Piac építése

Rövid összefoglaló a projektről

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a helyi gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatását, a helyi alapanyagokra alapozott, helyi termelők piacra jutását segítő térségi fejlesztést. A felhívás kiemelt célja az önkormányzatok rövid ellátási láncokhoz kötődő logisztikai fejlesztései, melyek eredményeként a helyi mezőgazdasági termékek helyi piacokon való megjelenése, azaz a helyi termékek értékesítési csatornában való megjelenését támogató beruházások megvalósulását támogatja.

Ezen Kormányzati célt kívánjuk megvalósítani pályázatunkkal, ami konkrétan piac létesítését jelenti Szajol településen. Fejlesztésünk indokolt és szükséges, jelentős helyi igényen alapul, hiszen településünkön nincs piac. A fejlesztés eredményeként piac jön létre Szajol, Erkel Ferenc tér 4-5. szám alatti megvalósítási helyszínen, aminek területén 14 db kültéri elárusítóhely, 3 üzlethelyiség (húsbolt, pékség, hírlap), nyilvános mosdók, és egyéb kiszolgáló helyiségek, valamint ideiglenes kitelepüléseknek helyt adó, részben fedett terület jön létre.

Az összesen 234,83 m2 alapterületű épületek a mai kornak megfelelő modern technológiai megoldásokkal kerülnek kivitelezésre, és teljesítik az energiahatékonysági előírásokat, megfelelve a „DD – korszerűt megközelítő” kategória követelményeinek.

A projektmegvalósítás időtartama 16 hónap, időszaka 2017.06.01 – 2018.09.30

1. Támogatási szerződés

Támogatási szerződés módosítás

4.módosított szerződés

Támogatási szerződés végleges

2. Közbeszerzés

szerződés Piac

közbeszerzési iírás

Testületi eredményről

3. Építés

E-1.0 M2 Tervezett Alaprajz

E-5.0 M2 Látványtervek

jogerős építési engedély

Meghívó

4. Megvalósítás
– fotók