A veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri döntések

2020

1. Hat. első lakáshoz jutó támogatás

2. Hat. első lakáshoz jutó támogatás

3. Hat. Holt-Tisza kivitelező kiválasztása

4. Hat. mell. Rendőrségi beszámoló melléklete

4. Hat. mell. Rendőrségi beszámoló

4. Hat. rendőrségi beszámoló elfogadása

4. Rend. SZMSZ mód.

5. Hat. gyógyszertámogatás

5. Rend. korlátozás

6. Rend. az 5. Rend. nem lép hatályba

7. Rend. korlátozás

8. Rend. költségvetési rend. mód.

6. Hat. óvoda nyári zárva tartás mód.

7. Hat. óvodavezető megbízása

8. Hat. ingatlan Papp Pékség

9. Hat. gyógyszertámogatás

17. Rend. SZMSZ mód.

18. Rend. ei. mód.

19. Rend. vagyongazd. mód.

20. Rend. vagyongazd. mód.

10. Hat. 272-A hrsz. árusító paviloon bérbeadásra kijelölés

11. Hat. gyógyszertámogatás

12. Hat. gyógyszertámogatás

13. Hat. 060-15 hrsz. külterületi út elfogadása

14. Hat. Fő úti árusító pavilon bérbeadása

15. Hat. Könyvtár Alapító okirat

16. Hat. Könyvtár SZMSZ

17. Hat. közbeszerz. bíráló biz. tagok

18. Hat. gyógyszertámogatás

19. Hat. óvodavezető megbízása

20. Hat. 2021. évi belső ellenőrzési terv

21. Hat. 2021-2024. évi stratégiai ellenőrzési terv

21. Rend. helyi iparűzési adó mód.

22. Hat. a 15. Hat. hatályon kívül helyezése Könyvtár Alapító okirat

23. Hat. közterület elnevezése Áfor út

2021

1. Hat. bölcsőde építés ajánlattételre kiválasztottak

2. Hat. 069_28 hrsz. külterületi út értékesítésre kijelölés

3. Hat. bölcsőde építés ajánlattételre kiválasztottak végleges

4. Hat. gyógyszertámogatás

5. Hat. bölcsőde építés közbeszerzési kiírás elfogadása

6. Hat. lakáscélú tám.

7. Hat. lakáscélú tám.

8. Hat. lakáscélú tám.

9. Hat. 069_28 hrsz. értékesítés

10. Hat. lakáscélú tám.

11. Hat. lakáscélú tám.

12. Hat. lakáscélú tám.

13. Hat. lakáscélú tám.

14. Hat. polgármester 2021. évi szabadság

15. Hat. óvoda nyári zárva tartás

16. Hat. lakáscélú tám.

17. Hat. lakáscélú tám.

18. Hat. Rákóczifalva részletfizetés

19. Hat. Szolnoki Kistérség TT megállapodás mód.

20. Hat. lakáscélú tám.

21. Hat. stabilitási

22. Hat. Ford Transit gépjármű megvásárlás

23. Hat. gyógyszertámogatás

24. Hat. könyvtári feladatok ellátása

25. Hat. közművelődési feladatok ellátása

26. Hat. kistérségi térítési díj rendelet 2021.

27. Hat. övezeti besorolás 372_25 hrsz. Dr. Cserni Péter

28. Hat. öveztei besorolás 372_51 hrsz. Ferenczi Cserni Zita

29. Hat. óvodai beíratkozás

30. Hat. gyógyszertám.

31. Hat. felsőokt. tám.

32. Hat. felsőokt. tám.

33. Hat. felsőokt. tám.

34. Hat. felsőokt. tám.

35. Hat. felsőokt. tám.

36. Hat. felsőokt. tám.

37. Hat. felsőokt. tám.

38. Hat. felsőokt. tám.

39. Hat. felsőokt. tám.

40. Hat. felsőokt. tám.

41. Hat. felsőokt. tám.

42. Hat. felsőokt. tám.

43. Hat. felsőokt. tám. elutasítás

44. Hat. rendőrségi beszámoló elfogadása

45. Hat. rendkívüli önk. tám. igénylés RÖKI

46. Hat. 959_6 hrsz értékesítése

47. Hat. 959_7 hrsz értékesítése

48. Hat. 959_8 hrsz értékesítése

49. Hat. tűzoltóság 2020. évi beszámolójának elfogadása

50. Hat. belső ellenőri összefoglaló jelentés elfogadása

51. Hat. Települési Értéktár Bizottság 2021. I. félévi beszámoló elfogadása

52. Hat. Települési Értéktár Bizottság tagjai

53. Hat. 2020. évi gyámhat. és gyermekvéd. értékelés elfogadása

54. Hat. kistérség Tiszavárkony részletfizetés

55. Hat. lakáscélú tám.

56. Hat. lakáscélú tám.

1. Rend. ei. mód.

2. Rend. ei. mód.

3. Rend. piac műk. mód.

4. Rend. 2021. évi költségvetés

5. Rend. ei. mód.

6. Rend. Szajol község szociális ellátási rendjéről

7. Rend. 2020. évi zárszámadás