Holt-Tisza

A Támogató 2018. április 23-án kelt támogatási döntésében a pályázatot 60.000.000.-Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette. Majd többlettámogatás megítélésével a támogatás összege 70.502.320.- Ft. A támogatás mértéke 100%-os.

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018. év 05. hó 01. nap.

A projekt befejezése: 2021.január 29.

Szajoli Holt-Tisza

Önkormányzatunk nyertes pályázatot nyújtott be, Magyarország Kormányának a TOP-1.2.1-16 számú pályázati felhívására, a megye térségi szintű tematikus turisztikai fejlesztéseik megvalósítása, turisztikai termékcsomagok létrehozása érdekében.

Természetes vizek mellett kialakított horgászhelyek, illetve meglévő horgásztavak infrastrukturális fejlesztései (öltözők, mosdók, stégek, közösségi terek kialakítása, fejlesztése, tűzrakóhelyek kialakítása, kitáblázás), mely fejlesztéseknek a környezetbe illőnek kell lenniük.

Településünk nagy természeti ajándéka a Holt-Tisza. Az úgynevezett 1-es tavon, ami községünk belterületén van, a falu közelsége és a tó adottságai miatt közkedvelt a horgászás, különösen a családos látogatók számára. Jelenleg a tó partja füves, fás-ligetes. A tavon 3 db. stég épült. A tó partjáról a horgászengedéllyel rendelkezők szabadon horgászhatnak. A tópartja 2017. májusig rendezetlen tulajdoni viszonyok miatt nem volt fejleszthető, magán terület volt. Önkormányzatunk a tó körüli földterületet megvásárolta. A lakosság részéről jogos igényként merült fel ennek a területnek a használata, hiszen gyönyörű természeti adottságokkal rendelkező, kiváló kiránduló lehetőséget biztosító terület.

A fejlesztés településünk látogatottságát növeli. Cél a horgászturizmus fejlesztése, egy komplex családi parkkal. A fejlesztés során létrejövő horgászati lehetőség és a kialakításra kerülő infrastruktúra nagy mértékben hozzájárul a térség turisztikai potenciáljának javításához. A létesítmény egész évben nyitva tartó, szabadon látogatható lesz, ami csökkenti a turizmus időbeni koncentráltságát. Bevonásra kerülnek a vendéglátással, turisztikával, szálláshely adással foglalkozó kis és közép vállalkozások, valamint a szajoli Tiszakanyar Horgász Egyesület. A tervezett fejlesztés közvetlen és közvetett munkahelyteremtést eredményez.

A fejlesztés eredményeként Szajol Holt-Tisza 1-es tó partján, a 048/3 hrsz. horgászturizmus fejlesztéseként horgászhelyek kerülnek kialakításra. Ehhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésként megépítésre kerül egy megújuló energiaforrásokat használó, akadálymentesített, család és gyermekbarát mosdó-zuhanyzó-wc kiszolgáló helyiség, ahol helyet kap pelenkázó és gyermekeknek szánt toalett és zuhanyzó is. Az új építésnél teljesül a komplex akadálymentesítés. Megépítésre kerül egy bárki által térítésmentesen látogatható szabadidő park, játszótérrel, homok focipályával. A kialakítandó szabadidőparkban családi tűzrakó helyek kerülnek kialakításra, valamint fedett pihenőpadok kerülnek elhelyezésre. Kialakításra kerül egy szabad közösségi tér. Megépítésre kerül egy kiszolgáló út, ami biztosítja a tópartra történő akadálymentesített lejutást és a horgászhelyeket „elválasztja” a szabadidő park többi létesítményétől. OTÉK előírása szerinti számú, a nap 24 órájában bárki által hozzáférhető parkoló és kerékpár támaszok kerülnek kialakításra. A szelektív hulladékgyűjtés biztosítása érdekében gyűjtő edények kerülnek beszerzésre. A kialakításra kerülő helyszín egész évben szabadon látogatható.

A fejlesztés összköltségvetése bruttó 60.000.000,- forint, amiből az építéshez kapcsolódó költségek bruttó 52.431.170.-forintot, mely tartalmazza a játszótér építésének költségét is. Eszközbeszerzésként játszótéri eszközök kerülnek beszerzésre, bruttó 2.022.439.-forint összegben. Ez a teljes költségvetés 91%-a. A fennmaradó 5.546.390 – forint fedezetet nyújt a projektelőkészítés (üzleti terv, építési engedélyes és kiviteli tervek, közbeszerzési szakértő), a projektmenedzsment, a kötelezően előírt nyilvánosság, valamint a műszaki ellenőri szolgáltatás költségeire.

A projekt megvalósításának időszaka: 2018.05.01-2020.03.31.

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés módosítás

Közbeszerzés

Közbeszerzési kiírás

Eredmény

Ajánlati felhívás

Építés

K02 Kerti pavilon Tervezett alaprajz

K01 Szociálisblokk Tervezett alaprajz

H-02 Tervezett helyszínrajz

Építési engedély

kiviteli szerződés

Mérföldkövek

Projekt mérföldkövek

Eredmény

3. Hat. Holt-Tisza kivitelező kiválasztása

Eredmény: