A veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri döntések

2020

1. Hat. első lakáshoz jutó támogatás

2. Hat. első lakáshoz jutó támogatás

3. Hat. Holt-Tisza kivitelező kiválasztása

4. Hat. mell. Rendőrségi beszámoló melléklete

4. Hat. mell. Rendőrségi beszámoló

4. Hat. rendőrségi beszámoló elfogadása

4. Rend. SZMSZ mód.

5. Hat. gyógyszertámogatás

5. Rend. korlátozás

6. Rend. az 5. Rend. nem lép hatályba

7. Rend. korlátozás

8. Rend. költségvetési rend. mód.

6. Hat. óvoda nyári zárva tartás mód.

7. Hat. óvodavezető megbízása

8. Hat. ingatlan Papp Pékség

9. Hat. gyógyszertámogatás

17. Rend. SZMSZ mód.

18. Rend. ei. mód.

19. Rend. vagyongazd. mód.

20. Rend. vagyongazd. mód.

10. Hat. 272-A hrsz. árusító paviloon bérbeadásra kijelölés

11. Hat. gyógyszertámogatás

12. Hat. gyógyszertámogatás

13. Hat. 060-15 hrsz. külterületi út elfogadása

14. Hat. Fő úti árusító pavilon bérbeadása

15. Hat. Könyvtár Alapító okirat

16. Hat. Könyvtár SZMSZ

17. Hat. közbeszerz. bíráló biz. tagok

18. Hat. gyógyszertámogatás

19. Hat. óvodavezető megbízása

20. Hat. 2021. évi belső ellenőrzési terv

21. Hat. 2021-2024. évi stratégiai ellenőrzési terv

21. Rend. helyi iparűzési adó mód.

22. Hat. a 15. Hat. hatályon kívül helyezése Könyvtár Alapító okirat

23. Hat. közterület elnevezése Áfor út

2021

1. Hat. bölcsőde építés ajánlattételre kiválasztottak

2. Hat. 069_28 hrsz. külterületi út értékesítésre kijelölés

3. Hat. bölcsőde építés ajánlattételre kiválasztottak végleges

4. Hat. gyógyszertámogatás

5. Hat. bölcsőde építés közbeszerzési kiírás elfogadása

6. Hat. lakáscélú tám.

7. Hat. lakáscélú tám.

8. Hat. lakáscélú tám.

9. Hat. 069_28 hrsz. értékesítés

10. Hat. lakáscélú tám.

11. Hat. lakáscélú tám.

12. Hat. lakáscélú tám.

13. Hat. lakáscélú tám.

14. Hat. polgármester 2021. évi szabadság

15. Hat. óvoda nyári zárva tartás

16. Hat. lakáscélú tám.

17. Hat. lakáscélú tám.

18. Hat. Rákóczifalva részletfizetés

19. Hat. Szolnoki Kistérség TT megállapodás mód.

20. Hat. lakáscélú tám.

21. Hat. stabilitási

1. Rend. ei. mód.

2. Rend. ei. mód.

3. Rend. piac műk. mód.

4. Rend. 2021. évi költségvetés