Képviselő-testület

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai

  1. Szöllősi József polgármester
  2. Bernát Julianna alpolgármester
  3. Berkesiné Csinger Gabriella
  4. Bordás Imréné
  5. Keréjártó Tibor
  6. Némethné Gerecs Judit
  7. Uracs Árpád Zoltánné

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
állandó bizottságainak összetétele

A bizottság megnevezése Elnök és tagok Státusz
Szociális, Ifjúsági és 
Kulturális Bizottság

Elnök: Némethné Gerecs Judit
Tagok: Berkesiné Csinger Gabriella
Bordás Imréné
Fejes Károlyné
Kovács Annamária

képviselő
képviselő
képviselő
külső tag
külső tag

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Elnök: Kerékjártó Tibor

Tagok: Berkesiné Csinger Gabriella
Uracs Árpád Zoltánné
Forró Márta
Kun István

képviselő

képviselő
képviselő
külső tag
külső tag