOLA átadás

72. Hat. iskola átadással kapcs.

1. sz. melléklet Átadásra kerülő ingatlanok, ingatlanrészek

4. sz. melléklet Gépjárművek listája.

5. sz. melléklet Mobiltelefon előfizetések nyilvántartása.

6. sz. melléklet Humánpolitikai és humánerőforrás gazdálkodá

7. sz. melléklet Az átadásra kerülő feladatokhoz kapcs. köt.

8. sz. melléklet Átadásra kerülő követelések nyilvántartása

9. sz. melléklet Az átadásra kerülő peres ügyek jegyzéke

10. sz. melléklet Átadásra kerülő pályázatok (2)

Kimutatás közfoglalkoztatottak alkalmazásáról (1)

Megállapodás

Vagyonkezelési szerződés

73. Hat. Belső ellenőrzés

2017 évi belső ell.terv.

Szajol 2017. évesbelső ell. terv

74. Hat. Honvéd út 21. szerződés jóváhagyása

75. Hat. Kölcsey út 30. bérbeadás GODÓ Panzió Bt.

75. Hat. mell. HELYISÉG BÉRLETI SZERZŐDÉS Godó Panzió

76. Hat. Mikszáth út 2. értékesítése

77. Hat. óvoda igazgató megbízására

78. Hat. Alcsi-Food Kft. intézményi étk.

79. Hat. lejárt határozatok nyilvántartása

80. Hat. Sportcsarnok zárva tartás

81. Hat. munkaterv 2017. I. félév

82-85. Hat. Erdő 044-62

82. Hat. erdő Kelemen Béláné

83. Hat. erdő Szekeres Jánosné

84. Hat. erdő Tóth Orbánné

85. Hat. erdő Hajzlenszky István

Képviselő Testületi Határozatok 2015

1. Hat. óvoda igazgatói pályázati kiírás

2. Hat. óvodavezető megbízására

3. Hat. stabilitási

4. Hat. Gazdasági Program 2015-2019.4. Hat. mell. Gazdasági Program 2015-2019
5. Hat. közbeszerzési terv 20155. Hat. mell. közbeszerzési terv 2015

6. Hat. Rendőrség támogatása

7. Hat. Polg.véd. Szöv. támogatása

8. Hat. Kistérség térítési díj

9. Hat. SZASZR Önkorm. Társ. Megáll. mód.

10. Hat. óvodai beíratkozás

11. Hat. óvoda nyári zárva tartás

12. Hat. Harmónia közszolg. szerz..12. Hat. mell. Harmónia közszolg. szerz.

13. Hat. Lajkó András földter. bérbeadás

14. Hat. polgármester 2015. évi szabadság14. Hat. mell. szabadság

15. Hat. hull. száll. közbeszerz. megindításáról

16. Hat. SZASZR kezességvállalás

17. Hat. sportkoncepció elfogadása17. Hat. mell. Sportkoncepció 2015
18. Hat. Települési Értéktár Bizottság18. Hat. mell. Települési Értéktár Bizottság SZMSZ

19. Hat. I. Háziorvosi Szolg.

20. Hat. TRV bérleti díj20. Hat. mell. TRV bérleti díj.

21. Hat. Fő út felújít. közbeszerz. eredménye

23. Hat. belső ellenőrzés23. Hat. mell. belső ellenőrz. összefoglaló jelentés (3)

24. Hat. iskola eü. ellátás

25. Hat. Lajkó András földbérlet

26. Hat. óvoda igazgató megbízására

27. Hat. központi orvosi ügyelet27. Hat. 1. melléklete27. Hat. 2. melléklete
28. Hat. PH alapító okiratSzajol PH alapító okiratSzajol PH módosító okirat
29. Hat. óvoda alapító okiratSzajol óvoda alapító okiratSzajol óvoda módosító okirat
30. Hat. könyvtár alapító okiratSzajol Könyvtár alapító okiratSzajol Könyvtár módosító okirat
31. Hat. PH SZMSZPH SZMSZ
32. Hat. Könyvtár SZMSZKönyvtár SZMSZ

33. Hat. könyvtár bérleti díj

34. Hat. iskola üzemeltetés

35. Hat. ÁROP esélyegyenlőség

36. Hat. 2014. évi gyámhat. és Gyejó beszámoló

37. Hat. Mátyás kir. út 2. bérlet

38. Hat. kitüntető díj

39. Hat. TRV beszámoló elfogadása

40. Hat. Tiszapüspöki víziközmű vagyon átadás

41. Hat. HEP Esélyegyenl. program

42. Hat. munkaterv 2015. II.félév

44. Hat. díszpolgári cím Wesniczky Antal

45. Hat. Bordásné szeméttelep

46. Hat. Németné Holt-Tisza-part

47. Hat. erdősáv Holt-Tisza-part

48. Hat. Kovács Pál első lakáshoz jutó tám.

49. Hat. szándéknyilatkozat Dr. Kardos Adél

50. Hat. kölcsön háziorvoskölcsön szerz.testületi mell.

51. Hat. első lakás vásárlás Pető Dávid

52. Hat. első lakás vásárlás Tóth Zoltán

53. Hat. első lakás vásárlás Nagy Zoltán

54. Hat. első lakás vásárlás Dér Anita

55. Hat. Bordásné szeméttelep mód.

56. Hat. tüzifa pályázat

58. Hat. kezességvállalás SZASZR

59. Hat. Martfű csatlakozás SZASZR

60. Hat. Magyar Telekom bérlet

60. Hat. mell. Magyar Telekom Bérleti szerződés újrakötés (2

61. Hat. óvoda létszám 20% túllépés

62. Hat. első lakás vásárlás Molnár Gábor

63. Hat. erdősáv 044-62 sok tulajdonos

64. Hat. Holt-Tisza-part 048-3 Lajkóné, Némethné

65. Hat. Az év vállalkozója TÓTH és TÁRSA

66. Hat. Ökoterápia Bt. felmondás I.Háziorvosi Szolg.

67. Hat. Szakál Bt. mód. I.Háziorvosi Szolg.

68. Hat. családsegítő szolgálat felülvizsg.

69. Hat. Óvoda Házirend

69. Hat. mell. Óvoda Házirend

70. Hat. központi orvosi ügyeleti ellátási szerz.70. Hat. mell. ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS központi orvosi ügyelet
71. Hat. előszerződés Dr. Kardos Adél71. Hat. mell. Előszerződés Dr. Kardos Adél

72. Hat. első lakáshoz jutó Dudásné Havrilla Valéria

73. Hat. eü. szerz. felmondás Szajoli Háziorvosi Kft.73. Hat. mell. eü. ellátási szerz. megszünt. Szajoli Háziorv
74. Hat. eü. szerz. Kapásné Dr. Kardos Adél74. Hat. mell. eü. ellátási szerződés Kapásné Dr. Kardos Adél74. Hat. mell. Használati szerződés74. Hat. mell. utcajegyzék
75. Hat. 2016. évi koncepció75. Hat. mellékletei
76. Hat. 2016. évi belső ell.terv76. Hat. mell. 2016. évi belső ell. terv
77. Hat. Óvoda SZMSZ77. Hat. mell. Óvoda SZMSZ

78. Hat. családsegítő szolgálat felülvizsg.

79. Hat. Sportcsarnok téli szünet

80. Hat. teherautó vásárlás

81. Hat. kistérség Társ. Megáll. mód.

82. Hat. intézményi étk. Alcsi-Food Kft.

83. Hat. iskola eü.

84. Hat. lejárt határozatok nyilvántartása

85. Hat. munkaterv 2016. I. félév

86. Hat. II. sz. háziorvosi szolgálat támogatása86. Hat. mell. Támogatási szerződés

Képviselő Testületi Határozatok 2014

1. Hat. stabilitási tv

2. Hat. óvoda nyari zarva tartas

3. Hat. Kisterseg Társ. Megáll. mód

4. Hat. közbeszerzesi terv 20144. Hat. mell. közbeszerzesi terv 2014
5. Hat. KTZVE csatlakozási szándeknyilatkozat5. Hat. mell. KTZVE Nyilatkozat a csatlakozásról 2014

6. Hat. óvoda felújítas palyazat

7. Hat. TRV berleti díj

8. Hat. belterületi ingatlanok berbeadása

9. Hat. KEOP-1.1.1-19. Hat. mell. KEOP Támogatási szerződes9. Hat. mell. MT_Szolnok_KEOP-1.1

10. Hat. SZSZB tagok 2014 valasztas

11. Hat. óvodai beíratkozas

12. Hat. óvoda továbbkepz. program elnapolás

13. Hat. belterületi ingatlanok berbeadása Surányi Anita

14. Hat. Kölcsey út 30. lakás berbeadás Gazsi Katalin

15. Hat. Kölcsey út 30. GODÓ Panzió Bt. berbeadása

16. Hat. hull. szall. Remondis

17. Hat. belső ellenőrzes tapasztalatai17. Hat. mell. belső ell. összefoglaló jelentes

18. Hat. Kisterseg Társ. Megáll. mód

19. Hat. óvoda továbbkepzesi program

20. Hat. Rendőrseg támogatása

21. Hat. Polg.ved. Szöv. támogatása

22. Hat. kitüntető díj

23. Hat. Ady E. út 27. övezeti besorolasa

24. Hat. Bűnmegelőzesi Koncepció24. Hat. mell. Bűnmegelőzesi koncepció

25. Hat. kemenyseprőipari szolg

26. Hat. 2013 evi gyámhat. es Gyejó beszámoló elfogad26. Hat. mell. 2013. evigyámhat. es Gyejó beszámoló

27. Hat. Díszpolgari címet nem adomanyoz

28. Hat. munkaterv 2014. II.felev

29. Hat. pálinkafőzde Fő út 6. alaprajz mód

29. Hat. mell. palinkafőzde Fő út 6. alaprajz

30. Hat. közbeszerz. gyermeketk30. Hat. mell. közbeszerz. gyermeketk

31. Hat. honlap

32. Hat. Helyi Választási Bizottság tagjai

33. Hat. kistérsegi társ megáll mód

34. Hat. Alcsi-Food közbesz elj eredmény

35. Hat. TRV Zrt. gördülő fejlesztési terv35. Hat. mell Szajol gördülő fejlesztési terv

 

