Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Cím: 5081 Szajol, Kölcsey Ferenc út 45.
Elérhetőségeink: Tel: 56/446-200 Fax: 56/599-305
Web: http://www.kolcsey-szajol.hu
e-mail: ukfai.szajol@gmail.com
Igazgató:
Iskolai helyettes:
Némethné Gerecs Judit
Forró Márta és Kiss Imréné

Iskolánk alsó tagozatán nagyfelmenő rendszerben tanítunk, azaz az első osztályban tanító nevelő 4 évig, a felső tagozatba lépésig tanítja a gyermekeket. Tapasztalataink szerint ez nemcsak az oktatás, hanem a személyiség fejlődése szempontjából is előnyösebb.
Az általános iskolás korosztály körében egyre gyakoribbá váló számolási, olvasási, írási, helyesírási nehézségekkel küzdő gyermekeink részére gyógypedagógus vezetésével biztosítjuk az alapkészségek elengedhetetlen elsajátítását.
Alsó tagozatos tanulóink számára megszerveztük a mindennapos testnevelést. Az órarendi órák mellett napközis időben is sportolhatnak a gyermekek.
3. osztályos tanulóinknak lehetőségük van úszásoktatásra.

A tehetséggondozásra nagy hangsúlyt fektetünk. Tanulóink évről évre eredményesen szerepelnek tanulmányi versenyeken és sportversenyeken.
Az országos kompetenciamérésen az országos átlagnak megfelelő, néhány területen a feletti eredményeink születtek.
Diákjaink érdeklődésüknek megfelelően fejleszthetik képességeiket, tudásukat szakkörökben, sportköri edzéseken.
Iskolai sportkörünk aerobic, úszás, asztalitenisz, floorball és labdajátékok sportágakban nyújt sportolási lehetőséget.

Számítógépes szaktantermünket tanulóink számítástechnikai ismeretek elsajátítására és délutánonként internetezésre is igénybe veszik. Könyvtárunk naponta négy órán keresztül nyitva tart, a tanulók és pedagógusok rendelkezésére áll.
4. évfolyamtól tanítunk számítástechnikát.
Nagy hangsúlyt fektetünk a nyelvoktatásra is. 3. osztálytól a tanulók választhatnak az angol és a német nyelv közül.
8. évfolyamos tanulóinknak felvételi vizsgára felkészítő tanfolyamokat tartanak szaktanáraink igény szerint matematika és magyar tantárgyból.
Énekkari munkánk színvonalát tükrözik a szereplések, minősítő hangversenyeken való kiemelkedő teljesítmények.
A gyerekek jó hangulatban töltik szabadidejüket a drámajáték és néptánc szakkörökön, az ott tanultakkal színesítik rendezvényeinket, ünnepségeinket.
Az érdeklődők számára biztosítjuk a hitoktatásban való részvételt.
Intézményünkben zenét, táncot, képzőművészetet is tanulhatnak a gyerekek az Alapítványi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezésében.

Diákönkormányzatunk rendszeresen szervez programokat, közülük legjelentősebb a farsangi mulatság.
Hagyományainknak megfelelően témanapokat, tanulmányi kirándulásokat szervezünk. Évről-évre eljutnak diákjaink erdei iskolába. A nyári szünidő hasznos eltöltésére minden évben táborokban vehetnek részt tanulóink.

Iskolánk létrehozta a „Szajoli Kisdiákokért” alapítványt, hogy ezzel is támogassa a rászorulókat, jutalmazza az arra érdemeseket.
E tanévben október 13-án kerül megrendezésre a jótékony célú Kölcsey bál, melynek bevételét a természettudományi szaktanterem korszerűsítésére kívánjuk fordítani.

Célunk minden tanulónk harmonikus, képességeinek megfelelő, továbbtanulást biztosító fejlesztése.
A megyei középiskolákból évről évre azt a tájékoztatást kapjuk volt diákjainkról, hogy jó úton haladunk, hiszen megállják helyüket a középfokú intézményekben.

Tisztelettel:

Némethné Gerecs Judit
igazgató