Tiszavirág Óvoda

A projekt tényleges megvalósulása 2020. 08. 27.

A pályázat megvalósítása során a felmerülő többlet költségekre forrás kiegészítés érdekében többlettámogatási igényt nyújtottunk be. Ennek eredményeként 2020. 09. 25-én kelt támogatási szerződés módosításával 14.999.999.-Ft támogatás növelést kaptunk. Ennek megfelelően a pályázati támogatás összege 64.999.9998.-Ft-ra módosult.

Rövid összefoglaló a projektről

Pályázatunk a Szajoli Tiszavirág Óvoda ( OM azonosító:201969) épületének bővítésére és felújítására irányul .A projekt átfogó célja, hogy hozzájáruljon a kisgyermekesek, köztük a 3 év alatti gyermeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez, és az óvodai ellátáshoz való jobb hozzáféréshez. A tervezett beruházás óvoda épületére vonatkozik,de óvodánk vállalja a 2,5 éves gyermekek nevelést is, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. betartásával. Célunk az óvoda épület tornaszobával történő bővítése, épületgépészeti belső felújítása, tető felújítása, energiahatékonyságának növelése, akadálymentes bejárat kialakítása. A pályázati kiírás 3.1.1 pontjához. Önállóan támogatható tevékenységként jelöli meg az óvoda épület felújítását, beleértve az épületgépészetet, az óvoda épületének tornaszobával történő bővítését, valamint az óvodai neveléshez kapcsolódó eszköz beszerzést. Fejlesztésünk indokolt és szükséges, jelentős helyi igényen alapul, hiszen településünkön egy óvoda működik, az óvoda jelenleg nem rendelkezik tornaszobával és épületgépészete elavult. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról előírja az óvoda kötelező helyiségeit. Ez tartalmazza óvodánként az 1 tornaszobát. Jelenlegi helyzetünkben ezt nem tudjuk biztosítani, óvodánkban nincs tornaszoba és olyan használaton kívüli, méreteiben megfelelő helyiség sem, ahol a tornafoglalkozásokat meg tudjuk tartani. Óvodánk bővítésével kialakítható egy tornaszoba, ami jelenlegi nagy hiányosságunkat orvosolhatja.

Fejlesztés szakmai-műszaki tartalma: A fejlesztéssel érintett épület óvoda. Szajol, Szent István király út 70. szám alatt található, 1151/6 hrsz. ingatlan. Az épület 1974-ben épült, lapos tetős szerkezetű, hagyományos falazatú. Jelenlegi alapterülete 457,37m2. Építésekor is óvoda épületnek épült, 3 különálló kiugrós, belső udvaros kialakítású csoportszobákkal. Mindegyik csoportszobához külön gyermekmosdó és öltöző tartozik.

Az épület egésze fűtés és vízvezeték cserére, felújításra szorul. Ez mind energiahatékonysági mind használhatósági szempontból elengedhetetlen. A felújítás során megtörténik a fűtés és vízvezeték cseréje, a jelenleg 196,64m2 alapterületű (mosdók, öltözők, konyha) fali és padló burkolatának felújítása.

Felújításra kerül a teljes tető.

A megújuló energia hasznosítására, használati meleg vízhez beépítésre kerül 2 db napkollektor.

Bővítés: Kötelező tornaszoba! Az óvoda épületét 74,34m2-es tornaszobával bővítjük. A bővített részben kialakításra kerül a tornaszobához kapcsolódóan egy 12,88m2-es szertár, valamint egy 3,3m2-es akadálymentesített mosdó, 2 db gyermek WC és egy közlekedő. A bővítés 99,75m2. A bővítéssel létrejövő épületrész egyben közösségi színtérnek is helyet ad, az óvoda rendezvényeinek megtartására helyet biztosítva.

A pályázat eszközbeszerzést is tartalmaz, mely az újonnan épülő tornaszoba kötelező „bútorzatát” takarja.

Tervek

Építési engedély

E1 tervezett alaprajz

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés

Közbeszerzés

Közbeszerzés kiírása

Eredmény

Kiviteli szerződés

Mérföldkövek

A projekt mérföldkövei

Módosított mérföldkövek

Módosított mérföldkövek

Megvalósítás

használatbavételi engedély
sajtóközlemény
-fotók (3db)

Kiviteli szerződés

1. sz-ú szerződésmódosítás_Szajoli Tiszavirág Óvoda bővítése, és felújítása (2)

2.számú szerződés módosítás