37. Hat. óvoda létszám 20% túllépés

38. Hat. mell OVODA. HÁZIREND38. Hat. Ovoda. Házirend

39. Hat. Mozi épület visszavásárlás

40. Hat. 058-2 hrsz értékesités Navara

Gold Kft

41. Hat. Fő út 34A GODO Panzió Bt bérbeadása

42. Hat. tüzifa önerő

43. Hat. Polgármesteri program elfog.43. Hat. mell Polgármesteri program 2014

44. Hat. alpolgármester megválasztása

45. Hat. Bizottságok tagjai

46. Hat. polgármester illetménye, költségtéritése

47. Hat. alpolgármester tiszteletdija, költségtéritése

48. Hat. hull száll közbeszerz. eredménytelen

49. Hat. 2015 évi belső ellenőri terv49. Hat. mell 2015 évi belső ellenőri terv

50. Hat. KTZVE tagi kölcsön

51. Hat. kistérségi Társ Megáll mód

52. Hat. Klinker közbeszerzés

53. Hat. lejárt határozatok nyilvántartása

54. Hat. munkaterv 2015 I félév

55. Hat. jelzőlámpás kereszteződés költség

56. Hat. Csótó Mihály föld bérbeadása

57. Hat. belterületi ingatlanok bérbeadása Surányi Anita

Képviselő Testületi Határozatok 2013

1. Hat. Alapító okirat ISKOLA mód

1. Hat. 1. sz. mell. Alapító iskola mód

1. Hat. 2. sz. mell. Alapító okirat ÓVODA

2. Hat. Kisterseg Társ. megáll

3. Hat. Alapító Okirat PH

3. Hat. mell. Alapító okirat PH

4. Hat. PH SZMSZ

4. Hat. mell. PH SZMSZ

5. Hat. vagyongazd. terv

5. Hat. mell. Vagyongazd. terv

6. Hat. Közbeszerzesi terv 2013

6. Hat. mell. Közbeszerzesi terv 2013

7. Hat. iskola használati szerz

7. Hat. mell. iskola használati szerz

8. Hat. Óvodával kapcs. döntes

9. Hat. Szolnok-Szajol-Abony-Rakóczifalva

10. Hat. óvoda igazgatói palyazati kiíras

11. Hat. óvoda nyari szünet

12. Hat. közössegi ház int.vez.pályázat kiírása

13. Hat. Parlagfű-mentesítesi Alaphoz 2013.csatl

14. Hat. stabilitasi

15. Hat. letszámcsökk

16. Hat. VCSM rekonstrukció

16. Hat. mell. VCSM rekonstrukció.

17. Hat. VCSM szolg. szerz. megszünt

18. Hat. óvodavezeto megbízasara

19. Hat. FISH-COOP Kft

19. Hat. mell. Berleti szerz. FISH-COOP

19. Hat. mell. Megallapodas FISH-COOP

20. Hat. külso esküvo hat. hatályon kívül helyezese

21. Hat. Rendorseg támogatása

22. Hat. Közbeszerz.Szabalyzat

22. Hat. mell. Közbeszerzesi Szabályzat 2013

23. Hat. Óvoda Hazirend

23. Hat. mell. Óvoda Hazirend

24. Hat. Kisterseg Társ. Megáll.mód

25. Hat. helyettesítes Bódi Krisztina

26. Hat. mell. TRV berleti-üzemeltetesi szerz

26. Hat. TRV berleti-üzemeltetesi szerz

27. Hat. közvilágítás korszerűsítes

28. Hat. könyvtár intezmenyvez. kinevezes

29. Hat. óvodavezeto megbízasara

30. Hat. Vis maior Holt-Tisza

31. Hat. ellenorzes tapaszt

31. Hat. mell. ellenorzesek tapaszt

32. Hat. 2014. evi ktgv. koncepció

32. Hat. mell. 2014. evi konc. eloterj

33. Hat. hull.szall. közb. felhívas

33. Hat. mell. hull.szall. közb. felhívas

34. Hat. óvoda felújít. palyazat, önero

35. Hat. Járási üzemelt. megáll

35. Hat. mell. Járási üzemelt. megáll

36. Hat. iskola többletktg. Ped. Program

37. Hat. iskola többletktg. SZMSZ, Hazirend

38. Hat. mell. Tiszapüspöki Társ. megáll

38. Hat. Tiszapüspöki Társ. megáll. mód

39. Határozat Besenyszög Kisterseg

40. Hat. Ökoiskola

41. Hat. kitünteto díj

42. Hat. közterület elnevez. elhalaszt

43. Hat. rendorkapitány kinevezese

44. Hat. Kisterseg Társ. Megáll. jogszabályvált

45. Hat. Kisterseg Társ. Megáll. kp. orvosi ügyelet

46. Hat. 2012. evi gyámhat. es Gyejó beszámoló

46. Hat. melléklete

47. Hat. Települes ertektár Bizottság nem letrehozása

48. Hat. díszpolgari cím Dr. Hegedűs Miklós

49. Hat. kárterítesi igeny elbírálása Szabó József

50. Hat. Könyvtar SZMSZ

50. Hat. mell. Könyvtar SZMSZ

51. Hat. HEP Eselyegyenl. program

51. Hat. mell. HEP Eselyegyenl. program

52. Hat. mell. Tiszapüspöki Társ. megáll. mód.pdf

52. Hat. Tiszapüspöki Társulás Társ. Megáll. jogszabályvált

53. Hat. SZASZR Társ. Megáll. mód

54. Hat. mell. Tiszavirag Óvoda SZMSZ

54. Hat. Tiszavirag Óvoda SZMSZ

55. Hat. KTZVE műk. költseg fin

56. Hat. Labdarúgó Klub együttműk. megáll

57. Hat. munkaterv 2013. II.felev

58. Hat. Kölcsey út 30. berbeadás

59. Hat. hull. közbesz. eredmenytelen

60. Hat. óvoda letszám 20% túllepes

61. Hat. Kölcsey út 30. ertekesítes

63. Hat. Kisterseg Társ. Megáll. mód

64. Hat. tag delegálás intezmenyi tanácsba

65. Hat. mell. Óvoda SZMSZ

65. Hat. Óvoda SZMSZ

66. Hat. mell. Óvoda Pedagógiai Program

66. Hat. Óvoda Pedagógiai Program

67. Hat. mell. Óvoda Hazirend

67. Hat. Óvoda Hazirend

68. Hat. Hulladekszállítás

69. Hat. mell. Polgári Ved. Szövetseg Tármogatási megállapod

69. Hat. Polg.ved. Szöv. támogatása

70. Hat. Harmónia önkentes szolgálat

70. Hat. mell. MEGÁLLAPODÁS önkentes szolgálat

71. Hat. Harmónia Faluhaz

71. Hat. mell. MEGaLLAPODaS Faluhaz

72. Hat. KLK hitelfelvetelhez

73. Hat. Az ev vállalkozója Klinker Bt

74. Hat. óvodaigazgató illetmenye

75. Hat. tüzifa palyazat önero

76. Hat. Közbeszerzesi Bíráló Bizottság tagjai

77. Hat. hulladekszáll. közb. felhívás

77. Hat. mell. hulladekszáll. közbeszerz. felhívás

78. Hat. mell. Megallapodas víziközmű atruhazas

78. Hat. víziközmű atruhazas

79. Hat. mell. TRV szerzodes mód

79. Hat. TRV szerzodes mód

80. Hat. Kisterseg Társ. Megáll. mód

81. Hat. gepjármű vásárlás

82. Hat. palinkafozde Fo út 6. LEADER palyazat

83. Hat. NAPELEM LEADER palyazat

84. Hat. KLK hitel

85. Hat. KLK tamogatas

86. Hat. 2013.I-III.név beszámoló

86. Hat. 2013. I-III.nev. beszámoló

86. Hat. 1. sz. mell

86. Hat. 1a. sz. mell

86. Hat. 2. sz. mell. letszám

86. Hat. mell. előterj

86. Hat. mell. előterj. melléklete

87. Hat. 2014. evi belso ell. terv

87. Hat. mell. 2014. evi belso ell. terv

88. Hat. közterület nev mód. MALOM

89. Hat. mell. Vasutaskör Együttműk. megáll

89. Hat. Vasutaskör együttműk. megáll

90. Hat. Kisterseg Társ. Megáll. mód

91. Hat. Harmónia megáll. kulturális közfoglalk

91. Hat. mell. Harmónia Megáll. kulturális közfoglalk

92. Hat. Kölcsey út 30. berbe nem adásáról

93. Hat. Holt-Tisza part Nemeth Ferencne

94. Hat. Dankó P. út telekresz Szabó Norbert

95. Hat.. közbeszerz. eredmenytelen REMONDIS

96. Hat. lejart hatarozatok nyilvantartasa

97. Hat. Sportcsarnok berleti díj

98. Hat. Óvoda SZMSZ

99. Hat. Óvoda Pedagógiai Program

100. Hat. Kisdiákokert kulturális közfoglalk

101. Hat. KTZVE tagi kölcsön

101. Hat. mell. KTZVE Tagi kölcsön szerződes

102. Hat. mell. SZASZR Társ. Megáll. mód.pdf

102. Hat. SZASZR Társ. Megáll. mód

103. Hat. mell. TRV Szerződes kiegeszítes.pdf

103. Hat. TRV szerződes kieg

104. Hat. munkaterv 2014. I. felev

105. Hat. Alcsi-Food Kft. szerződes

106. Hat. Szabó Norbert mód